• Home

Σεράντα μήλα κόκκινα. Γιάννης Χαραλαμπίδης (Αρχείο Μέλπως Μερλιέ)

Γιάννης Χαραλαμπίδης από το Μουζαράτ του Κάρς Σεράντα μήλα κόκκινα - Τραγούδι των Ελλήνων του Κάρς και του Καυκάσου. Στο βίντεο παίζει και τραγουδά ο Γιάννης Χαραλαμπίδης απ' το Μουζαράτ του Κάρς.

Σεράντα μήλα κόκκινα σο γιαγλίγι δεμένα,
σεράντα σεβντάς να εφτάς ‘κ̌ι’ εβρίκς άμον εμένα.

Παρακαλουθείστε το σχετικό μου βίντεο κι ακούστε το δημοτικό αυτό τραγούδι

Pin It

Print

Τα όπλα των Σανταίων - Μ. Κ. Νυμφόπουλου. Σίσ̆, γαμά̤ν, πισ̆τόφ, τυφά̤νκ, κάμαν, ρεβόλ, μαρτίν.

Σίσ̆,γαμά̤ν,πισ̆τόφ,τυφά̤νκ,κάμαν,ρεβόλ,μαρτίν,δόρυ,φυσίγγια,πόντου,μουσταφά,κεμάλ,σάντα,ευκλείδης,κουρτίδης,γαμά,θηκάρι,σέρα,χορό,ξιφασκία,κουφατσή,σπαθάρο,πιστόφ,πιστόλι,μαρτίν,ρεβόλβερ,τσιλιγκέρηδες,μονόκαννο,δίκαννο,σανταίοι,τυφάνκ,τουφέκι,ντουφέκι,εμπροσθογεμές,εβλιάς,τιφανκόπον,τικανκόπον,τσακμακόπετρα,ματαράδες,μπαρούτι,καψούλια,κάμα,τσακμακλήκι,αϊναλήν,αϊναλία,γκρά,μάουζερ,μάνλιχερΤα όπλα των Σανταίων - Μ Κ Νυμφόπουλου. Σίσ̆, γαμά̤ν, πισ̆τόφ, τυφά̤νκ, κάμαν, ρεβόλ, μαρτίν.
Το πιο παλιό από τα όπλα αυτά ήταν το σίσ̆. Πρόκειται για το δόρυ το οποίο εξέλιπε στις ημέρες μας. Όλα τα άλλα όπλα τα είχαμε στην εποχή μας και τα χρησιμοποιούσαμε. Ήταν τόσο προσφιλή στους Σανταίους τα όπλα αυτά ώστε κι εμείς οι δάσκαλοι ζωνόμασταν το γκρά με τα 100 και 200 φυσίγγια του και τρέχαμε όπου ήταν κίνδυνος. Η καλή χρήση των όπλων αυτών και η γενίκευση της οπλοφορίας στη Σάντα κατά τα τελευταία χρόνια έσωσε την τιμή ης Σάντας και γενικά του Πόντου και ανάγκασε τον Μουσταφά Κεμάλ να αναφέρει στα απομνημονεύματα του την Σάντα και τον αρχηγό των ανταρτών μας Ευκλείδη Κουρτίδη. Κρίνω καλό να περιγράψω τα ανωτέρω όπλα αρχίζοντας από τα παλιότερα προς τα νεότερα.

Pin It

Print

Γεώργιος Λογοθέτης. Ένας ρώσικος σκοπός

Γεώργιος Λογοθέτης Ζολοστάθειος Οι Έλληνες απανταχού της γης όπως κι ο Ελληνισμός του Πόντου πάντα ανήσυχος και φιλοπρόοδος δεν έμενε ποτέ ακλόνητος στις παλιές παραδόσεις αλλά πάντοτε αφομοίωνε όλα εκείνα τα πολιτισμικά στοιχεία των γειτονικών λαών και τα ενέτασσε στην καθημερινότητα του όταν κι όποτε το έκρινε σκόπιμο, χρήσιμο ή απαραίτητο. Έτσι η παράδοση των λαών εμπλουτίζεται ποικιλοτρόπως από ξένα στοιχεία που ανήκουν σε άλλους λαούς και συμβαίνει αβίαστα μέσα στο ρου της ιστορίας αυτή η διαδικασία της ανταλλαγής ή του δανεισμού ενδυμασιών, μουσικής, χορών, εθίμων κ.ο.κ.

Ακούστε τον Γεώργιο Λογοθέτη στη λύρα και το τραγούδι σε ένα ρωσικό σκοπό

Pin It

Print

Γεώργιος Λογοθέτης. Κοτύωρα – Ορντού Γαμήλια άσματα : Εϊ καζελέρ γιόλ κιοριουντιού

γεώργιος,λογοθέτης,ζολοστάθειος,κριμαία,μαριούπολη,κρασνοντάρ,Abiski,Krimski,Sapshuga,Krasnodar,Gelenjik,Σασαρίδου,Gretsiskoye,Kotakoi,Κοτύωρα,Ορντού,Γαμήλια,άσματα,Εϊκαζελέργιόλκιοριουντιού,ΙστέταπένκιτίγιορουμΣτα δρώμενα της εθιμοτυπίας του γάμου στον Πόντο, εντάσσεται και το τραγούδι που ακολουθεί. Τη χρονική στιγμή που οι κοπέλες και νυφάδες άναβαν το γλέντι στο σπίτι της νύφης και ετοίμαζαν τα νυφοσκεπάσματα, δηλαδή το χτένισμα και το ντύσιμο της νύφης, τραγουδούσαν αυτό το δημοτικό τραγούδι με μικτό στίχο (στα τουρκικό και ελληνικά).
Εϊ καζελέρ γιόλ κιοριουντιού αμάν αμάν, Ιστέ τα πέν κιτίγιορουμ = Έ σύντροφοι ο δρόμος φάνηκε, και να που εγώ πηγαίνω. Σήμερον μαύρος ουρανός σήμερον μαύρη μέρα, σήμερον ξεχωρίουνταν μάνα και θυγατέρα.

Ακούστε τον Γεώργιο Λογοθέτη στον Γαμήλιο σκοπό Αχπαστόν Εϊ καζελέρ γιόλ κιοριουντιού

Pin It

Print

Γεώργιος Λογοθέτης, Τραγούδια από μία άλλη πατρίδα (Μαριούπολη Κριμαία)

Γεώργιος Λογοθέτης Ζολοστάθειος (Ελληνισμός της Κριμαίας και Μαριούπολης) Ο Γεώργιος Λογοθέτης γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1913 στο Abiski το οποίο ανήκε εκείνη την περίοδο στην υποδιοίκηση του Krimski και τα μητρώα του βρίσκονταν στο χωριό Sapshuga της πολιτείας του Krasnodar.

Ακούστε τον Γεώργιο Λογοθέτη στη λύρα και το τραγούδι

Pin It

Print

Εμπροστία, Σκουτουλίζω, Δρουβανίζω, Ζίπκα, Μουχτερόν. Ερμηνεία και ετυμολογία των λημμάτων.

χάταλον,λελεύω,παρχάρ,αγλαθιάζω,καταμάγια,εμπροστία σκουτουλίζω,δρουβανίζω,ζίπκα,μουχτερόν,δρύς,χοίρος,γουρούνι,νήπιον,αταλός,λα̤λά̤,παρακελεύω,παραχάριον,παρχάριον,αυλακίζω,αυλακιάζω,καταμάσσω,πυροστασιά,πυρεστία,έμπαιδοςΕμπροστία
Ερμηνεία : πυροστασιά,
Ετυμολογία : εμπρός – εστία, πυρεστία (κατά το εμπόδιον και έμπαιδος)

Pin It

Print

More Articles ...