• Home

Χορός Σαρίκουζ Παλαγίας. Ποντιακοί χοροί περιφέρειας Χαλδίας (Αργυρούπολης) Πόντου

σαρίκουζ,παλαγίας,αλεξανδρούπολης,χαλδίας,αργυρούπολης,πόντου,ποντιακοί,χοροί,λύρα,κλαρίνοΟι κάτοικοι της Παλαγίας Αλεξανδρούπολης είχαν έρθει πρόσφυγες από την Παλα(γ)ία του Πόντου (Μητρόπολη Χαλδίας) το 1924. Ενημερωτικά, κοντά στην Παλα(γ)ία και δεξιότερα, όπως μπορούμε να δούμε στον χάρτη, υπάρχει το χωριό Θέμπεδα. Εκεί υπήρξε δάσκαλος (1905-1907) ο δικός μας Γεώργιος Κανδηλάπτης - Κάνις, ενώ στην Αργυρούπολη τέλεσε τους γάμους του με την Αγγελική Λουκά στις 27 Ιουλίου 1908 (από το βιβλίο της Μαρίας Βεργέτη "Η ζωή μου, ήτοι αυτοβιογραφία του εξ Αργυρουπόλεως του Πόντου Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου - Κάνεως").

Παρακολουθείστε το βίντεο μου με καταγραφή του χορού Σαρίκουζ της Παλαγίας Χαλδίας Πόντου

Pin It

Print

Περιφέρεια Κοασίου Χαλδίας Πόντου και τα χωρία αυτής

περιφέρεια,κοασίου,μιουδιρλίκι,γιαγμούρδερέ,θεοδοσιούπολη,μονή,χουτουρά,καράκαγιά,ταντουρλούκ,λερί,καρακοτύλ,αντωνάντων,λιβερτάντων,φαργανάντων,σιαπρανάντων,θεαράντων,μουρουζάντων,παπαδάντων,γιοτουρμάζ,γιατούπ,τζογκαράντων,σουλαμής,καρμούτ,κουρί,καστρικέτα,σούτωνος,μαστροπούλΤα χωριά της περιφέρειας Κοασίου υπάγονται στον δήμο (μιουδιρλίκι) Γιαγμούρ δερέ, εκκλησιαστικώς δε ανήκαν στην δικαιοδοσία του μητροπολίτου Θεοδοσιουπόλεως, σήμερα όμως διατελούν υπό την επίβλεψη του ηγουμένου τη Μονής Χουτουρά. Τα υπαγόμενα χωρία της περιφερείας Κοασίου ήταν τα εξής :

Καρά καγιά (μαύρη πέτρα) με είκοσι σπίτια, ναό και ιερέα.

Pin It

Print

Τη σεβνταλή το καρδόπον. Διπάτ Ανατολικού Πόντου

σεβνταλής,ποντιακά,δημοτικά,τραγούδια,ανατολικός,πόντος,ευσταθιάδης,κουγιουμτζίδης,ποντιακή,λύρα,κεμεντζέ,κάρς,καρσλίδικαΤη σεβνταλή το καρδόπον
πρέπ’ ν’ έχ̆ παραθυρόπον
από μακρά να φαίνεται
τ’ ατουνού το τερτόπον

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μας βίντεο

Pin It

Print

Μάρτιος μήνας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη - Μέγας Συναξαριστής

άγιος,νικόδημος,αγιορείτης,μέγας,συναξαριστής,μήνας,μάρτιοςΜάρτιος μήνας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη - Μέγας Συναξαριστής

Ο Μήν ούτος, αδελφοί, ονομάζεται αρχή και πρώτος των μηνών από τον προφήτην και θεσπέσιον Μωυσήν, και ούτω γράφεται περί αυτού εν τω βιβλίω της Εξόδου «Ο μήν ούτος υμίν, αρχή μηνών, πρώτος εστί υμίν εν τοις μησί του ενιαυτού» (Εξόδου ΙΒ’ 1) και εν τω βιβλίω της Γενέσεως μανθάνομεν, ότι, κατά την συμφωνίαν των ιερών ερμηνευτών, εις τον μήνα τούτον εποίησεν ο Θεός όλα τα αισθητά κτίσματα εκ του μη όντως εις το είναι. Και τούτο γίνεται φανερόν, διότι κατ΄έτος εις τον Μάρτιον μήνα η γη βλαστάνει τας βοτάνας και τα χόρτα, καθώς και τότε εβλάστησε ταύτα εις την δημιουργία του κόσμου, ότε ο Θεός επρόσταξε και είπε : «Βλαστησάτω η γή βοτάνην χόρτου» (Γεννέσεως Α’ 11) και διότι εις τον Μάρτιον γίνεται η γλυκυτάτη Άνοιξις, και η θάλασσα γαληνιά, και ο ουρανός φαίνεται διαυγέστερος και λαμπρότερος, ελευθερούμενος από την συννεφιά του προλαβόντος χειμώνος. Καθώς ταύτα έγειναν και κατά την πρώτην εκείνην δημιουργίαν του κόσμου.

Pin It

Print

Δίστιχα της ξενιτιάς Πόντου, Χορός Ομάλ' περιφέρειας Κάρς

βάϊ,ναηλίεμέν’,κύρης,ούλια,τάτ,τάτιν,εποίκες,ξενιτιά,κλώσκουνταν,γουρεύω,γουρεύκουμαι,κουρεύκουμαι,χτίγουν,εζέλεψεν,αγαπίουν,έλληνες,κάρς,καυκάσουΣα ξένα έρημον πουλίν, βάϊ ν’ αηλί εμέν’
κομμένα τα φτερόπα μ’, όϊ όϊ αμάν αμάν
μακρά ας ση μάναν κι ας σον κύρ’, βάϊ ν’ αηλί εμέν’
κι ας ούλια̤ τ’ αδερφόπα μ’, όϊ όϊ αμάν αμάν

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Στο αφιερωματικό μας βίντεο τραγουδά ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης & παίζει λύρα ο Γεωργούλης Κουγιουμτζίδης. Η μελωδία είναι τοποθετημένη πάνω στον ομαλό χορό της περιφέρειας του Γάρς (Κάρς). Η χρονική αγωγή είναι αργή.

Pin It

Print

Σύμμεικτα Ροδοπόλεως Πόντου - Δοξασίες περί των μηνών του έτους.

Ροδόπολη,πόντου,δοξασίες,μηνών,ιανουάριος,καλαντάρτς,καλένδες,μωμογέρια,καπήκιοϊ,λιβερά,φεβρουάριος,κούντουρος,μάρτιος,χαμελασέας,ποταμέας,πασσαλοκάφτες,απρίλιος,μάϊος,καλομηνάς,τραχολίδια,μασούρας,ιούνιος,κερασινός,ιούλιος,θερ’νός,παρχάρια,ορμάνκεπαπί,σχίζες,αύγουστος,αεστερί,θήχης,άρδασσα,πλάτανα,θοανία,τόνγια,ματσούκα.κρώμνη,ζάβας,κοβλάκια,χαβάνας,χαβλία,χαλκωματικά,τσάλτικαν,μιλλιατζίμην,αεσερί,γροσσάκια,μετζήτι,σεπτέμβριος,σταυρίτες,στάμαν,σταυρίταν,οκτώβριος,τρυγομηνάς,νοέμβριος,αεργίτες,αβαράς,ροδόπολις,δεκέμβριος,χριστουγεννάρτς,ορτάρια,χατζάβερανΣύμμεικτα Ροδοπόλεως Πόντου - Δοξασίαι περί των μηνών.

Ιανουάριος – Καλαντάρτς
Ωνομαζόταν έτσι από τις Καλένδες. Κατ’ αυτόν τον μήνα εγίνοντο τα Μωμογέρ͜ια. Νέοι και πολλές φορές γέροντες ενεδύοντο παλαιά ρούχα, κρεμούσαν κώδωνας και εσκεπάζοντο το πρόσωπον με μουτσούνες (μάσκες) ή στορέας ή φορούσαν φουστανέλες (Καπήκιοϊ & Λιβερά) ή εγίνοντο τάχα διώκται των λαθρεμπόρων καπνού και επιδίδοντο εις ομηρικάς μάχας, πολύ διασκεδαστικάς. Κατήρχοντο εις την υποδιοίκηση και εχόρευον και εν τέλει εφιλοδωρούντο από τας αρχάς και τους καταστηματάρχας. Όταν δε ο καιρός ήτο ευνοϊκός περιήρχοντο και τα γειτονικά χωριά. Από τας εισπράξεις έν μέρος διετίθετο δια το σχολείον και τα ολιγότερα εις κοινήν διασκέδασιν εις το μοναδικόν καφενείον του χωρίου μέχρι πρωϊας και πολλάκις μέχρις εσπέρας της επομένης. Την εσπέραν της παραμονής των Φώτων κατά το δείπνον, εξάπαντος νηστήσιμον, ήναπτον κηρία δια τους αποθανόντας γονείς, τέκνα, αναδόχους, συγγενείς και κάθε σπίτι εφεγγοβολούσε. Η φωτοχυσία αύτη εγίνετο δια τους τεθνεώτας ως είδος σπονδής.

Pin It

Print

More Articles ...