Άγιος Ιωάννης ο Ησυχαστής Επίσκοπος Κολωνίας του Πόντου.

Άγιος Ιωάννης ο Ησυχαστής Επίσκοπος Κολωνίας του Πόντου (ο Σαββαϊτης)Κατά τον τέταρτον χρόνον της βασιλείας Mαρκιανού του ευσεβεστάτου βασιλέως, ήτοι εν έτει υνδ΄[454], εγεννήθη ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Iωάννης ούτος, εν Nικοπόλει της Aρμενίας. Mαθών δε τα ιερά γράμματα, αφ’ ου οι γονείς του απέθανον, εμοίρασε τα υπάρχοντά του εις τους πτωχούς, και έκτισεν ένα Nαόν εις την Yπεραγίαν Θεοτόκον, και ησύχαζεν εις αυτόν ομού με άλλους δέκα Mοναχούς. 

Print

Άγιος Ιερομάρτυς Άνθιμος Επίσκοπος Νικομηδείας - Το μαρτύριο του επί Βασιλέως Μαξιμιανού 288 μ.Χ.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Άνθιμος επίσκοπος Νικομηδείας Άγιος Ιερομάρτυς Άνθιμος Επίσκοπος Νικομηδείας 288 μ.Χ.. Το μαρτύριο του Αγίου Ιερομάρτυρος εκ του Μεγάλου Συναξαριστού του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικηδήμου του Αγιορείτου. Τῇ Γ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας.

Print

Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα από τον Πόντο (μαθηταί του Αγίου Αποστόλου Παύλου).

Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα από τον ΠόντοΤη αυτή ημέρα ΙΓ΄ (13η Φεβρουαρίου) μνήμη των Αγίων  Αποστόλων και Μαρτύρων Ακύλα και Πρισκίλλης .
Τμηθέν γύναιον, Ακύλας φησί, βλέπων
Ούκ ανδριούμαι προς τομήν ανήρ κάρας;  Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα από τον Πόντο. Παρακολουθείστε το βίντεο

Print

Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο Μυροβλύτης. Η τιμή και η λατρεία του από τους Έλληνες στον Πόντο

Άγιος Μεγαλομάρτυρας ΔημήτριοςΣτον Πόντο οι πατέρες μας, τιμούσαν ιδιαίτερα τον Άγιο Δημήτριο. Όπως μας παραδίδει ο Οδυσσέας Λαμψίδης, για τον Άγιο Δημήτριο, καθώς και για τον Άγιο Γεώργιο, δεν υπάρχει τόπος που να μην υπάρχει εκκλησία ή εκκλησάκι τους: « Τον Άγιον τούτον τα μάλιστα τιμώσιν οι Έλληνες, ως ποιούσι και δια τον Άγιον Γεώργιον, ούτως ώστε ολίγοι θρησκευτικοί τόποι υπάρχουσιν, ένθα λείπει εκκλησία ή παρεκκλήσιόν τι, αφιερωμένον εις τιμήν των δύο τούτων αγίων». Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο για τη λατρεία και τις δοξασίες του Αγίου Δημητρίου στον Πόντο

Print

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος Γαβράς απο την Άτρα της Χαλδίας του Πόντου

Ο Κύριος ευλογεί τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τον ΓαβράΟ Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Γαβράς, γεννήθηκε κατά τον 10ο αιώνα στην Άτρα του Θέματος Χαλδίας του Πόντου. Η περιοχή του Πόντου ήταν τότε χωρισμένη σε τρία θέματα.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ