Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός

Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός Ο Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη και πατέρας του ήταν ο όσιος Ιωνάς. Ασκήτεψε στη Μονή Αγίου Σάββα και ήταν φανατικός εικονολάτρης. Φυλακίστηκε σε μονή του Πόντου επί Λέοντος Ε΄ Αρμένιου (813-820) και βασανίστηκε επί Θεοφίλου (829-842). Συγκεκριμένα με πυρωμένο σίδερο έγραψαν στο μέτωπό του δώδεκα στίχους, γι' επονομάστηκε «Γραπτός». Στη συνέχεια φυλακίστηκε στην Απάμεια της Βιθυνίας , όπου και πέθανε το 836 ή 837. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Δεκεμβρίου.

Στα χρόνια του βασιλιά Λέοντα του Ε' ήλθαν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και οι δύο για το ζήτημα των αγίων εικόνων, περιορίστηκαν σε κάποια Μονή στο Στόμιο της Μαύρης Θάλασσας. Ο βασιλιάς Μιχαήλ ο Τραυλός τους επανέφερε, αλλά αυτοί δεν θέλησαν να εξαγοράσουν την ησυχία τους με αδιαφορία στα εκκλησιαστικά ζητήματα και να νεκρώσουν τις ιερές πεποιθήσεις τους. Γι' αυτό εκδήλωσαν με θάρρος τα φρονήματά τους και έτσι πάλι περιορίστηκαν από τον βασιλιά, σε κάποιο τόπο κοντά στο Σωσθένιο. Αργότερα επί Θεοφίλου του Εικονομάχου, στάλθηκαν στην Αφουσία. Αν και εκεί είχαν μείνει πολλά χρόνια και είχαν αυστηρή επιτήρηση, αυτοί εξακολουθούσαν να φωνάζουν κατά της εικονομαχίας. Τότε ο Θεόφιλος, γεμάτος θυμό, τους έφερε στην Κωνσταντινούπολη, όπου τους μαστίγωσε ανελέητα. Και κατόπιν χάραξε στα μέτωπα τους με πυρακτωμένο σίδερο, τους παρακάτω δώδεκα στίχους για να τους στιγματίσει.

Τοιχογραφία των Ἁγίων Θεοδώρου καὶ Θεοφάνους τῶν Ὁμολογητῶν καὶ ΓραπτῶνΠάντων ποθούντων προστρέχειν πρὸς τὴν πόλιν, Ὅπου πάναγνοι τοῦ Θεοῦ Λόγου πόδες Ἔστησαν, εἰς σύστασιν τῆς οἰκουμένης, Ὤφθησαν οὗτοι τῷ σεβασμίῳ τόπῳ, Σκεύη πονηρὰ δεισιδαίμονος πλάνης. Ἐκεῖσε πολλὰ λοιπὸν ἐξ ἀπιστίας, Πράξαντες δεινὰ αἰσχρὰ δυσσεβοφρόνως, Ἐκεῖθεν ἠλάθησαν ὡς ἀποστάται. Πρὸς τὴν πόλιν δὲ τοῦ κράτους πεφευγότες, Οὐκ ἐξαφῆκαν τὰς ἀθέσμους μωρίας. Ὅθεν γραφέντες ὡς κακοῦργοι, τὴν θέαν, Κατακρίνονται καὶ διώκονται πάλιν.  Απ' αυτή την αιτία ονομάστηκαν και οι δύο Γραπτοί. Επί δε του Πατριάρχου Ιωάννου Ζ' (836 ή 837 μ.Χ.), εξορίστηκαν πάλι στην Απάμεια της Βιθυνίας, όπου ο Θεόδωρος πέθανε και τάφηκε από τον αδελφό του Θεοφάνη. Αργότερα το λείψανό του μεταφέρθηκε στη Χαλκηδόνα. Ο εορτασμός του μας υπενθυμίζει πόσους αγώνες κίνησαν οι πιστοί, για να διαφυλαχτεί η ορθόδοξη διδασκαλία και λατρεία. Και για τ' αδέλφια δίνει λαμπρό μάθημα, για το ότι δεν υπάρχει τίποτα συγκινητικότερο και τιμητικότερο, από το να ζουν αφοσιωμένοι μέχρι θανάτου για τη νίκη της ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. 
Θείοις στίγμασι, σεσημασμένος,δῶρον ἔμψυχον,
τῷ Ζωοδότῃ, προσηνέχθης θεοφόρε Θεόδωρε·
Ἀσκητικαὶς δωρεαὶς γὰρ κοσμούμενος, 
ὁμολογίας Ἀγώσι διέλαμψας. 
Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ