Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα χωρίου Χαπές Νικοπόλεως

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Γλώσσα

χαπές,νικόπολη,κερασούντα,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΠαροιμίες :
Τέρεν την ούγιαν και πάρε το πανί, τέρεν τη μάνναν και πάρε την κόρ'

Πή 'κι νουνίζ' και κάθεται θαμάσκεται να σ'κούται (επί απερίσκεπτου ενέργειας)

Ο Θεόν τερεί το ραχίν και θέκ' το χόν' (Εξ ύψους και από θεού απόδοση σύμφωνα με τα έργα του καθενός)

Ήμπαν λαγγεύ' τ' αιγίδ', λαγγεύ' και το κορίτ' (ότι κάνει ο μεγάλος κάνει και ο μικρός)

Ταν - τάν κοιλίαν εύκαιρον και δόντια ακονεμένα (για όσους προσδοκούν στα ακατόρθωτα)

Η κοσσάρα εξέβεν ας σ΄ ωβόν και είπεν, φτού ! κι απ΄ όθεν εξέβα (για όσους περιφρονούν την καταγωγή τους)

Ο κέλτ΄ς το κέλ' κουϊζ καρκαπέτ'ς (κατά το είπε ο γάϊδαρος τον πετεινό κεφάλα)

Ποίος είδεν τον Θεόν και 'κ' εφογώθεν ατόν ! (επί θεομηνιών)

Τον Μάρτ' 'ς σήν έμπαν μη τερείς ατόν, 'ς σήν έβγαν άτ' τέρ' ατόν (κρίνε πάντα μία πράξη στο τέλος)

Ανθρώπ' ανασπάλλ'νε , ο Θεόν 'κι' ανασπάλλ', ήνταν ευτάς θα ευρήκ'ς -α (επί αναμονής της Θείας κρίσης)

Το σταφύλ', το σταφύλ' τερεί κ' εφτάν (να δίνουμε πάντα το καλό παράδειγμα)

Ευχές
Ο Θεόν να δεί τα χίλα ευλογίας (από ελεηθέντα)

Χώμαν να πιάντζ και χρυσάφ' να γίνεται (γονέων προς τέκνα)

Ο Θεόν, τ' εμά τα χρόνια να κόφτ' κ' εσέν να δί' ατα (επί ευεργεσία)

Ντ' έμπρ'-ι-σ' και τα' οπίσ'-ι-σ' χρυσάφ' να γομούται (σε ξενιτευόμενο)

Ο Θεόν να δί' του κυρ- Αβραάμ, Ισάκ και του Ιακώβ ντ' ευλογίας (από ιερέα ή μοναχό)

Καλορρίζικα αμπέλια πολύχρονα (σε νεόνυμφους)

Ο Θεόν να σ'χωρά 'τον και ν' αξιών' ατον'ς την βασιλείαν των ουρανών (σε νεκρό)

Κατάρες
Ο Θεόν ντά χρόνια σ' να κόφτ'

Άψιμον να καίει σε Γιλτιρίμ' να ρούζ' απάν'-ι-σ'

Ν' αποθάν΄ς και να μη λιόν΄ς

Μαύρο κουρί να γίνεσαι

Γιλτιρίμια να καίγ΄νε σε

Οι λύκ' να τρώγ'νε σε

 Πηγή : Αρχείον Πόντου τόμος 22ος - Σάββα Ιωακειμίδη.

Print