Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Σουρμένων

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Γλώσσα

κελώνσα,σουρμένων,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΤραγούδι 
Απόψε ετραγώδησε καρδιά μου, καρδιά μου. Ανάμεσα 'ς σο κάστρον, έχω καρδιά καημένον. Εξύπνησε τ' εφτά χωρία, καρδιά μου, καρδιά μου. Τ' εξήντα μαχαλάδες, έχω καρδιάν καημένον. Για κλέφτες έν', για πόρνος έν', καρδιά μου, καρδιά μου, για καστροπαραδότες.

Παρακολουθείστε το σχετικό αφιερωματικό βίντεο

 

Κλέφτες 'κ' είμαι, πόρνος 'κ' είμαι, καρδιά μου, καρδιά μου, κάστρον κι' παραδίνω, έχω καρδιάν καημένον. Τρία ημερνών καμπρός είμαι, καρδιά μου, καρδιά μου, Δώδεκα χρόνια λείπω, έχω καρδιάν καημένον. Κι' απόψ' είδα στον ύπνο μου πικρό φαρμακωμένο, είδα και την αγάπη μου στα ξένα τα παϊρια.

Σουλτάνα Σαλβαρά το γένος Μαυροπούλου - Κελώνσα Σουρμένων


Θήμιγμαν
Της νύφης που μπαίνει πρώτη φορά στο χορό με τον γαμπρό.

Ασήρμι, ασήρμι κι ο γαμπρόν και μάλαμα η νύφε, Ασήρμι κι ο παρανυφός μ' 'ολους τους φελεκάρους.
Μάνα μ' κι' η νύφη που 'ρχεται, τη Κύρ' Κώστα η κάλη.  Απο τ' ασήρμια σύρκεται κι απ' τα χρυσά χρυσάφι. Κι απο τ' ασηρμοκούκουτσα στράφτουν κι οι φελεκάροι. Το νιογαμπρό καθήσιτε σ' εφτά λαμπάδας μέσα,
Στη νύφε την ξενόνυφο σ' εφτά σκοτεινασίας. Το νιογαμπρό φαϊσιτε οψάρια απο τα Μέσια, Τη νύφε την ξενόνυφο οψάρια λειβαδέσια. Επάρτε τα κουμπίτζια της να μη ελέπ' και πίνει.

 

 

Print