Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Αλή Σοφή Κάρς

αλή,σοφή,κάρς,καύκασος,καυκάσιοι,καρσλήδεςΗ Γαϊτέ και ο χορόν Σαρούγουζ

Τ' εμέτερον εκάθουνταν 'ς έναν χωρίον Μπαχραμλί τη Σεβασί τ' έλεγαν.
Έρχουτουν ο τούρκον ετουπλάευεν τη μακτάν, έρχουτουν 'ς ση μουχτάρ'. Έναν εβδομάδαν εκάθουτουν.
Ο Πίσπιλας, χωρέτες εμουν, είχεν έναν έμορφον κορίτσ', Σαρούν Γούζ, έλεγαν ά.

Εγάπεσεν ατην ατός ο τούρκον, επέν'νεν κ' έρχουτουν για τ' ατέν. 'Σ σην αρχήν με το καλόν εθέλ'νεν να 'παίρ'νεν ατην. Άμαν, ατ'ο τούρκον, παίρ' ατον;

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Αμισού - Σαμψούντας

αμισός,σαμψούντα,πόλεις,πόντος,Δίστιχο

Ας τρώγομες και πίνομες κ' εμείς ας τραβωδούμες,
Αβούτο κόσμον ψεύτικον, εμείς πάντα 'κί ζούμες.

Γιούρας Σαρακασίδης γενν. 1957
Γκελεντζίκ Ρωσίας -πρόγονοι απο περιοχή Αμισού
Μαυρόβατος Δράμας 1991

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Ατζαρίας

μωμόγεροι,κοτσαμάνια,ατζαρία,πόντος,ρωσία,καύκασος,πιζήαλα,μαϊμούνιαΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΖΑΡΙΑ

Αφήγηση Σάββα Τσαχουρίδη του Αβραάμ στην Ποντιακή διάλεκτο, έτος γεννήσεως 1883. ( Καταγραφή του 1985)

Τουρκία επ' εκαικά, επεκεί έρθαμε, ύστερα εκουμουλιάγομε εκαικά τα παιδία, είπανε : «Ά εφτάμε μωμοερλούχα». Νέγος χρόνος έτονε.
Εκουμουλιάγομε δέκα νομάτ' : άλλος κωδών΄, άλλος μαύρα, άλλος άσπρα. Επεκεί γένια, τη προβατί' τα μαλλία επέρανε και εποίκανε γένια, τα πουίχια. Απ' έξ' το μέρος εκείνος τραβωδεί και άλλος κρούγ'νε την πόρταν και λέει : «Νοικοκύρος !!!»..Ντο έν' ; ..Όϊ κάτ' έν..;
Επιτρέπεται ;.(μόσνα, Ρωσικά). Επιτρέπεται ;.(μόσνα, Ρωσικά).
Έλα απέσ'

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Γαρέσαρης Νικόπολης

ποντιακή,γλώσσα,γλωσσικά,ιδιώματα,νικόπολη,γαρέσαρη,πόντουΣα πεϊλέ τα χρόνε, σην Μπάλτζαναν Τρουκ' ‘κ̆’ έταν.  Τη Γενεκέντων ο Θόδωρον μίαν σιτέ επέϊνεν σο Τσαγράγιν κ' εξ', ερούξεν από πίσ'ατ' έναν τουρκικόν μωρόν. Δέκα χρονών έτον ‘κ̆’ έτον το μωρόν. Πεινασμένον έτον, εδέκεν-α ψωμίν έφαγεν και επ'εκεί ερώτσεν απόθεν εν' και τίνος εν'. Γετίμιν είμεν, είπεν το μωρόν, κάναν ‘κ̆’  έχω και τη χωρί'μ' τ' όνομαν ενέσπαλά 'το.  Ο Θόδωρον πα πολλά ανάγκεν εχ̆ίεν ας τη ζώων τ' ερίαμαν. Αθάρεσεν κελεπούριν ηύρεν. Μπρε, είπεν-α, έρχ̆εσαι μετ' εμέν';  Θα σφάζω σε, θα ποτίζω σε, τα λώματα'ς τα τσαρούχα 'σ ούλα μετά σωστά να ποίγωσ 'ατά. Εσύ πα να ερέζης τα ζα' μουν. Έρχ̆εσαι;   -Έρχουμ', είπεν το μωρόν, Ίσεϊν έκουεν.  Ήγκεν α χάσιλι σο σπίτιν' ατ' και εποίκεν-α τσοπάνον τη ζου.

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Γούζ Χάραβα

kimishanaΑκλήρημα
Οι ψωμάντ'

Το χωρίον Ψωμάντων έτον σουμά 'ς σην Χάραβαν, έναν ώραν με το ποδάρια . Ατείν είχαν τούτια πολλά φυτεμένα, τα παχτ ζ άδας ατουν γομάτον.
Και εξερίωναν τα τούτια , κ' εξόν τ' εξερίωναν για το χο σ άφ' εποίν'ναν και παστίλας. Κ' επειδής, όνταν εσέρευαν ατα κ' εποίν'ναν και πακμάζια , ελερούνταν πολλά, 'ίνουνταν άμον μανωμέν' ετραβώδ'ναμ' κ' έλεγαμε :
« Οι Ψωμαντέτ' λεροί και μανωμέν'
Έναν σαπών' 'κι πλύν' ατ'ς
Δύο 'κι κατινίζ' ατ'ς.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ