Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Ακ Δάγ Μαδέν

ακ,ντάγ,αμαντέν,μεταλλεία,πόντου,άγκυραΟ Άιον εμουν.

Εσ'χωρεμέντσα η μάνα μ' η Κερεκή ας σοι Τοσουνάντας, -απέσ' 'ς σ' Ακ Ντάγ Ματέν εκάθου'μνες- έλεε με: «Όντας 'α 'φεύαμε για την Ελλάδα, επήαν όλ' οι γαρήδες τη χωρί' απάν' ΄ς σο Τάσ-Πουγάρ, έτονε πεγάδ' εκεικά».
Κάποτε ατουκά εφανερώθεν Άε-Νικόλας κι ατείν' οι γαρήδες με τα μαύρα δάκρ ια έκλαιγαν κ' έλεγαν: «Πώς 'α 'φήνομαι αδά τον Άιον εμουν κι 'α πάμε 'ς σην Ελλάδαν;»

Τάσ-Πουγάρ = χωριό της περιοχής του Ακ-Ντάγ-Ματέν

Ουρανία (Ναζλού) Φώτογλου το γένος Μυστακίδου  γενν, το 1922  Χωριστή Δράμας

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Αλή Σοφή Κάρς

αλή,σοφή,κάρς,καύκασος,καυκάσιοι,καρσλήδεςΗ Γαϊτέ και ο χορόν Σαρούγουζ

Τ' εμέτερον εκάθουνταν 'ς έναν χωρίον Μπαχραμλί τη Σεβασί τ' έλεγαν.
Έρχουτουν ο τούρκον ετουπλάευεν τη μακτάν, έρχουτουν 'ς ση μουχτάρ'. Έναν εβδομάδαν εκάθουτουν.
Ο Πίσπιλας, χωρέτες εμουν, είχεν έναν έμορφον κορίτσ', Σαρούν Γούζ, έλεγαν ά.

Εγάπεσεν ατην ατός ο τούρκον, επέν'νεν κ' έρχουτουν για τ' ατέν. 'Σ σην αρχήν με το καλόν εθέλ'νεν να 'παίρ'νεν ατην. Άμαν, ατ'ο τούρκον, παίρ' ατον;

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Αμισού - Σαμψούντας

αμισός,σαμψούντα,πόλεις,πόντος,Δίστιχο

Ας τρώγομες και πίνομες κ' εμείς ας τραβωδούμες,
Αβούτο κόσμον ψεύτικον, εμείς πάντα 'κί ζούμες.

Γιούρας Σαρακασίδης γενν. 1957
Γκελεντζίκ Ρωσίας -πρόγονοι απο περιοχή Αμισού
Μαυρόβατος Δράμας 1991

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Ατζαρίας

μωμόγεροι,κοτσαμάνια,ατζαρία,πόντος,ρωσία,καύκασος,πιζήαλα,μαϊμούνιαΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΖΑΡΙΑ

Αφήγηση Σάββα Τσαχουρίδη του Αβραάμ στην Ποντιακή διάλεκτο, έτος γεννήσεως 1883. ( Καταγραφή του 1985)

Τουρκία επ' εκαικά, επεκεί έρθαμε, ύστερα εκουμουλιάγομε εκαικά τα παιδία, είπανε : «Ά εφτάμε μωμοερλούχα». Νέγος χρόνος έτονε.
Εκουμουλιάγομε δέκα νομάτ' : άλλος κωδών΄, άλλος μαύρα, άλλος άσπρα. Επεκεί γένια, τη προβατί' τα μαλλία επέρανε και εποίκανε γένια, τα πουίχια. Απ' έξ' το μέρος εκείνος τραβωδεί και άλλος κρούγ'νε την πόρταν και λέει : «Νοικοκύρος !!!»..Ντο έν' ; ..Όϊ κάτ' έν..;
Επιτρέπεται ;.(μόσνα, Ρωσικά). Επιτρέπεται ;.(μόσνα, Ρωσικά).
Έλα απέσ'

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Γαρέσαρης Νικόπολης

ποντιακή,γλώσσα,γλωσσικά,ιδιώματα,νικόπολη,γαρέσαρη,πόντουΣα πεϊλέ τα χρόνε, σην Μπάλτζαναν Τρουκ' ‘κ̆’ έταν.  Τη Γενεκέντων ο Θόδωρον μίαν σιτέ επέϊνεν σο Τσαγράγιν κ' εξ', ερούξεν από πίσ'ατ' έναν τουρκικόν μωρόν. Δέκα χρονών έτον ‘κ̆’ έτον το μωρόν. Πεινασμένον έτον, εδέκεν-α ψωμίν έφαγεν και επ'εκεί ερώτσεν απόθεν εν' και τίνος εν'. Γετίμιν είμεν, είπεν το μωρόν, κάναν ‘κ̆’  έχω και τη χωρί'μ' τ' όνομαν ενέσπαλά 'το.  Ο Θόδωρον πα πολλά ανάγκεν εχ̆ίεν ας τη ζώων τ' ερίαμαν. Αθάρεσεν κελεπούριν ηύρεν. Μπρε, είπεν-α, έρχ̆εσαι μετ' εμέν';  Θα σφάζω σε, θα ποτίζω σε, τα λώματα'ς τα τσαρούχα 'σ ούλα μετά σωστά να ποίγωσ 'ατά. Εσύ πα να ερέζης τα ζα' μουν. Έρχ̆εσαι;   -Έρχουμ', είπεν το μωρόν, Ίσεϊν έκουεν.  Ήγκεν α χάσιλι σο σπίτιν' ατ' και εποίκεν-α τσοπάνον τη ζου.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ