Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Παρτούζ Κάρς

κάρς,παρτούζ,παρτουζλήδες,καρσλήδες,καυκάσιοι,ποντιακή,γλώσσαΣατυρικά στιχουργήματα :
Ανάθεμα το Γιάχουσην, τη Λίανας τον Γιάνν', Εποίκεν το ποπά-Γέρ' και πάει απάν' 'ς γιάν'. Επήγα 'ς σο Βερισάν, όλ' έσανε περισάν' Επήγα και 'ς σ' Αρταχάν, το βρακίν ατ'ς ταρταγάν'. Επήγα και 'ς σο Παρτούζ', είδα γάϊδαρον κουτούζ.

Μιχ. Γιακουστίδης, γενν 1889, - Δάσκαλος, αξιωμ. Ρωσικού στρατού - Παρτούζ - Λευκώνας, Σερρών

Δείτε ένα βίντεο σχετικά με τον Ελληνισμό του Γάρς και του Καυκάσου

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Πουλαντζάκης

πουλαντζάκη,πόντου,πουλαντζάκ,μαύρη θάλασσα,Το εξωπάτ'
Η μάνα μ' Πουλαντζαχλούσα έτον και έλεεν : «Ας σο στεφάνωμα κ' ύστερα οι γειτονάδες εποίν'ναν το εξωπάτ' 'ς σην νύφεν και ΄ς σόν γαμπρόν. 'Σ σην εξώπορταν κεικά της αυλής, απάν' 'ς σην στράταν, έστεναν τραπέζ' με το ούζον και τα μεζέδες κ' εκέραζαν τον κόσμον π' έρχουνταν 'ς σην χαράν. Μετ' ατό εποίν'ναν τιμήν 'ς σοί νεόνυφους.

Η μάνα
Για τη μάναν η μάνα μ' έλεεν : « Η μάνα έν' γλυκύν κρασίν και Πόλης παξιμάτιν ».

Πηγή: Παρασκευή Σαββίδου, γεννηθείσα το 1932 - Οι γονείς της κατάγοντας απο την Πουλαντζάκη - Κάτοικος Μικρόπολης Δράμας

Δείτε το βίντεο με την ιστορία της Πουλαντζάκης του Πόντου

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Σινώπης

σινώπη,σινάπ,διογένης,σινωπεύς,μαύρη,θάλασσα,ποντιακή,γλώσσαΈπαιζαν τα βιολιά και το ούτι και καλημέριζαμεν τα Χριστούγεννα και τον Αη Βασίλη. Καλημέριζαμ' και λέαμε: "Άρκισε, γλώσσα μ' άρκισε να γλυκοτραγουδήσεις. Να τους επείς παινέματα, να τους ευχαριστήσεις. Αρκιμηνιά κι' αρκιχρονιά κι αρκή καλός μας χρόνος. Κι' αρκή που επερπάτησε ήτον Άγιος Βασίλης. Βασίλη, πούσουν έρκεσαι και πούσουν κατεβαίνεις; 

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Σουρμένων

κελώνσα,σουρμένων,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΤραγούδι 
Απόψε ετραγώδησε καρδιά μου, καρδιά μου. Ανάμεσα 'ς σο κάστρον, έχω καρδιά καημένον. Εξύπνησε τ' εφτά χωρία, καρδιά μου, καρδιά μου. Τ' εξήντα μαχαλάδες, έχω καρδιάν καημένον. Για κλέφτες έν', για πόρνος έν', καρδιά μου, καρδιά μου, για καστροπαραδότες.

Παρακολουθείστε το σχετικό αφιερωματικό βίντεο

 

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Φάτσας - Φαδίσανης

λαογραφικά,φάτσας,φαδίσανης,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΚαταγραφή Δέσποινας (Δεσποίνης) Παντελίδου το γένος Τοπαλίδη, ετών 67, το 1967.

Άλλ' εφόρ'ναν παπούτσια, άλλ' εφόρ'ναν τσαρούχια. Τα παπούτσια έλεγαν 'ατα γεμενία, τσάπουλας, και κουντούρας. Τα γεμενία έσανε χωρίς κότζια και τα κουντούρας είχανε κότζια. Επεκεί απάν' εφόρ'ναν ορτάρια. Από απέσ' εφόρναν σαλβάρια, έδεναν 'ατο σα γόνατα με το ραφίδ'. Και σην μέσεν πα είχεν ραφίδ', έλεγαν 'ατο βρακοζών'. Εκείνα πά γύρω-γύρω 'ς σο βρακοζών' έλεγαν άτα ζουζάκια τη βρακί. Πρώτα εφόρ'ναν από πάν' το καμίσ', και από πάν' το γελέκ', κι από πάν' εφόρ'ναν την ζουπούναν. Το ύφασμα κιαδή έλεγαμε, αλλά και χάσια (χασές), ότι καλό έτον. Ύστερα ας ση ζουπούνα απάν' εφόρ'ναν φοτάν μεταξωτόν. Επεκεί απάν' σο κιφάλ' εφόρ'ναν μαντίλ'. Από πάν' ας ση ζουπούνα εφόρ'ναν κοντέσα γούνας. Σην γούλαν ατουν εβάλ'ναν σταυρόν, 'σ σα χέρια 'τουν δαχτυλίδια. Τα κορίτσια υπάντρευαν δεκατέσσερα, δεκαπέντε χρονών. Εγώ υπάντρεψα δεκατέσσερα κι ο άντρα μ' δεκαεφτά.

Δείτε το σχετικό βίντεο για την Φαδίσανη - Φάτσα του Πόντου

 

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ