Τα Ιδιώματα της Ποντιακής Διαλέκτου ανά τον Πόντο

Αναμνηστική φωτογραφία Κρωμναίων μαθητών στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας Η διάλεκτος η λαλούμενη απο τους Έλληνες που είχαν απο αρχαιοτάτων χρόνων εγκατασταθεί στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, και μετά τον τελευταίο πόλεμο αναγκαστικώς ανταλλαγέντων ήταν εξ' αρχής Ιωνική, και αυτή έλαβε μεγάλη εξέλιξη στην Ελλάδα όπου κατά την επίδραση της κοινής λαλουμένης Ελληνικής, υπέκυψε διασώζοντας λίγα στοιχεία της Ιωνικής. 

Print

Όφεως Λαογραφικά Ιστορικά και Γλωσσικά Σύμμεικτα (Όφις Πόντου)

Η Οφία, ή ο Οφιούς. Περιοχή περί τον Όφι ποταμό, ανατολικά της Τραπεζούντας. Όφεως Λαογραφικά (γλωσσικά) Σύμμεικτα (Παλιές ιστορίες)

Ο πατέρα μ΄εποίν'νε ΄ς σην Ρουσία, ΄ς σην Κούμα Σοχούμ καπνά και εκεί επήρε Τούρκους εργάτες να δουλεύουν ατόνα. Απ' ατεινούς ας σοι εργάτες, ένας, ο Χασάν, έτουνε ελίγο έθωγος. Οι-γι-άλλ' εργάτες εγέντανε ένα και όλα τα κουσούρ ιαεσύρειναν ατα ΄ς ατόνα απάν'. Αντά εκόφκουτουνε ένα καπνόφυτο ας ση ρίζα, αμάν έλεγανε τ' εφεντικό ατουνε « Ο Χασάν έτουνε που εποίκεν ατο ». 

Print

Λαογραφικά Φάτσας, Φαδίσανης. Η Γυναικεία ενδυμασία στη Φάτσα του Πόντου

Φάτσα 1906. Από αριστερά Κυριακή Ευσταθίου Νεροπούλου, Παρθένα Παύλου Παπαδοπούλου, Άννα Χαράλαμπου Χιονίδου.Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου,  Σύμμεικτα λαογραφικά περιοχής Φάτσας / Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί θησαυρό του λαογραφικού πλούτου της περιοχής της Φάτσας και αναφέρεται στη γυναικεία ενδυμασία μέσα απ' το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Καταγραφή Δέσποινας (Δεσποίνης) Παντελίδου το γένος Τοπαλίδη ετών 67 το 1967.

Δείτε το σχετικό βίντεο για την γυναικεία ενδυμασία στη Φάτσα του Πόντου μέσα απο το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά σύμμεικτα - Τοπικό γλωσσικό ιδίωμα Τρίπολης Πόντου

Η Τρίπολις του Πόντου, μια πανοραμική άποψη της Πόλεως απο τη Μαύρη θάλασσα. "Η εξορία"
Με τοι Τούρκους έστεκαμ' καλά, φόβο πα ΄κ̌' εβοφούμουνεστιν. Οι Τούρκοι έλεγαν εμασε: "α!! ... οσήμερο θα φτάμε εσάς εξορία, α..!! αύρι'". Οι Τούρκοι έλεγαν εμασε "κιαούρ". Κ' επεκεί επήρε η Ρουσία την Τραπεζούντα κ' επεκεί έρθεν ΄ς σην Ελεού (εννοεί Ελεβή), κ' επεκεί ΄ς σην Χαρκάβαλα ΄ς σο ποτάμ' αφκά.

Print

Λαογραφικά κείμενα εκ του χωρίου Μπάλτζανα της Νικοπόλεως του Πόντου

Νικόπολις Πόντου, στο βάθος το Καλέ (φρούριο της πόλεως)Αγροτικά τραγούδια
Κατά το μάζεμα του βίκου τραγουδούσαν: "Βίκιν βίκιν πρασινίζ' κι' η καρδία μ' γαλενίζ', κι' εγώ τίναν αγαπώ βράδο πουρνόν χτουπίζ'" & "Το βίκιν ας' τ' ασπρίζ' το κριθάριν κιτρινίζ', το κοκκίν σύρ' το φκάλιν τ' εμόν χορτάζ' το μάτιν".

Δείτε το σχετικό βίντεο και ακούστε μοναδικά ιστορικά ηχητικά ντοκουμέντα πρώτης γενιάς

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ