Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Ιστορικά πρόσωπα

ανδρόνικος,μέγας,κομνηνός,αυτοκρατορία,τραπεζούνταςΟ Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός ( 1240 - 1266 ), υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1263 ως το 1266.

Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ Α' από την πρώτη του σύζυγο, την Τραπεζούντια ευγενή Άννα Ξυλαλόη .
Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων της βασιλείας του η Τραπεζούντα βρίσκονταν σε εποχή εμπορικής και οικονομικής ακμής.

Εκείνα τα χρόνια η Σινώπη , που είχε απελευθερώσει η πατέρας του, έπεσε ξανά στα χέρια των Σελτζούκων .

Χάθηκε με αυτό τον τρόπο και η τελευταία ελπίδα για την Τραπεζούντα να επεκταθεί δυτικά και να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη .
Τον Ανδρόνικο τον διαδέχτηκε μετά τον θάνατό του το 1266, ο ετεροθαλής αδελφός του Γεώργιος .

 

Πηγή : 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Τόμος Θ'. Οι Αυτοκράτορες της Τραπεζούντας, σελ. 332. ISBN 960-213-105-5 .

Print