Ανδρόνικος Α' ο Γίδων

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Ιστορικά πρόσωπα

ανδρόνικος,γίδων,αυτοκρατορία,τραπεζούντας Ο Ανδρόνικος Γίδος (ή Γίδων ) υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας ( 1222 - 1235 ).

Διαδέχτηκε τον πεθερό του Αλέξιο Α' , τον ιδρυτή της Αυτοκρατορίας, ως κηδεμόνας του νεαρού γιου του Ιωάννη Α' αξούχου .
Ο Ανδρόνικος ανέλαβε το θρόνο σε μια περίοδο που η Τραπεζούντα ήταν υποτελείς στους Σελτζούκους Τούρκους του Ικονίου, ύστερα από μια συνθήκη που είχε αναγκαστεί να υπογράψει ο προκάτοχός του.

Ωστόσο αναφέρεται ότι, το 1224 , όταν ο Σελτζούκος διοικητής της Σινώπης αιχμαλώτισε και λεηλάτησε ένα πλοίο της Τραπεζούντας.

Ο Ανδρόνικος επιτέθηκε εναντίον του τουρκικού στόλου, τον καταναυμάχησε και λεηλάτησε τα περίχωρα της Σινώπης.

Στη συνέχεια νίκησε και αιχμαλώτισε στη μάχη του Χορτοκοπίου τον Σελτζούκο σουλτάνο Αλαεντίν Καϊκουμπάντ Α' , ο οποίος για να πετύχει την απελευθέρωσή του, απάλλαξε την Τραπεζούντα από το φόρο υποτέλειας που του κατέβαλλε.

Στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Ανδρόνικου οι Τραπεζούντιοι συμμάχησαν με τους Μογγόλους της Περσίας, αλλά όταν οι τελευταίοι ηττήθηκαν από τους Σελτζούκους, ο Ανδρόνικος έγινε πάλι φόρου υποτελής των σουλτάνων του Ικονίου.

Print