Γεώργιος ο Τραπεζούντιος 1395 - 1472

Γεώργιος ο Τραπεζούντιος 1395 - 1472Ο Γεώργιος Τραπεζούντιος γεννήθηκε στο Χάνδακα της Κρήτης στις 3 Απριλίου 1395. Η επωνυμία «Τραπεζούντιος» έχει σχέση με το γεγονός ότι ο προ-προπάππος του είχε μεταναστεύσει στην Κρήτη από την Τραπεζούντα. Ο ίδιος ο Γεώργιος, πάντως, από τα πρωιμότερα έως το τελευταίο γραπτό του κείμενο, υπέγραφε ως “Georgius Trapesundius Cretensis”, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις με το όνομα “Georgius Trapesunda”. Στην Κρήτη ο Τραπεζούντιος πρέπει να απέκτησε καλές γνώσεις γραμματικής και ρητορικής, καθώς και κάποια κατάρτιση στη φιλοσοφία.

Print

Ονομαστές οικογένειες της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας: Γαβράδες, Ξιφιλίνοι, Σχολάριοι, Δωρανίτες, Καβαζίτες, Μειζομάτες, Καμαχηνοί, Τζανιχίτες, Αμυτζανταράντες, Ακριβι(τ)ζιώτες, Σαμψών, Καβαζίτες, Μαλεϊνοι.

Ονομαστές οικογένειες της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας - Οι Γαβράδες (Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς)Πολλές επιφανείς βυζαντινές οικογένειες συνδέονταν με τον Πόντο με σχέσεις καταγωγής ή άλλου είδους, όπως οι Κρηνίτες, οι Λακαπηνοί, οι Μαλεΐνοι, οι Φωκάδες, οι Δούκες, οι Κουρκούες, οι Κεκαυμένοι και οι Κομνηνοί. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε σύντομα κάποιες από τις οικογένειες που ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένες με την πόλη ή με την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές ποντιακές οικογένειες συνδέονταν με σχέσεις καταγωγής ή συγγένειας με μεγάλους γεωργιανούς ή λαζικούς οίκους.

Print

Αλέξιος Α' Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Α' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκρατορία της ΤραπεζούνταςΟ Αλέξιος Α' Μέγας Κομνηνός (1182-1222) υπήρξε ο ιδρυτής της Αυτοκράτοριας της Τραπεζούντας από το 1204 ως το 1222. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του βυζαντινού αξιωματούχου Μανουήλ Κομνηνού και της Ρουσουδάν , κόρης του βασιλιά της Γεωργίας Γεώργιου Γ'. Ήταν εγγονός του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α' Κομνηνού , ο οποίος μετά από στάση, καθαιρέθηκε και εκτελέστηκε το 1185. Ο Μανουήλ τυφλώθηκε κατά την διάρκεια της στάσης και πιθανόν να πέθανε, πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν μνημονεύεται σε καμία ιστορική πηγή στο εξής.

Print

Ανδρόνικος Α' ο Γίδων

ανδρόνικος,γίδων,αυτοκρατορία,τραπεζούντας Ο Ανδρόνικος Γίδος (ή Γίδων ) υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας (1222 - 1235). Διαδέχτηκε τον πεθερό του Αλέξιο Α' , τον ιδρυτή της Αυτοκρατορίας, ως κηδεμόνας του νεαρού γιου του Ιωάννη Α' Αξούχου . Ο Ανδρόνικος ανέλαβε το θρόνο σε μια περίοδο που η Τραπεζούντα ήταν υποτελείς στους Σελτζούκους Τούρκους του Ικονίου, ύστερα από μια συνθήκη που είχε αναγκαστεί να υπογράψει ο προκάτοχός του. Ωστόσο αναφέρεται ότι, το 1224 , όταν ο Σελτζούκος διοικητής της Σινώπης αιχμαλώτισε και λεηλάτησε ένα πλοίο της Τραπεζούντας. 

Print

Ιωάννης Α' Μέγας Κομνηνός ο αξούχος

Ιωάννης Α' Μέγας Κομνηνός ο αξούχοςΟ Ιωάννης Μέγας Κομνηνός ο αξούχος υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1235 ως το 1238.  Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Αυτοκρατορίας Αλέξιου Α' και της Θεοδώρας αξούχινας. Διαδέχτηκε στον θρόνο τον θείο του Ανδρόνικο Α'. Για την βασιλεία του οι πληροφορίες είναι ανύπαρκτες και το μόνο γνωστό είναι ότι σκοτώθηκε το 1238 παίζοντας «εν τω τζιγκανιστηρίω», δηλαδή πόλο , ένα είδος έφιππου γκολφ, άθλημα δημοφιλές στην υστεροβυζαντινή αριστοκρατία. Κανονικά έπρεπε να τον διαδεχτεί ο Ιωαννίκιος, ο προτώτοκκος γιος του, όμως αυτός προτίμησε τον μοναχικό βίο και έτσι τον διαδέχτηκε ο αδερφός του Μανουήλ Α'.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

 

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ