Μανουήλ Α' Μέγας Κομνηνός

Μανουήλ Α' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας  (1218 - 1263 περίπου)Ο Μανουήλ Α' Μέγας Κομνηνός (1218 - 1263 περίπου), υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1238 ως το 1263. Ήταν ένας από τους πλέον δραστήριους Αυτοκράτορες. Ο χρονογράφος Μιχαήλ Πανάρετος τον ονομάζει «στρατηγικότατον» και «ευτυχέστατον». Στο διπλωματικό πεδίο, ανέπτυξε σχέσεις με τον Πάπα της Ρώμης και απεσταλμένοι του πήγαν στην αυλή του Λουδοβίκου Θ' της Γαλλίας για να ζητήσουν νύφη για τον ίδιο.

Print

Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός

Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκρατορία ΤραπεζούνταςΟ Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός ( 1240 - 1266 ), υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1263 ως το 1266. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ Α' από την πρώτη του σύζυγο, την Τραπεζούντια ευγενή Άννα Ξυλαλόη. Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων της βασιλείας του η Τραπεζούντα βρίσκονταν σε εποχή εμπορικής και οικονομικής ακμής. Εκείνα τα χρόνια η Σινώπη , που είχε απελευθερώσει η πατέρας του, έπεσε ξανά στα χέρια των Σελτζούκων .

Print

Γεώργιος Α' Μέγας Κομνηνός

Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας στην Τραπεζούντα του Πόντου Ο Γεώργιος Α' Μέγας Κομνηνός (1255-μετά το 1284) ήταν Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1266 ως το 1280. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ Α' και της τρίτης συζύγου του, της Τραπεζούντιας ευγενούς, Ειρήνης Συρίκαινας. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του οι προστριβές για την προσέγγιση η μη της ανασυσταθείσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δημιούργησαν έντονη ρήξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας. Διαδέχτηκε τον αδελφό του Ανδρόνικο Β' το 1266. 

Print

Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός

Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκρατορία Τραπεζούντας Ο Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός (περίπου 1262 - 1297 ) υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1280 ως το 1297. Ήταν ο νεότερος γιος του Μανουήλ Α' από την τρίτη του σύζυγο, την Τραπεζούντια ευγενή Ειρήνη Συρίκαινα. Ανέλαβε τον θρόνο, μετά την αιχμαλωσία του προκατόχου του Γεώργιου Α' από τους Τουρκομάνους . Κατά την διάρκεια της βασιλείας του έντονες ήταν οι θρησκευτικές προστριβές και η στάση απέναντι στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Την εποχή εκείνη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε διαιρεθεί σε ανθενωτικούς και ενωτικούς (σε αυτούς που θέλουν την ένωση την με την Καθολική εκκλησία και σε αυτούς που δεν την θέλουν). Οι ανθενωτικοί κύκλοι του βυζαντινού κόσμου έβλεπαν τον Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας ως προστάτη της ορθοδοξίας και ως γνήσιο απόγονο της Δυναστείας των Κομνηνών. 

Print

Αλέξιος Β' Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Β' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκρατορία ΤραπεζούνταςΟ Αλέξιος Β' Μέγας Κομνηνός (1282-1330) υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1297 ως το 1330. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ιωάννη Β' και της Ευδοκίας Παλαιολογίνας. Θεωρήθηκε από τους χρονικογράφους του ως μεγάλος αυτοκράτορας (αναφέρονταν και με την προσωνυμία Μέγας), λόγω των επιτυχών χειρισμών του στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Αυτοκρατορίας. Ανέλαβε τον θρόνο του βασιλείου του σε ηλικία 15 ετών. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας , Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος , θέλησε να τον προσεγγίσει και να συναφθεί γάμος με κάποια κόρη Κωνσταντινοπολίτη αξιωματούχου. 

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ