Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός

ανδρόνικος,μέγας,κομνηνός,αυτοκρατορία,τραπεζούνταςΟ Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός ( 1240 - 1266 ), υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1263 ως το 1266.

Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ Α' από την πρώτη του σύζυγο, την Τραπεζούντια ευγενή Άννα Ξυλαλόη .
Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων της βασιλείας του η Τραπεζούντα βρίσκονταν σε εποχή εμπορικής και οικονομικής ακμής.

Εκείνα τα χρόνια η Σινώπη , που είχε απελευθερώσει η πατέρας του, έπεσε ξανά στα χέρια των Σελτζούκων .

Χάθηκε με αυτό τον τρόπο και η τελευταία ελπίδα για την Τραπεζούντα να επεκταθεί δυτικά και να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη .
Τον Ανδρόνικο τον διαδέχτηκε μετά τον θάνατό του το 1266, ο ετεροθαλής αδελφός του Γεώργιος .

 

Πηγή : 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Τόμος Θ'. Οι Αυτοκράτορες της Τραπεζούντας, σελ. 332. ISBN 960-213-105-5 .

Print

Γεώργιος Α' Μέγας Κομνηνός

γεώργιος,μέγας,κομνηνός,αυτοκρατορία,τραπεζούνταςΟ Γεώργιος Α' Μέγας Κομνηνός (1255-μετά το 1284) ήταν Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1266 ως το 1280.

Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ Α' και της τρίτης συζύγου του, της Τραπεζούντιας ευγενούς, Ειρήνης Συρίκαινας.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του οι προστριβές για την προσέγγιση η μη της ανασυσταθείσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δημιούργησαν έντονη ρήξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας.

Διαδέχτηκε τον αδελφό του Ανδρόνικο Β' το 1266.

Οι εσωτερικές διαμάχες ανάμεσα στους Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες της Τραπεζούντας (η Κωνσταντινούπολη είχε ήδη απελευθερωθεί από την Αυτοκρατορία της Νίκαιας ) και στην τοπική αριστοκρατία πήραν μεγάλες διαστάσεις.

Οι μεγάλες οικογένειες της τοπικής αριστοκρατίας έβλεπαν με εχθρότητα τις επαφές που αναπτύσσονταν μεταξύ των αρχών της Τραπεζούντας και των αρχών της Κωνσταντινούπολης, όπως η αποτυχημένη προσπάθεια για μια επιγαμία ανάμεσα στους δύο αυτοκρατορικούς οίκους (Παλαιολόγων και Μεγάλων Κομνηνών). Η κρίση οξύνθηκε ιδιαίτερα και λόγω της θρησκευτικής πολιτικής του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου ο οποίος υποστήριζε την ένωση των Καθολικής και Ορθόδοξης εκκλησίας.
Την ίδια εποχή η παρουσία Τουρκομανικών φύλων γίνονταν όλο και πιο έντονη. Σε μια εκστρατεία του κατά των Τουρκομάνων το 1280, στο Ταυρέζιο όρος, στα νότια της επικράτειας της Τραπεζούντας, ο Γεώργιος προδίδεται από τους τοπικούς άρχοντες και αιχμαλωτίζεται από τους εχθρούς.
Το 1282 όμως απελευθερώνεται, εν τω μεταξύ στον θρόνο έχει ανέβει ο αδελφός του Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός . Ο Γεώργιος με τους οπαδούς του προσπάθησε να διεκδικήσει τον θρόνο, όμως τελικά ο Ιωάννης κατέστειλε την επανάσταση που προκάλεσε. Ο Ιστορικός Μιχαήλ Πανάρετος τον χαρακτήρισε «πλάνο», επειδή στα τελευταία χρόνια της ζωής του περιπλανιόταν εξόριστος.
Με μια άγνωστη σύζυγο ή ερωμένη, ο Γεώργιος είχε μια κόρη, η οποία παντρεύτηκε κάποιο Γεωργιανό ευγενή. Μια ακόμη κόρη του (άγνωστων επίσης στοιχείων) παντρεύτηκε τον Δημήτριο Β' της Γεωργίας .

Print

Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός

ιωάννης,μέγας,κομνηνός,αυτοκρατορία,τραπεζούνταςΟ Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός (περίπου 1262 - 1297 ) υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1280 ως το 1297.

Ήταν ο νεώτερος γιος του Μανουήλ Α' από την τρίτη του σύζυγο, την Τραπεζούντια ευγενή Ειρήνη Συρίκαινα.

Ανέλαβε τον θρόνο, μετά την αιχμαλωσία του προκατόχου του Γεώργιου Α' από τους Τουρκομάνους .

Κατά την διάρκεια της βασιλείας του έντονες ήταν οι θρησκευτικές προστριβές και η στάση απέναντι στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία .
Την εποχή εκείνη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε διαιρεθεί σε ανθενωτικούς και ενωτικούς (σε αυτούς που θέλουν την ένωση την με την Καθολική εκκλησία και σε αυτούς που δεν την θέλουν). Οι ανθενωτικοί κύκλοι του βυζαντινού κόσμου έβλεπαν τον Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας ως προστάτη της ορθοδοξίας και ως γνήσιο απόγονο της Δυναστείας των Κομνηνών.

Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος , για να αποτρέψει τον κίνδυνο που παρουσίαζε ο Τραπεζούντιος Αυτοκράτορας για τον θρόνο του, πρόσφερε στον Ιωάννη το χέρι της κόρης του Ευδοκίας. Για τις αντιθέσεις που προκλήθηκαν στους ευγενείς της Τραπεζούντας είναι χαρακτηριστικό ότι η βυζαντινή πρεσβεία είχε ως στόχο να πείσει όχι μόνο τον Ιωάννη αλλά και τους υπόλοιπους αξιωματούχους του βασιλείου του.

Οι Τραπεζούντιοι τελικά δεν δέχτηκαν την πρόταση αυτής της πρεσβείας. Η άρνηση αυτή ήταν το αποτέλεσμα των εσωτερικών προστριβών που συνέβαιναν μεταξύ των ευγενών της Τραπεζούντας.
Φαίνεται όμως ότι οι επαφές με την Κωνσταντινούπολη συνεχίστηκαν. Ένας Πόντιος ευγενής, που οι πηγές τον ονομάζουν Παπαδόπουλο, επαναστάτησε και αιχμαλώτισε προσωρινά τον Ιωάννη. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Ιωάννης δέχτηκε την πρόταση επιγαμίας του Μιχαήλ Η' και το 1282 πήγε στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά την επίσκεψή του και ύστερα από διαπραγματεύσεις, η βυζαντινή αριστοκρατία τον έπεισε να εγκαταλείψει τον τίτλο «Αυτοκράτωρ Ρωμαίων» (ο οποίος εξορισμού ενείχε βλέψεις κατά της Κωνσταντινούπολης). Η αριστοκρατία της Τραπεζούντας αντέδρασε. Η ετεροθαλής αδελφή του Ιωάννη Θεοδώρα, κατέφυγε στην Γεωργία και προσπάθησε να πείσει τον βασιλιά της να καταλάβει την Τραπεζούντα.

Εν τω μεταξύ, ο Γεώργιος Α', ο πρώην Αυτοκράτορας, αφέθηκε ελεύθερος από τους Τουρκομάνους και με την στήριξη των οπαδών του διεκδίκησε τον θρόνο. Ο Ιωάννης τελικά κατάφερε να καταστείλει την εξέγερση και να διατηρήσει τον θρόνο του.

Οι εσωτερικές ταραχές έδωσαν την ευκαιρία στους Τουρκομάνους να καταλάβουν και να λεηλατήσουν την περιοχή Χαλυβία, στα περίχωρα της Τραπεζούντας η οποία φημίζονταν για τα πλούσια μεταλλεία της. Ο Ιωάννης Β' είχε δύο γιους με την σύζυγό του Ευδοκία Παλαιολογίνα τους μετέπειτα Αυτοκράτορες:  Αλέξιο Β' , που τον διαδέχτηκε & τον Μιχαήλ τον  Α' .

 

Πηγή : Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Τόμος Θ'. Οι Αυτοκράτορες της Τραπεζούντας, σελ. 332. ISBN 960-213-105-5

 

 

Print

Αλέξιος Β' Μέγας Κομνηνός

αλέξιος,μέγας,κομνηνός,αυτοκρατορία,τραπεζούντας Ο Αλέξιος Β' Μέγας Κομνηνός (1282-1330) υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1297 ως το 1330.

Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ιωάννη Β' και της Ευδοκίας Παλαιολογίνας .

Θεωρήθηκε από τους χρονικογράφους του ως μεγάλος αυτοκράτορας (αναφέρονταν και με την προσωνυμία Μέγας), λόγω των επιτυχών χειρισμών του στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Αυτοκρατορίας.

Ανέλαβε τον θρόνο του βασιλείου του σε ηλικία 15 ετών. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας , Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος , θέλησε να τον προσεγγίσει και να συναφθεί γάμος με κάποια κόρη Κωνσταντινοπολίτη αξιωματούχου.

Ο Αλέξιος όμως αρνήθηκε επειδή αυτή η ενέργεια θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στους αντιβυζαντινόυς κύκλους της Τραπεζούντας και συνεπώς στην εσωτερική ειρήνη του βασιλείου του.

Print

Ανδρόνικος Γ' Μέγας Κομνηνός

ανδρόνικος,μέγας,κομνηνός,αυτοκράτορας,τραπεζούνταςΟ Ανδρόνικος Γ' Μέγας Κομνηνός (περίπου 1310-1332) υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1330 ως το 1332.

Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Αλέξιου Β' και μιας Γεωργιανής ευγενούς.
Από τις πρώτες ενέργειες μόλις ανέλαβε τον θρόνο ήταν να διατάξει τον θάνατο των αδελφών του, Γεώργιο και Μιχαήλ.

Ο άλλος του αδελφός Βασίλειος Α' Μέγας Κομνηνός κατάφερε και έφυγε στην Κωνσταντινούπολη.

Πέθανε το 1332 μετά από 20 μήνες στο θρόνο και τον διαδέχτηκε ο νόθος γιος του, Μανουήλ Β'.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ