Ιωάννης Γ' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας

Αυτοκρατορία Τραπεζούντος, Ιωάννης Γ' Μέγας ΚομνηνόςΟ Ιωάννης Γ' Μέγας Κομνηνός (περίπου 1321 - 1362 ), ήταν Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από τις 4 Σεπτεμβρίου 1342 ως τις 3 Μαΐου 1344. Ήταν ο γιος του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Α'. Ο Ιωάννης έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη όπου έζησε και ο πατέρας του από το 1297.

Print

Μιχαήλ Α' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας

Αυτοκρατορία Τραπεζούντος, Μιχαήλ Α' Μέγας ΚομνηνόςΟ Μιχαήλ Α' Μέγας Κομνηνός (1285-μετά το 1355), υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας για μία μέρα το 1341 (στις 30 Ιουνίου) και από 3 Μαϊου 1344 ως 13 Δεκεμβρίου 1349. Ήταν ο νεώτερος γιος του Αυτοκράτορα Ιωάννη Β'.

Print

Αλέξιος Γ' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας

Αυτοκρατορία Τραπεζούντος, Αλέξιος Γ' Μέγας ΚομνηνόςΟ Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός ήταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από τις 22 Δεκεμβρίου 1349 ως τις 20 Μαρτίου 1390. Ήταν γιος του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Βασίλειου Α΄ και της ερωμένης του, Ειρήνης, κόρης Tραπεζούντιου αριστοκράτη. Η μακρόχρονη βασιλεία του ήταν περίοδος ακμής για την Αυτοκρατορία του Πόντου και ο ίδιος θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους ηγεμόνες της. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ιδιαίτερα μετά το 1364 ήταν ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα εμπορίου, επιστημών, γραμμάτων και τεχνών της ευρύτερης περιοχής.   Το τραγούδι του Αλέξιου / Ευστάθιος Μιχαηλίδης / Μαυρολίθι επαρχίας Χαλδίας του Πόντου.

Print

Μανουήλ Γ' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας

Αυτοκρατορία Τραπεζούντος, Μανουήλ Γ' Μέγας ΚομνηνόςΟ Μανουήλ Γ' Μέγας Κομνηνός (16 Δεκεμβρίου 1364-5 Μαρτίου 1417), υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1390 ως το θάνατό του το 1417. Ήταν γιος του προκατόχου του, Αυτοκράτορα Αλέξιου Γ' και της Θεοδώρας Καντακουζηνής. 

Print

Αλέξιος Δ' Μέγας Κομνηνός, Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας

 Αυτοκρατορία Τραπεζούντος Αλέξιος Δ' Μέγας ΚομνηνόςΟ Αλέξιος Δ' Μέγας Κομνηνός (1382-1429), υπήρξε Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από τις 5 Μαρτίου 1417 ως τον Οκτώβριο του 1429. Ήταν ο γιος του προκατόχου του Μανουήλ Γ' και της Γεωργιανής πριγκίπισσας Ευδοκίας.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ