Ο εν Καυκάσω Ελληνισμός ( Ο Ελληνισμός του Κάρς και του Καυκάσου)

Ο Εν Καυκάσω Ελληνισμός Φωτογραφία Ελλήνων με τις επιχώριες ενδυμασίεςΟι μετοικήσεις των Ελλήνων του Πόντου προς τη γή του Καυκάσου έχει βάθος αιώνων και δεν αφορά μόνο στην περίοδο του τέλους του Ρωσοτουρκικού πολέμου όπως νομίζουν ή πιστεύουν πολλοί. Ο ελληνισμός ο ευρισκόμενος σήμερον εν Καυκάσω και εις τας νοτιο-ανατολικάς επί του Ευξείνου παραλίους χώρας της ρωσικής επικράτειας και ανερχόμενος εις εκατοντάδας χιλιάδας, απώκησεν ολόκληρος εκ Πόντου.  Ο εν Καυκάσω Ελληνισμός / Παρακολουθείστε το βίντεο

Print

Η καμπάνα του Κάρς στη Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου. Μαρτυρίες, ντοκουμέντα, φωτογραφίες

κάρς,καμπάνα,κιλκίς,μητρόπολη,μονήαγίουγεωργίουλόφου,μεταμόρφωση,σωτήρος,επιτροπή,πόντιακών,μελετών,ορτάκιοϊ,λευκώνας,σερρών" Η μεγάλη καμπάνα του Καρς "
Στον Μητροπολιτικό Ναό του Καρς λειτουργούσαν Έλληνες και Ρώσοι ορθόδοξοι ιερείς. Η τεράστια κι επιβλητική καμπάνα του, που ήταν η μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες δέκα, ήταν δώρο του Τσάρου της Ρωσίας Νικολάου Β΄ στους Πόντιους του Καρς και ζύγιζε 2.808 οκάδες (περίπου τέσσερις τόνους).   Παρακολουθείστε το βίντεο μου για την Καμπάνα του Κάρς

Print

Τα όπλα των Σανταίων - Μ. Κ. Νυμφόπουλου. Σίσ̆, γαμά̤ν, πισ̆τόφ, τυφά̤νκ, κάμαν, ρεβόλ, μαρτίν.

Τα όπλα των Σανταίων. Ιστορική φωτογράφηση ένοπλων Ελλήνων παλληκαριών στη Σάντα Τα όπλα των Σανταίων - Μ Κ Νυμφόπουλου. Σίσ̆, γαμά̤ν, πισ̆τόφ, τυφά̤νκ, κάμαν, ρεβόλ, μαρτίν.
Το πιο παλιό από τα όπλα αυτά ήταν το σίσ̆. Πρόκειται για το δόρυ το οποίο εξέλιπε στις ημέρες μας. Όλα τα άλλα όπλα τα είχαμε στην εποχή μας και τα χρησιμοποιούσαμε. Ήταν τόσο προσφιλή στους Σανταίους τα όπλα αυτά ώστε κι εμείς οι δάσκαλοι ζωνόμασταν το γκρά με τα 100 και 200 φυσίγγια του και τρέχαμε όπου ήταν κίνδυνος. 

Print

Μάρτιος μήνας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη - Μέγας Συναξαριστής

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο Μέγας Συναξαριστής για τον μήνα Μάρτιο Ο Μήν ούτος, αδελφοί, ονομάζεται αρχή και πρώτος των μηνών από τον προφήτην και θεσπέσιον Μωυσήν, και ούτω γράφεται περί αυτού εν τω βιβλίω της Εξόδου «Ο μήν ούτος υμίν, αρχή μηνών, πρώτος εστί υμίν εν τοις μησί του ενιαυτού» (Εξόδου ΙΒ’ 1) και εν τω βιβλίω της Γενέσεως μανθάνομεν, ότι κατά την συμφωνίαν των ιερών ερμηνευτών εις τον μήνα τούτον εποίησεν ο Θεός όλα τα αισθητά κτίσματα εκ του μη όντως εις το είναι. Ο μήνας Μάρτιος κατά τον Μέγα Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη

Print

Οι Παροικίες και η μετανάστευση των Σανταίων εντός και εκτός Πόντου

Οι Παροικίες των Σανταίων εντός και εκτός Πόντου Είναι αναμφισβήτητο ότι η Σάντα εποικίστηκε μετά την άλωση της Τραπεζούντας και όχι πριν την άλωση όπως πολλά άλλα χωριά της επαρχίας Χαλδίας και άλλων τμημάτων. Δεν υπήρχε λόγος να δημιουργηθεί ζωή στην απομακρυσμένη, απρόσιτη και δασώδη εκείνη περιοχή.

Οι παροικίες των Σανταίων εντός και εκτός Πόντου. Παρακολουθείστε το βίντεο

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ