Κρωμέτ’κα Τραγωδίας - Μοθοπωρν΄να Μοιρολογίας - Παλιό τραγούδι του Καθηγητού Α. Φωστηρόπουλου (Ίμερα 1921).

Παλικάρι του Πόντου. Ένθετο σκίτσο από το περιοδικό Ποντιακή Εστία του 1950Φύλλα ντο κιτρινίζετεν και ρούζετ’ έναν έναν;
τα δέντρ’ αφίνετεν γδυτά και παραπονεμένα.

Ραχ̆ά ντο κλαίτε θλιβερά και δίχως παρ’γορίαν;
κι όνταν τερώ σας ‘κ̆ι επορεί να χ̆αίρετ’ η καρδία μ’

Print

Αϊ-Γιώργην, η ρωμιοπούλα και το τουρκόπουλο - Δημοτικό άσμα Οινόης Πόντου

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος "Αϊ-Γιώργην, η ρωμιοπούλα και το τουρκόπουλο"

Έναν τουρκό-τουρκόπουλο, του βασιλιά παιδάκι,
μια ρωμιοπούλαν αγαπά κι’ εκείνε δεν τον θέλει.

Print

Κρωμέτ'κα Τραγωδίας 8ο Μέρος - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου (Δημητρίου Κ. Παπαδόπουλου Σταυριώτη). Λαογραφικόν Περιοδικόν Ποντιακή Εστία (1950)

Τσ̆οπάνον με τα πρόατα λάσ̆κεται τα ραχ̆ία, πίνει τα κρύα τα νερά σύρει τη μαναχ̆ία.‘Σ σο πρώτον τ’ αναστέναγμα μ’ τα χ̆ιόν͜ια ούλα̤ λύγουν,
τα δάκρα̤ μ’ τρέχ’νε σο χωνόν και τα τσιλίδα̤ βζύουν.

Print

Κρωμέτ΄κα Τραγωδίας 7ο Μέρος - Δημοτικά Τραγούδια της Κρώμνης του Πόντου

Αε Ζαχαρέας Κρώμνης - Παρέα διασκεδαστών κάνει μία μικρή στάση για ένα ρακί Κρύα νερά τρεχούμενα ποτάμ͜ια που θα πάτε ;
αν πάτε σο μικρόν τ’ αρνί μ’ να μου το χαιρετάτε.

Κρύον νερόν, κρύον νερόν, κι εγώ είμαι διψασμένος,
ζεστά εγκάλι͜ας εύκαιρα κι εγώ είμαι νυσταγμένος.

Print

Εκάεν και το Τσ̆άμπασην - Χρονικά Πόντου, Αθήναι 1943 Το φημισμένο και πολυτραγουδισμένο Τσάμπασην των Κοτυώρων του Πόντου

Το φημισμένο και πολυτραγουδισμένο θέρετρο των Κοτυώρων του Πόντου, Τσ̆άμπασην.Εκάεν και το Τσ̆άμπασην / Χρονικά Πόντου, Αθήναι 1943

Εκάεν και το Τσ̆άμπασην κι επέμ’ναν τα τουβάρα̤,
ερρούξαν σο χουρτάρεμαν τ’ Ορτούς τα παληκάρα.̤

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ