Αναθεμά τη μάνα σου, δημώδες άσμα Ματσούκας Πόντου

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Δημώδη Άσματα

ανάθεμα,κατάρες,ήθη,έθιμα,λαογραφία,παραδόσεις,πόντου,τραγούδια,ματσούκα,τραπεζούντα,λύρα,τίκΤραγούδι της περιφέρειας της Ματσούκας του Πόντου, τοποθετημένο πάνω στο Μονό (ίσιο-στητό) χορό των Ελλήνων Ματσουκαίων. Ο ρυθμός είναι σύντομος γοργός.

Αναθεμά τη μάνα σου εσένα ποδεδίζω
εφέκα το κετσίκνεμα και για τ' εσέν' νουνίζω

Μά ! το τσιγάρον ντο κρατώ μά ! τον καπνόν ντο πίνω
ε !, μα την καπνοσάκουλα μ', εγώ εσέν κ̌ι αφήνω

Τρώγω τον Θεό σ', τον Χριστό σ', τρώγω την Παναϊα σ',
τρώγω τα άγια τα λείψανα ντο κείν'ταν 'ς σην καρδία σ'

Δείτε το σχετικό βίντεο για το τραγούδι της περιφέρειας της Ματσούκας του Πόντου

Και με τον κεμεντζόπο μου ΄ς σον Άδ' θα κατηβαίνω
εκεί παραπονέματα έναν βράδον κ̌ι μένω

Λεξιλόγιο :
Ποδεδίζω = παρακαλώ
Κετσίκνεμα, κετσίνεμα = βιοπορισμός
Νουνίζω = σκέφτομαι, συλλογίζομαι
Κείνταν = κείτονται – βρίσκονται

Print