Ας αρχινά και τραγωδεί - Τραγούδι του Παύλου Στεφανίδη απ' τη Μούζενα της Τραπεζούντας

Παύλος Στεφανίδης απ' την Μούζενα της ΤραπεζούνταςΑς αρχινά και τραγωδεί ο καρίπ'ς ο τσ̌οπάνον,
παιδία πουθέν 'κ̌' είδετεν τον λυριτσ̌ήν τον Παύλον;
ας' σο Κιλκίζ τον Παύλον.

Ας αρχινά και τραγωδεί. Δημοτικό τραγούδι του Παύλου Στεφανίδη απ τη Μούζενα της Χαλδίας

Τ' οσπιτόπο μ' απέσ' ΄ς σ' ορμάν' φύλλα καπλαεμένον,
άμον τ' εμόν το καρδόπον τα τέρτια̤ φορτωμένον

Τ' οσπιτόπο μ' απέσ' 'ς σ' ορμάν' ολόερα κλεθρία,
το αίμαν απέσ' 'ς σην κάρδια μ' πουλόπο μ' αγλαθία

Το αίμαν ασην κάρδια̤ μου πουλόπο μ' αγλαθία,
δέσον ατο σην αύλια̤ σου, ποτάμια̤ και κρουνία.

Λεξιλόγιο:
*Αγλαθά̤ζω = απ το αρχαίο ουσιαστικό γλάφυ = κοίλωμα γής, γλάφω = κοιλαίνω. Καθαρίζω το αυλάκι = αγλαθά̤ζω το ρυμίν, σκάπτω-κοιλαίνω = εγλαθίασα το ψωμίν κ' εσέγκα απέσ' βούτορον,Ο Σταύρης ο Κεμεντζετσής με κάμποσα παιδία....στα δεξιά του κάθεται ο Παύλος Στεφανίδης
αγλα̤θάζω την δουλείαν = εξερευνώ με ακρίβεια, Εγλαθίασεν και είπεν ατο = το εξέθηκε με σαφήνεια
*κλεθρίν, κληθρίον = το δέντρο κλήθρα ( Το σπίτι μου μέσα στο δάσος ολόγυρα κλεθρία, το αίμα μέσα στην καρδιά μου τρέχει σαν αυλάκι πουλί μου για 'σένα)
.

Πηγές - βοηθήματα:
1. Τα τραγούδια του Ποντιακού λαού "Πολύτιμο κεφάλαιο της λαογραφίας μας" Στάθη Ευσταθιάδη
2. Με ευθύνη για την παράδοση "Καταγραφή πρώτη" Στάθη Ευσταθιάδη
3. Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου - † Ανθίμου Παπαδόπουλου - Αρχείον Πόντου – Επιτροπής Ποντιακών Μελετών
4. Επίτομον λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, Π.Χ. Δορμπαράκη.

Τραγούδι του Παύλου Στεφανίδη απ' τη Μούζενα Τραπεζούντας ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο Κιλκίς μετά την "περίφημη" ανταλλαγή των πληθυσμών. Υπήρξε εξαιρετικός χορευτής του Σέρα Χορού.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ