Κερασουντέϊκα (Κοτσιχτά) Ομάλι͜α Γώγος Πετρίδης – Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Πανοραμική φωτογραφία της Κερασούντας με το λιμάνι και μέρος της παραλιακής συνοικίας Καλά ‘ποίκα κι εγάπεσα ‘ς σ εσόν τη γειτονία,
κατ’ εποίκα γαντούρεψα και-ν εφίλεσ’ ατέν μίαν,
με τ’ ετέρεσα ατέν μίαν, έμαθεν-α η γειτονία,
έμαθεν-α ο αδελφός ατς, έκ’σεν ατο κι ο γαμπρός ατς,

Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο κι ακούστε το δημώδες αυτό άσμα

ο γαμπρός ατς πάει ‘ς σ’ οσπίτ’ ατς, λέει ατό την αδελφήν ατς,
απ’ αδά και-ν απ’ ακεί, έμαθαν-α οσπιτι͜ανοί,
εμαζεύταν ούλ’ ατοίν, να σκοτώνε την κουτσ̆ήν,
το κορτσόπον εφοέθεν, είπεν κι εδικαιλογέθεν:
Μάνα (λέει), τη σ̆κύλ’ ο γιόν, σίτ’ επέγνα ΄ς σο νερόν,
ατός έτονε κρυμμένος και άμον γουτουρεμένος,
ατός εστάθεν εμπροστά μ’, επίασεν ‘ς σην γιαχά μ’,
λέει με: Ντό πολλά αγαπώ ‘σε, μίαν έλα ν-ας φιλώ ‘σε,
εγώ ας σην εντροπή μ’ ετσ̆ίλιαξα το κατσί μ’
καλή λέει με ο σταθμάρχης, θα κρεμάν’τσε ο Πατριάρχης
……….. θα ματούνταν τα μυτία σ’
Ερχίνωσε ‘με ΄ς σο ξύλον, ατός τ’ εμόν-α ο φίλον,
ολίγα (λέει), πολλά τρώς, λέει κι εφτάμε τανατός
κρούει ΄με και κατηγορά ‘με χωρίς τιδέν να ερωτά ‘με

 Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ