Κρωμέτ΄κα Τραγωδίας 7ο Μέρος - Δημοτικά Τραγούδια της Κρώμνης του Πόντου

Αε Ζαχαρέας Κρώμνης - Παρέα διασκεδαστών κάνει μία μικρή στάση για ένα ρακί Κρύα νερά τρεχούμενα ποτάμ͜ια που θα πάτε ;
αν πάτε σο μικρόν τ’ αρνί μ’ να μου το χαιρετάτε.

Κρύον νερόν, κρύον νερόν, κι εγώ είμαι διψασμένος,
ζεστά εγκάλι͜ας εύκαιρα κι εγώ είμαι νυσταγμένος.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Το μοναστήρι λειτουργά κι ο Γούμενον κοιμάται,
τερέστε’ ομμάτ͜ια τερέστεν, πάγω κι αρωθυμάτε.

Τέσσερα ομμάτια θλίφκουνταν, δύο κάρδιας ματούνταν,
αν θέλ’ ο Θ’όν κι η Παναγία, έρχουνταν κι ανταμούνταν.

Σο πρώτον τ’ αναστέναγμα μ’ τα χ̆ιόνια ούλα̤ λύγουν,
τα δάκρα̤ μ’ τρέχνε σο χωνόν και τα τσιλίδα̤ βζύουν.

Ποίον κλαδίν κρατεί βρεχ̆ήν, ποία φυλλόπα χ̆όν͜ια ;
ποίον καρδίαν υπομέν’ την σεβτάν πέντε χρόν͜ια ;

Ραχ̆όπα μη σ̆υρίζετεν, ποτάμ͜ια μη βοάτε,
θα δα̤βαίν’ το μικρόν τ’ αρνί μ’ κι ας σην βοήν φογάται.

Επωδοί:
Έλα – έλα με τ’ εμέναν, με τ’ εμέν’ τον τσ̆οπανίτσον.

Γάλα φά και γάλα πία, γάλαν πότ’σον τα παιδία,
τη παιδί σ’ τ’ αποπλυμόπα λάσ̆’ εμέν’ κι εσέν’ κανείνταν.

Ε ! ουρανέ και ποιητή κατέβα κα’ και κρίσον,
εμέν’ και το πουλόπο μου, σ’ έναν μέρος για ποίσον.

Ε ! ουρανέ, πολλά μη βρέ’εις, κατασπάν’ τα λιθάρα̤,
τ’ εμά τα δάκρυα̤ και τ’ αηγάπ’ς κανείνταν τα χορτάρα̤.

Τερώ τον Ουρανόν γελώ, τη μαύρη Γήν και κλαίω,
τερώ τα δεντροκέφαλα και παργορίαν παίρω.

Ο Ουρανόν ελίβωσε κι η Γή ετσ̆αμουρώθεν,
κι ας ση σεβτάν π’ ερρώστεσεν, καμμίαν κι ελαρώθεν.

Εκείνα τ’ άστρα τ’ ουρανού ν’ ερούζ’ναν έναν-έναν,
θ’ ερούζνα κι ετοπλάγευα, κι εφέρνα τα εσέναν.

Τον Ουρανόν την ψ̆ή μ’ χρωστώ, τον Άδην το κορμόπο μ’
εσέν’ την Κόρ’ πα ντό χρωστώ και τυραννίεις το ψ̆όπο μ’ ;

Τον Ουρανόν πως έχτιζαν κι αφκά στουλάρ’ εθήναν,
την έμορφον πως έντριζαν κι εμέν’ χαπέρ’ ‘κ̆ι εδίναν.

Επωδοί:
Τρώει ο λύκον την Κερβάναν κι όλεν το καλόν το χτήνον,
πόσα βραδάς εμόνασες εμέν’ τον Κωνσταντίνον.

Ε ! ρίζα μ’ έ ! στερέα μ’, για κλώστ’ σ’ εμέν’ μερέαν,
για δός μα έναν φίλεμαν, για δός μα μαχ̆αιρέαν.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ