Κρωμέτ΄κα Τραγωδίας 12ο - Τη Δρουβανή το τραγώδ’ - Το Παρχαρόπουλον & Ο Ξενητέας

Ένοπλος ζιπκαλής - Τραπεζούντα, πρίν το 1922Τη Δρουβανή το τραγώδ’ (Ευτυχίας Δ. Σωτηριάδου, Παρχαρί τραγωδίας)
Ντο θέλ΄τς Δρουβάν να γίνεσαι, ντο θέλ’τς να κατενίζεις;
Θέλω τη Ταύρ’ -ιμ’ το νερόν, τη Κασκαμπά το χ̆ιόνιν,
θέλω τη Δράκ’ την δύναμιν και τη Γουρίτσ’ τ’ ωμία,
θέλω ωμία δυνατά, καρδίαν χαρεμένον.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Το Παρχαρόπουλον (Ευτυχίας Δ. Σωτηριάδου, Παρχαρί τραγωδίας)
Εγώ είμαι Παρχαρόπουλον, σ’ σην χαμελιάν ‘κ̆ι πρέπω,
όνταν αγκέβω το Μετζίτ’ κι αγκέβω τα παρχάρα̤
αναστενάζ’ η κάρδια μου και κάθουμαι και κλαίγω.
Εγώ είμαι Παρχαρόπουλον σ’ σην Δύσαν μαθεμένον
και εγενέθα σ’ σο Μετζίτ κι από Παρχαρομάναν,
και εφωτίστα σ’ σο στατέρ, σ’ σο τρανόν το χαλκόνιν.

Ο Ξενητέας (Ι. Αβραμάντη, της ξενιτειάς)
Ποίσο με μάννα μ’ παξιμάδ’ θα μαυροξενητεύω,
και με τα δάκρ͜υα σ’ ζούμωσον, και με την λόχα σ’ ψέσον,
και με τα δάκρ͜υα σ’ το μαντήλ’τς ξ̆ύσον πολλά και βρέξον,
κι ατό την στράταν το μακρύν, σ’ εσέν’ μερέαν κλώσον.

Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου. Λαογραφικόν Περιοδικόν Ποντιακή Εστία (1950). Στην ενότητα αυτών των βίντεο με τίτλο "Κρωμέτ΄κα Τραγωδίας" παρουσιάζονται παλιά δίστιχα της Κρώμνης, αφενός για να θυμηθούν οι παλιότεροι και αφετέρου για να μάθουν οι νεότεροι, ώστε να πατούν προσεκτικά πάνω στα βήματα των προγόνων, υιοθετώντας τον τρόπο σκέψης και γραφής των παραδοσιακών μας δημοτικών τραγουδιών.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία – Βασίλειος Β. Πολατίδης – www.kotsari.com  

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ