Ο Αλάχ βερτής (της Χρυσάννας Σιδηροπούλου). Σατιρικό άσμα Κρώμνης Πόντου.

Κρώμνη 1885 Οικογένεια Ηλία Κωνσταντινίδη και γαμπρού του Σιμόνωφ. Ποντιακή Σάτιρα: Άξια σημειώσεως είναι τα σατυρικά ποιήματα των Ελλήνων Ποντίων τα οποία φανερώνουν τη διάθεση του Ποντιακού λαού να σατιρίζει με λεπτή ειρωνεία κάθε τί, που το θεωρεί γελοίο και όχι σύμφωνο με τους κανόνες του βίου, τις εθιμοτυπίας, της κοινωνίας.

Print

Ο Ποπά Λευτέρ’τς. Σατιρικό άσμα Πόντου. Π.Η. Μελανοφρύδη

Ο Ποπά Λευτέρ’τς - Σατιρικό άσμα Πόντου - Π. Η. Μελανοφρύδης Ποντιακή Σάτιρα: Άξια σημειώσεως είναι τα σατυρικά ποιήματα των Ελλήνων Ποντίων τα οποία φανερώνουν τη διάθεση του Ποντιακού λαού να σατιρίζει με λεπτή ειρωνεία κάθε τί, που το θεωρεί γελοίο και όχι σύμφωνο με τους κανόνες του βίου, τις εθιμοτυπίας, της κοινωνίας.

Print

Τη Καβαζίτα τ’ άλογον (Ποντιακό σατιρικό τραγούδι). Π.Η. Μελανοφρύδη

Ο απαραίτητος σύντροφος του ανθρώπου στη ζωή και στον πόλεμο.Ποντιακή Σάτιρα: Άξια σημειώσεως είναι τα σατιρικά ποιήματα των Ελλήνων Ποντίων τα οποία φανερώνουν τη διάθεση του Ποντιακού λαού να σατιρίζει με λεπτή ειρωνεία κάθε τί, που το θεωρεί γελοίο και όχι σύμφωνο με τους κανόνες του βίου, τις εθιμοτυπίας, της κοινωνίας.

Print

Τ’ εμόν η ψ̆ή μικρόν αρνίν κείται σ’ εσά τα χ̆έρι͜α. Δημώδες άσμα Τραπεζούντας Πόντου

Τραπεζούντα, πρίν τον ξεριζωμό Τ’ εμόν η ψ̆ή μικρόν αρνίν κείται σ’ εσά τα χ̆έρι͜α,
αν θέλ’τς με το μέλ’ έπαρ’ το αν θέλτς με τα μαχ̆αίρι͜α.

Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο κι ακούστε το δημώδες αυτό άσμα

Print

Κερασουντέϊκα (Κοτσιχτά) Ομάλι͜α Γώγος Πετρίδης – Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Πανοραμική φωτογραφία της Κερασούντας με το λιμάνι και μέρος της παραλιακής συνοικίας Καλά ‘ποίκα κι εγάπεσα ‘ς σ εσόν τη γειτονία,
κατ’ εποίκα γαντούρεψα και-ν εφίλεσ’ ατέν μίαν,
με τ’ ετέρεσα ατέν μίαν, έμαθεν-α η γειτονία,
έμαθεν-α ο αδελφός ατς, έκ’σεν ατο κι ο γαμπρός ατς,

Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο κι ακούστε το δημώδες αυτό άσμα

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ