Το ποϊγιόπο σ' έμορφον, Αργόν Τίκ Τόν(γ)ιας

οικογένεια,τραπεζούντα,αναμνηστική,φωτογραφίαο ποϊ(γ)ιόπο σ' έμορφον ώφ ώφ
φιντάν τσ̌ιπου(γ)ού κιπί, 
για κλώστ’ σ’ εμέν’ μερέα
σόϊλε τουρτου(γ)ούν κιπί 

Επωδός
Βέξον βέξον ξεροβέξον
και το κεμεντζόπο σ’ παίξον
κι’ αραδία τραγωδίας
κι ας ακούμε την λαλία σ’

Αγαπώ ίναν κουτσίν ώφ ώφ
αγαπά την καλατσ̌ήν 
‘κ̌’ επορώ να φέρ’ ατέν’
‘ς οσπίτ’ -ιμ’ έναν βραδύν 

Δείτε το σχετικό βίντεο με το τραγούδι Βέξον - Βέξον

Print

Τσ’ Ωργιάς το Kάστρον

ωριάς,ωργιάς,κάστρον,ήλ,κάστρεν,ακρίτεςΤσ’ Ωργιάς το Kάστρον
(Δημώδες άσμα)

Ατόσα κάστρα είδα κι’ ολογύρισα, κι’ άμον τσ’ Ωργιάς τον κάστρο, κάστρον ‘κ’ έτουνε.
Σεράντα πόρτας είχ̌ε κι’ όλα σίδερα, κι’ εξήντα παρανθύρια κι’ όλα χάλκενα, και του γυαλού η πόρταν ας σο μάλαμα.
Τούρκος το τριγυρίζει χρόνους δώδεκα, μηδέ μπορεί να πάρει μηδ’ αφήνια̤το.
Κι’ ένας μικρός τουρκίτσος, ρωμηογύριστος, ρόκα και ροκοστέλι βάλ’ ‘ς σα μέσα του.

Αδράχτι και σποντύλι παίρ’ ‘ς σα χ̌έρια̤ του, μαξηλαρίτσα βάλει κι’ εμπροζώσ̌κεται, κι΄εγέντουναι γυναίκα βαριασμένισσα.
Τον κάστρο τριγυρίζει και μοιρολογά. Άνοιξον πόρτα, άνοιξον καστρόπορτα. Άνοιξον να εμπαίνω , τούρκοι διώχν’εμε.

Κι΄απόθ’ εμπαίν’ ο ήλιο̤ν έμπα απές και συ, κι’ απόθ’ εβγαίν’ ο φέγγον έβγα έξ’ και συ.

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Print

Το Χαμόμηλον - ή κοντομηλιά

χαμέμηλον,χαμόμηλον,κοντομηλιά,τραγούδια,ποντιακά,χαλδίαΚαι ντ΄έπαθες χαμόμηλον ‘κ̌’ ανθείς μήλα και φέρεις;
Γιάμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν, γιάμ ο καρπός ελάγεν ;
Γιάμ ας σα χαμελόκλαδα σ’ κανέναν εζαλήγεν ;
Η ρίζα μ’ ‘κ̌’ εδίψασεν και ο καρπό μ’ ‘κ̌’ ελάγεν,
κι ας σα χαμελοκλάδια μου κανέναν ‘κ̌’ εζαλίεν.
Έναν κορίτς κι’ έναν παιδίν ΄ς σην ρίζα μ’ εφιλιάγαν,
εδώκαν όρκον κι’ ώμοσμαν να μ’ εφτιάν χωρησίαν.
Κι ατώρα ‘ποίκαν χωρησιάν γιάμ’ θα ‘χω ΄γω το κρίμαν.

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο για το δημώδες άσμα

Το τραγούδι είναι τοποθετημένο πάνω στο ομαλό (ομάλ') χορό της περιφέρειας Τραπεζούντας και η χρονική αγωγή είναι αργή. 

Print

Απόψε ετραγώδησε καρδιά μου, Θύμιγμαν Σουρμένων

γάμος,τραπεζούντα,πόντος,γαμήλια,έθιμαΑπόψε ετραγώδησε καρδιά μου, καρδιά μου. Ανάμεσα 'ς σο κάστρον, έχω καρδιά καημένον . Εξύπνησε τ' εφτά χωρία, καρδιά μου, καρδιά μου. Τ' εξήντα μαχαλάδες, έχω καρδιάν καημένον. Για κλέφτες έν', για πόρνος έν', καρδιά μου, καρδιά μου, για καστροπαραδότες.
Κλέφτες 'κ' είμαι, πόρνος 'κ' είμαι, καρδιά μου, καρδιά μου, κάστρον κι' παραδίνω, έχω καρδιάν καημένον. Τρία ημερνών καμπρός είμαι, καρδιά μου, καρδιά μου. Δώδεκα χρόνια λείπω, έχω καρδιάν καημένον.Κι' απόψ' είδα στον ύπνο μου πικρό φαρμακωμένο. Είδα και την αγάπη μου στα ξένα τα παϊρια.

Σουλτάνα Σαλβαρά το γένος Μαυροπούλου Κελώνσα Σουρμένων - Θήμιγμαν : Της νύφης που μπαίνει πρώτη φορά στο χορό με τον γαμπρό.

Δείτε το σχετικό βίντεο για το Θύμιγμαν των Σουρμένων του Πόντου

Print

Άνοιξον ρίζα μ’ άνοιξον, Καθιστικός σκοπός της περιφέρειας των Σουρμαίνων

λιμάνι,σούρμενα,πόντου

Άνοιξον ρίζα μ’ άνοιξον, άνοιξον ας εμπαίνω
τσ̌εχέλκον παλλικάρ’ είμαι και τη σεβτάς καμένον

Τριυλιστά τριυλιστά ΄ς σην αύλια̤ σ’ εβραδά̤στα
εσύ την πόρτα σ’ ‘κ̌’ ένοιξες και με τα δά̤κρυα̤ ‘χπάστα

Δείτε το σχετικό βίντεο με το ομώνυμο δημώδες άσμα

Λαλώ λαλώ και ‘κ̌ι’ λαλείς να κόπετ’ τη λαλία σ’
ας σον Θεόν ν’ ευρίκ΄ς ατο με την περηφανία σ’

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ