Ατό το κουτνίν το σπαρέλ - Δημώδες άσμα Ματσούκας Πόντου - Ευστάθιος Χριστοφορίδης / Στάθης Ευσταθιάδης

κουτνίν,γουτνίν,σπαρέλ,γουρπάν,όθεν,κείται,νείται,θόγαλαν,καρσάνι,οψέ,οσήμερον,λιβαδία,κερεντίζω,τρυγόνα,καλοκαιρίζω,ματσούκα,πόντου,δημοτικά,δημώδη,τραγούδια,τραπεζούντα,δικαιόσημον,καρυαί,καλοκαίρτς,καρσάν,οψεζνός,παλαπουϊκς,ευσταθιάδης,χριστοφορίδης"Ατό το κουτνίν το σπαρέλ’" - Δημώδες άσμα των Ελλήνων της Ματσούκας του Πόντου. Στο συνημμένο βίντεο μπορείτε να ακούσετε την καταγραφή του λαογράφου μας κ. Στάθη Ευσταθιάδη όπου παίζει λύρα ο ίδιος και τραγουδά ο Ευστάθιος Χριστοφορίδης (Παλαπουϊκς)

Ατό το κουτνίν το σπαρέλ’ γουρπάν όθεν κι αν κείται
εξήντα χρονών γέροντα εφτάει ατόν και νείται 

 Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο

Print

Κορτσόπον για την σεβτά σ’ - ή - Πίνω το τσιμπούκ’. Χορός Κερασουντέϊκο Ομάλ

 τσιμπούκ’,Κερασουντέϊκο,ομάλ,Κορτσόπον,σεβτά,χαβάσ’,ισ̆μάρ,εσκάλωσες,επαλάλωσες,βρουλίζ’,ταγιανίζ’,τσιμπονίζ’,αραλούκ,χαβασί,ταγιανίζω,βρουλίζω,τσιμπονίζω,παλαλός,παλαλούμαι,σκαλώνω,ισμάρ Κορτσόπον για τη σεβτά σ’ έχω εγώ τρανόν χαβάσ’,
πάντα αναμένω ‘σε, θέλω να κερδαίνω ‘σε

Όθεν κι έσ’ πάς πορπατείς εγώ έρχουμ’ απ’ οπίσ’,
πουλί μ’ να ελέπω ‘σε, ‘ς σην ψ̆ή μ’ απέσ’ έχω ‘σε

Ακούστε το τραγούδι στον σύνδεσμο αυτό

Print

Κορτσόπον λάλ’ ‘με. Οδοιπορικός σκοπός Ανατολικού Πόντου και Κάρς

Κομμενόχρονον,χαϊρ,χαϊρασίζκον,ορμάν,δάσος,ησύζκον,μώσε,γαμέτης,χάϊτε,σύρω,μαναχ̆ία,αφκά,χτήνον,συντζαίνω,ποντιακά,τραγούδια,ανατολικός,πόντος,μέλπω,μερλιέΚαι ν-εσύ το κομμενόχρονον κορτσόπον λάλ’ ‘με
και το χαϊρασίζκον λάλ’ ‘με κι ας λαλώ ‘σε
ν-ας είχα και ν-εφίλ’να ‘σε, κορτσόπον λάλ’ ‘με
σ’ έναν ορμάν’ ησύζκον μώ ‘σε παλαλός έν’
αούτος ο νέον λέει ‘με έλα ας φιλώ ‘σε

Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο

Print

Κορτσόπον λάλ’ ‘μεν. Δημώδες άσμα Ανατολικού Πόντου και Κάρς

Κάρς. Δεξιά ο Κοσμάς Χαρπαντίδης (Ελληνισμός του Κάρς)Λελεύω σε λελεύω ‘σε, κορτσόπον λάλ’ ‘μεν,
κόκκινο πιπερόπον, λάλ’ ‘μεν κι άς λαλώ ‘σεν,
για έλα έμπα ‘ς σο χορόν, κορτσόπον λάλ’ ‘μεν,
και σπίξον το χ̆ερόπο μ’, λάλ’ ‘μεν κι άς λαλώ ‘σεν.

Ακούστε το δημώδες άσμα σε καταγραφή του κ Στάθη Ευσταθιάδη

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ