Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου αφιερωμένα στο λήμμα “Ανάθεμα” (Δημητρίου Κ. Παπαδόπουλου Σταυριώτη). Λαογραφικόν Περιοδικόν Ποντιακή Εστία (1950)

Οικογένεια Φαμηλωνίδη Κρώμνη 1885Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου αφιερωμένα στο λήμμα “Ανάθεμα”

Ανάθεμα το διάταγμα σ’ και την στράταν ντο δείκ’ς ‘με
θα πάγω ‘κ̆ι θα κλώσκουμαι, θ’ αραγεύ’ς ‘κ̆ι θ’ ευρίκς ‘με.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Ανάλεκτα Κρωμέτ’κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου. (Δημητρίου Κ. Παπαδόπουλου Σταυριώτη). Λαογραφικόν Περιοδικόν Ποντιακή Εστία (1950)

Ομάδα παραθεριστών με τους Κατιρτζήδες (αγωγιάτες) στον τελευταίο ορεινό σταθμό Αε-Ζαχαρέα Κρώμνης.Ανάλεκτα Κρωμέτ’κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου

Κόρ’ ΄ς ση Χαντσούκας το πεγάδ’ θα κείμες και κοιμούμες,
βρέχ̆’ ο Θεόν θα βρέχουμες, παίρ’ ο Ήλεν στεγνούμες.  Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου αφιερωμένα στην Παναγία Σουμελά (Δημητρίου Κ. Παπαδόπουλου Σταυριώτη).

Η Ιερά και θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, έργο του Αγίου Αποστόλου Λουκά, η επονομαζομένη Σουμελά (η Αθηνιώτισσα)Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου αφιερωμένα στην Παναγία Σουμελά

‘Ση Σουμελά την Παναγιάν θα παίρω κοινωνίαν,
ν’ έρχουμ’ αρνί μ’ ελέπω ‘σε με καθαρόν καρδίαν. Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου: Αφιερωμένα στη σεβτάν (Δημητρίου Κ. Παπαδόπουλου Σταυριώτη). Λαογραφικόν Περιοδικόν Ποντιακή Εστία (1950)

Νέοι Κρωμναίοι με την καθημερινή αστική τους αμφίεση. Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου αφιερωμένα στη σεβτάν

Η σεβτά έν’ αρρώστια λαρωμονή κ̆ι παίρει,
ναϊλλοί που βουρουλεύκεται πάντα θα υποφέρει.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου: Αφιερωμένα στην Άνοιξη (Δημητρίου Κ. Παπαδόπουλου Σταυριώτη). Λαογραφικόν Περιοδικόν Ποντιακή Εστία (1950)

Οικογένεια Φαμηλωνίδη Κρώμνη 1885Κρωμέτ'κα Τραγωδίας - Δημώδη άσματα Κρώμνης Πόντου - Αφιερωμένα στην Άνοιξη

Άρ’ έρθεν και η άνοιξη αίχτρα̤ και καλωσύνα̤
ήλεν αρχίζ’ να βασιλεύ’, τρανύν’νε τα ημέρες,

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ