Στενά Δρομάκια – Ταρατσούκ Σοκακλάρ - Χοροί των Ελλήνων Παφραίων

Ένοπλοι Έλληνες από την Αμισό σε αναμνηστική φωτογραφία Ο χορός αυτός, αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας κατά τα οποία οι τούρκοι παρακολουθούσαν συνεχώς τους Έλληνες της Πάφρας και ήθελαν να γνωρίζουν την κάθε τους κίνηση. Η ιστορία του χορού αυτού ξεκινά περίπου το 1630 οπόταν οι τερεμπέηδες με τους ανθρώπους τους προσπαθούσαν να εξισλαμίσουν τον χριστιανικό κόσμο της Πάφρας. Ντερεμπέηδες στην τουρκική γλώσσα ονομάζονταν οι Τιμαριούχοι. 

Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο για το χορό Ταρατσούκ Σοκακλάρ

Αυτοί ήσαν οι Δούκες των ποταμών. Ντερέ=ποταμός. Το Δουκάτο του ποταμού ήταν το γνωστό «Ντερεπεγηλήκι» Έτσι ονομάστηκαν οι τιμαριωτικές περιφέρειες και οι Τιμαριούχοι, διότι κάθε Τιμάριο περιελάβανε την περιφέρεια ενός ποταμού. Όλοι οι Ντερεμπέηδες ήσαν υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν κοινό πρόγραμμα για την εξάλειψη του Χριστιανικού πληθυσμού. Απαιτούσαν διαρκώς χρήματα και σωματική εργασία. Άρπαζαν τα χωράφια και τα κτήματα των Χριστιανών και τους υποχρέωναν να εργάζονται μέχρι το βράδυ στα δικά τους κτήματα. Οι Παφραίοι προκειμένου να τους αποφύγουν καθώς γνώριζαν ότι βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση, επέλεγαν για τις μετακινήσεις τους, τα στενά δρομάκια, τα απόκρυφα σοκάκια, προσέχοντας πάντοτε πολύ να παρατηρούν επισταμένως αριστερά και δεξιά του δρόμου καθώς προχωρούσαν ώστε να φθάνουν απαρατήρητοι στον τόπο της συγκέντρωσης τους. Από τότε και μέχρι σήμερα αυτός ο χορός, χορεύεται από τους Έλληνες Παφραλήδες όπως ακριβώς τον έμαθαν από τους παλαιότερους. Η στροφή της κεφαλής στη διάρκεια του χορού δεξιά και αριστερά συμβολίζει ακριβώς τις κινήσεις των προγόνων τους για την έρευνα των δρόμων που θα εκινούντο χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τους τούρκους.
Ποντιακή Λαογραφία – Βασίλειος Β. Πολατίδης – www.kotsari.com
Πηγή : Γεώργιος Θ. Αντωνιάδης – Νέα Μπάφρα Σερρών.

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ