Χοροί των Ελλήνων Παφραίων - Χορός Τέκ Καϊτέ (Μονός Χορός)

 Παρθεναγωγείον Αμισού - Αναμνηστική φωτογραφία Είναι αντάρτικος χορός πολύ ζωηρός και θεαματικός. Τον χόρευαν οι αντάρτες της Πάφρας συνήθως πριν από κάθε μάχη και σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από τη μάχη εάν η έκβασή της ήταν νικηφόρα γιατί με αυτό τον τρόπο προσπαθούσαν να τονώσουν το ηθικό τους. Είναι πηδηχτός χορός με συνεχείς κινήσεις των χεριών προς τα πάνω και εμπρός.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο στο Μονό Χορό, Τέκ Καϊτέ

Print

Σαρού Κίζ (Ξανθή Κοπέλα) Σαρού Γούζ - Σαρί Γίζ. Χοροί των Ελλήνων Παφραίων

Σωκράτης και Σοφοκλής Ανταβαλόγλου, θύματα των νεοτούρκων το 1921 στην Αμάσεια του ΠόντουΜε το χορό αυτό οι Έλληνες Παφραίοι του Πόντου καθώς και σχεδόν όλοι οι Έλληνες του Πόντου, τιμούν τη μεγάλη σιτοπαραγωγή την οποία ταυτίζουν με μια όμορφη ξανθή κοπέλα, η οποία όταν βλέπει γενικώς την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων να αυξάνει, κυκλοφορεί χαρούμενη τραγουδώντας και χορεύοντας εύθυμους σκοπούς.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο στο χαρό Σαρού Κίζ της Πάφρας

Print

Χοροί των Ελλήνων Παφραίων - Χορός Σάββας του Κωνσταντίνου ή Κωνσταντίν Σάββα

Μαύρηβρύση,ΚαράΠουνάρ,Στενάδρομάκια,Ταρατσού,Σοκακλάρ,Τρύφ ωνας,τυρφών,ΣάββαςτουΚωνσταντίνου,Σαρούκούζ,Σαρίκούζ,Σαρούγούζ,Ξανθήκοπέλα,Μονόςχορός,τέκκαϊτέ,αντάρτικος,χορός,Κοριτσιών,Κουτούζογλου,αβραάμ,αβράμης,γιώργος,τσαπανίδης,αντωνιάδης,νέα,μπάφρα,σερρώνΕίναι χορός με κινήσεις εμπρός και πίσω, δεξιά και αριστερά, άλλοτε εύθυμος κι άλλοτε απογοητευτικός, με το κεφάλι πάντα ψηλά. Οι Έλληνες Παφραίοι χορεύουν και τραγουδούν για τον Κωνσταντίν Σάββα ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση ήταν στρατηγός του Βυζαντινού κράτους και φρούραρχος διοικητής της περιφέρειας Πάφρας – Αμισού.

 Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο στο χορό των Ελλήνων Παφραίων, Κωνσταντίν Σάββα

Print

Χοροί των Ελλήνων Παφραίων - Χορός Τρύφωνας ή Τυφρών

Μαύρηβρύση,ΚαράΠουνάρ,Στενάδρομάκια,Ταρατσού,Σοκακλάρ,Τρύφ ωνας,τυρφών,ΣάββαςτουΚωνσταντίνου,Σαρούκούζ,Σαρίκούζ,Σαρούγούζ,Ξανθήκοπέλα,Μονόςχορός,τέκκαϊτέ,αντάρτικος,χορός,Κοριτσιών,Κουτούζογλου,αβραάμ,αβράμης,γιώργος,τσαπανίδης,αντωνιάδης,νέα,μπάφρα,σερρώνΟ χορός αυτός σύμφωνα με την παράδοση είναι αφιερωμένος στον Πάφραλη αγωνιστή κατά των τούρκων την περίοδο 1821-1838 με το όνομα Τρύφωνα ο οποίος αν και ήταν ακαταμάχητο παλικάρι, εντούτοις ήταν και μεγάλος αντιρρησίας και σχεδόν ποτέ δεν συμφωνούσε με ότι έλεγαν οι άλλοι. Σε όλα σχεδόν έπαιρνε την αντίθεση θέση.

Παρακολουθείστε το βίντεο μου για το χορό Τρύφωνα ή Τυφρών των Ελλήνων Παφραίων

Print

Στενά Δρομάκια – Ταρατσούκ Σοκακλάρ - Χοροί των Ελλήνων Παφραίων

Ένοπλοι Έλληνες από την Αμισό σε αναμνηστική φωτογραφία Ο χορός αυτός, αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας κατά τα οποία οι τούρκοι παρακολουθούσαν συνεχώς τους Έλληνες της Πάφρας και ήθελαν να γνωρίζουν την κάθε τους κίνηση. Η ιστορία του χορού αυτού ξεκινά περίπου το 1630 οπόταν οι τερεμπέηδες με τους ανθρώπους τους προσπαθούσαν να εξισλαμίσουν τον χριστιανικό κόσμο της Πάφρας. Ντερεμπέηδες στην τουρκική γλώσσα ονομάζονταν οι Τιμαριούχοι. 

Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο για το χορό Ταρατσούκ Σοκακλάρ

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ