Η εορτή της Πεντηκοστής στην Αργυρούπολη και τη Σαντά του Πόντου

Αργυρούπολις Πόντου Ιερός ΝαόςΗ εορτή της Πεντηκοστής στην Αργυρούπολη και τη Σαντά του Πόντου. Είναι γνωστό ότι μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές μας εορτές είναι η Εορτή της Πεντηκοστής, ως εαρινή εορτή κατά την οποία όλοι οι χριστιανοί προσέρχονται στους ιερούς ναούς με άνθη για να στεφανώσουν τις ιερές εικόνες.  Η εορτή της Πεντηκοστής στην Αργυρούπολη και τη Σαντά του Πόντου (Παρακολουθείστε το βίντεο)

Στην Αργυρούπολη του Πόντου υπήρχε το εξής έθιμο: Ο νεωκόρος του ιερού ναού της ενορίας και πολιούχου της Αργυρούπολης, μάζευε τα μάραντα (άνθη) και τα μανουσ̆άκια̤ εκ των χλοανθών κλάδων του Φελελλήν-Δάγ και του Βουνέτη Αγίου Θεοδώρου, τα οποία τα έστρωνε σε όλα τα σημεία του ναού πρίν τις ευχές της γονυκλισίας. Από όσα διαβεβαίωσαν στον κ. Γεώργιο Κανδηλάπτη (Κάνι), οι περί τα λαογραφικά της πατρίδος τους εμμανείς Σανταίοι, Αλκιβιάδης Τοπαλίδης, Χρήστος και Αθανάσιος Γ. Χλωρίδης, στη Σάντα υπήρχε το έθιμο, μετά την απόλυση της εκκλησίας, οι νέοι και οι νέες σε ιδιαίτερες-ξεχωριστές ομάδες εξέρχονται σε απομακρυσμένες και απόκρυφες κοιλάδες, όπου έβγαζαν όλα τα ρούχα τους και με Αδαμιαία περιβολή, κυλιόντουσαν στη γή πάνω στα λουλούδια και στη χλόη, γυμνοί. Με αυτή τους της ενέργεια πίστευαν ότι θεραπεύονταν από κάθε σωματική ασθένεια και μετά απ’ αυτό, ντύνονταν πάλι τα ρούχα τους κι έστρωναν να φάνε το γεύμα τους όπου πρωτεύουσα θέση κατείχε ο αμνός. Το έθιμο αυτό φαίνεται ότι απέμεινε από την αρχαία εαρινή εορτή της Δήμητρας που ονομαζόταν «Χλόεια», η οποία τελείτο όταν η γη εκαλύπτετο από λεπτή χλόη και οι αγροί από σίτο και κριθάρι, κι όταν κύριο θύμα ήτο ο κριός, αφιερωμένος εις τη Δήμητρα.  Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο για τους εορτασμούς της Πεντηκοστής στα Παρχάρια του Πόντου και της Ελλάδας

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μετάφραση μου. Σας παραθέτω το αυτούσιο κείμενο : “Εις τη Σάντα υπήρχε το έθιμον, όπως μετά την απόλυσιν της εκκλησία οι νέοι και νέαι, κατ’ ιδιαιτέρας ομάδας εξερχόμενοι εις απομεμακρυσμένας και αποκρύφους κοιλάδας, όπου εκδυόμενοι πάσης περιβολής και εν αδαμιαία τοιαύτη, κατεκυλίοντο επί των ανθέων και της χλόης, γυμνοί και επιστεύετο ότι εθεραπεύοντο από πάσης σωματικής ασθένειας και είτα ενδυόμενοι παρεκάθηντο εις γεύμα, όπου πρωτεύον έδεσμα ήτο ο αμνός”. Λαογραφικά Σάντας : Σάββατο του Λαζάρου, Πάσχα, Πεντηκοστή, Αε-Λουτρουπί, Κουσκουρσούραν (Παρακολουθείστε το βίντεο)

Πηγή: Ανάμικτα / Γεωργίου Κανδηλάπτη (Κάνι) / Ποντιακή Εστία / Τεύχος 128-129

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ