Το φοβέρισμα των δέντρων τη Μεγάλη Παρασκευή στη Σάντα του Πόντου

Ένοπλοι Έλληνες Σανταίοι σε αναμνηστική φωτογραφία Την Μεγάλην Παρασκευήν υπήρχεν το έθιμον εν Σάντα, που λεγόταν «Το φοβέρισμα του δένδρου». Όσα δένδρα του κήπου δεν έδιδον καρπόν, δηλαδή ήσαν άκαρπα, ελέμβανεν ο οικοδεσπότης μίαν αξίναν και πλησιάζων το άκαρπον δένδρον την ύψωνε επανειλημμένως κατ’ αυτού και το ηπείλει ότι θα το καταρρίψη, εάν δεν εκαρποφόρει το επόμενο έτος.

Φημολογείται ότι το επόμενον έτος εχλοάνθιζε και εκαρποφόρει το απειληθέν δένδρον. Φαίνεται ότι η δοξασία της εν εκάστω δένδρω Δρυάδος και Αμαδρυάδος ήτο ερριζωμένη εις τας ψυχάς των πατέρων μας. Μετάφραση: Την Μεγάλη Παρασκευή υπήρχε το έθιμο στη Σάντα, που λεγόταν «Το φοβέρισμα του δένδρου». Όσα δένδρα του κήπου δεν έδιναν καρπόν, δηλαδή ήταν άκαρπα, ο νοικοκύρης του σπιτικού έπαιρνε ένα τσεκούρι και πλησίαζε το άκαρπον δέντρο. Ύψωνε απειλητικά επανειλημμένως το τσεκούρι στο δέντρο με σκοπό να το κόψει. Η κίνηση του αυτή συνοδευόταν με τη λεκτική απειλή : Θα σε κόψω εάν δεν δώσεις καρπό του χρόνου. Υπήρχε η φήμη ότι το επόμενο έτος το δέντρο εκείν έδινε άνθη και καρπό. Φαίνεται ότι η δοξασία αυτή για κάθε δένδρο Δρυός αλλά και για τις Αμαδρυάδες που ήταν νύμφες των δέντρων των βελανιδιών (δρυός) ήταν βαθιά ριζωμένη στις ψυχές των πατέρων μας. Σαντά (Σάντα Επαρχία Χαλδίας Πόντου - Playlist)

Πηγή: Ανάμικτα / Γεωργίου Κανδηλάπτη (Κάνι) / Ποντιακή Εστία / Τεύχος 128-129 

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ