Τ’ Αϊ Γιώργη το σφογγάτο. Λαϊκές διηγήσεις Οινόης Πόντου.

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος Επάλαιβανε κάτι παιδία τς εγκλεσίας τον αυλόϋρο κι έναν παιδί όλο ενικίουτουνε. Και είπε: Αϊ-Γιώργη μου, ας νικώ και να φτάω σ’ ένα σφογγάτο. Καθώς εδίβεν επάλαιψεν πάλιν, ενίκησε. Κι οτό̤τες, έτρεξε ση μάναν ατου, αγιαπτίρεψεν το σφογγάτο κι έφερεν ατο σην εγκλεσία, Έβαλεν ατ’ έμπρου σον Αϊ-Γιώργη κι είπεν ατόνα: Φά τ’ Αϊ-Γιώργη μου…και έφυε. Να και τρείοι καπιτα̤νέοι έβγαιναν ασ’ έναν καράβι και πάνε να προσ̆κυνούνε σην εγκλεσία.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Σαν είδαν το σφογγάτο, είπανε: Αβούτο για εμάς θε να ένι, ας κάομεστιν τρώμ’ ατο. Σαν εξέφααν’ κι εθέλησαν να σηκούντανε να φέουνε, επιάστανε τα κόλους ατουν αχαμαιλά και ‘κ̆’ επόρειναν να σηκούντανε. Είπανε: Αϊ-Γιώργη θέλει να πλερώνομ’ ατον το σφογγάτο. Και έβαλαν απ’ έναν πεντάρι. Έβαλαν απ’ έναν μετσ̆ητιέ και πάλι ‘κ̆’ επόρησανε. Σαν έβαλαν απ’ έναν λίρα, ατό̤τες εσηκώθανε. Κι’ αφότ’ εφέϊναν είπανε: Ε ! Αϊ-Γιώργη, ακριβά πουλείς τα σφογγάτα σου !!!

Η παράδοση αυτή προέρχεται ασφαλώς από τα κείμενα γύρω από τον Άγιο. Ας ειπωθεί μια κι έγινε λόγος, πως από το συναξάρι πέρασε στην τέχνη και το θαύμα με το σφογγάτο. Δηλαδή καθώς ζωγραφίζεται το θαύμα της δρακοντοκτονίας, το θαύμα της απελευθέρωσης του αιχμαλώτου κι άλλες ακόμα πολλές και διάφορες παραστάσεις του Αγίου, έξω από τον κύκλο των θαυμάτων που έχει κάνει, υπάρχει και απεικόνιση του θαύματος με το σφογγάτο. Ο Φ. Κουκουλές στο «Σφουγγάτον του Αγίου Γεωργίου» (Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος ΙΕ 1936 σελ’ 281-290, παραθέτει μαζί με την παραπάνω παράδοση της Οινόης, κι άλλη παράδοση από τη Ρόδο, παρμένη από μελέτη του Α.Γ.Βρόντη : «Ο Άγιος Γεώργιος στη Ροδίτικη λαογραφία (Λαογραφία ΙΑ’ 1934-1937 σελ, 216-245». Η παραπάνω παράδοση της Οινόης στη Ροδίτικη Λαογραφία έχει άλλη επικεφαλίδα διατυπωμένη σε άλλο ποντιακό γλωσσικό ιδίωμα και όχι στο ιδίωμα της Οινόης.

Λεξιλόγιο
• Σφουγγάτο : Ελληνικό έδεσμα κάτι μεταξύ πίτας και ομελέτας με πλούσια ποικιλία υλικών.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com  

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ