Μύθος - Παροιμία Α΄με τον Αϊ Γιώργην. Λαϊκές διηγήσεις Οινόης Πόντου

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος Μύθος - Παροιμία Α΄
Μια γυναίκα εφαίνισ̆κε. Έβαλεν το πανί σο τουζάνιν ατες και εμπαίνισ̆κεν κι εβγαίνισ̆κεν και εντράντεινεν τα εικόνας και ελέϊνεν τον Αϊ Γιώργη:
Αϊ Γιώργη μου, φαίνε το πανί μου.
Έναν ημέραν πάλι Αϊ Γιώργην εθύμωσεν και είπεν ατένα:

Να μπαίν’ απέσ’ σο τουζάνι σου και να φαίνω το πανί σου; Κάθει κι αρχίνα, να βοηθώ ‘σε κι ογώ και να τελειώνεις ατό. Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Από αυτόν τον μύθο βγαίνει η παροιμία: «Αϊ Γιώργη μου βοήθα με!  Σείσε κι εσύ, τα χ̆έρ͜ια σου»
Ο † Αρχιμ. π. Άνθιμος Παπαδόπουλος ερμηνεύει: Δεν αρκεί μόνον να επικαλείται κανείς την θεία βοήθεια, αλλά πρέπει να ενεργεί και ο ίδιος.

Λεξιλόγιο
• εφαίνισ̆κε = ύφαινε
• τουζάνιν = αργαλειός

Λαογραφία - Γλώσσα / Νιώτικος Αϊ Γιώργης του κ. Ι.Τ. Παμπούκη /Πηγή: Χρονικά του Πόντου, Αθήναι 1943. Στη μεγάλη φιλολογία γύρω από τον Αϊ Γιώργη, τον αγαπημένο Άγιο όλου του κόσμου, δε θα ήτανε χωρίς ενδιαφέρον να προστεθούν και τα ακόλουθα μνημεία λόγου από την Οινόη του Πόντου.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ