Το Χουλέν - Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου

Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου  - Το χουλένΛαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου. «Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία». Του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου.

Print

Ο Ψαλμόν. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.

Ο Ψαλμόν. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου. «Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία». Του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου. 

Print

Τα πονεμένα. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.

Λαογραφικά,έθιμα,αλληλεγγύης,Αργυρούπολης,Πόντου,ίμερα,έθιμα,παραμόνια,λεχώνα,μακαρίνα,σιτόρριζο,πριντσοπίλαφον,ξύγαλαν,φούστρον,φούστουρον,πονεμένα,πένθος,λαβάσια,ψωμόπητες,Ψαλμόν,έθιμο,Αέρτς,Παναϊαν,γουρπάνια,Ψαλμός,μνημόσυνα,χουλέν,ξυλόφουρνος,φουρνίν,πυρίφτερ,πυρίφτεν,εζούμωναν,ψωμιά,αργατεία,Ποπάς,Γειτονία,οξιάζ,γιαγλίδερέ,κηδεία,θάνατοςΛαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου. «Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία», του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου. 

Print

Τα παραμόνια̤ - Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.

Φιλική συγκέντρωση στη Βαρενού της Αργυρούπολης (2)Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου : «Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία», του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου. 

Print

Σύμμεικτα Ροδοπόλεως Πόντου - Δοξασίες περί των μηνών του έτους.

Χάρτης με τις μητροπολιτικές (εκκλησιαστικές) περιφέρειες του Πόντου Ιανουάριος – Καλαντάρτς
Ωνομαζόταν έτσι από τις Καλένδες. Κατ’ αυτόν τον μήνα εγίνοντο τα Μωμογέρ͜ια. Νέοι και πολλές φορές γέροντες ενεδύοντο παλαιά ρούχα, κρεμούσαν κώδωνας και εσκεπάζοντο το πρόσωπον με μουτσούνες (μάσκες) ή στορέας ή φορούσαν φουστανέλες (Καπήκιοϊ & Λιβερά) ή εγίνοντο τάχα διώκται των λαθρεμπόρων καπνού και επιδίδοντο εις ομηρικάς μάχας, πολύ διασκεδαστικάς. Κατήρχοντο εις την υποδιοίκηση και εχόρευον και εν τέλει εφιλοδωρούντο από τας αρχάς και τους καταστηματάρχας.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ