Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν Επαρχίας Χαλδίας Π΄ (Πέντε Εκκλησίες ή Πέσ̆ κιλσέ, Πιβερά, Πινα̤τάντων, Πιστοφάντων, Ποταμόπον).

Τέμπλο και θόλος του Ιερού Βήματος Ορθόδοξου Χριστιανικού Ναού Οι Πέντε Εκκλησίες (Πέσ̆ κιλσέ). Το χωριό αυτό βρίσκεται στον ποταμό Κάνι, πρίν το 1829 ήταν Ελληνικό, αλλά τώρα είναι τουρκικό με 30 οικογένειες. Είχε πέντε ναούς (εξ’ ού και το όνομά του) αλλά μόνο τα ερείπια τους σώζονται σήμερα. Σήμερα αποτελεί σταθμό καραβανιών όσων ανεβαίνουν από την Τραπεζούντα για την Περσία. Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν Επαρχίας Χαλδίας Ο΄ (Παλαδάντων, Παλλαλάντων, Παρασκευάντων, Παλαγία ή Παλαϊα, Παπαδάντων, Άνω και Κάτω Πελέν, Παπούτ’ς, Πέκτελα).

Αναμνηστική φωτογραφία Ελληνικής οικογένειας της Τραπεζούντας. Οι κοπέλες φέρουν τις επιχώριες παραδοσιακές τους ενδυμασίες.  Το Παλαδάντων και Παλλαλάντων. Μία από τις δέκα ενορίες της Μούζενας και η κυριότερη. Είχε 40 οικογένειες ομογενών μας Ελλήνων και Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας σε μεγάλη κοιλάδα. Απέχει 25 λεπτά από την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ζαντού όπου υπήρχε Κεντρική Σχολή. Οι άντρες ξενιτεύονταν για εργασία κυρίως στην πόλη Βακού της Κασπίας.  Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο στο χωριό Παλλαδάντων

Print

Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν Επαρχίας Χαλδίας Ξ΄ (Πολαπάνος, Παρτίν, Παλαιχώρ’, Πάσ̆ - Κιλσέ, Παλαίκαστρον, Παζπέν)

Έλληνες χωρικοί Τραπεζούντιοι πρίν το 1900 με τις επιχώριες παραδοσιακές τους ενδυμασίες Ο Πολαπάνος. Οροπέδιο ύψους 100 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας με καλές βοσκές μεταξύ των χωρίων Λαμπαδίας, Ζερμούδας και Τσολόχ̆αινας.  Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν Επαρχίας Χαλδίας Ν΄ (Ξιφιράντων, Ξυπολέντων ή Μικρά Τσίτη, Αλεξιπουλέντων, Ομάλα̤, Ολού Σεϊράν, Παβρετσή, Παπαβράμ ή Χωρίον τη Παπαβράμ’, Ενορία τη Παναγίας & Παγαράντων)

Χερροίανα Τραπεζούντας (μια γειτονιά με επιβλητικές οικίες) Του Ξιφιράντων. Αρχαία κώμη (χωριό) στη Μεσοχαλδία, μεταξύ των χωριών Καρέλ, Τσιμπρικά, Ζερμούδας, με ερείπια αρχαίου ναού και οικιών. Υπήρξε πατρίδα του διάσημου οίκου Ξιφιλίνων οι οποίοι διέπρεψαν στις εκκλησιαστικές υποθέσεις του Γένους.

Print

Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν Επαρχίας Χαλδίας Μ' Μεσοχαλδία, Κιουρτούν, Τζίζερες, Αμπρικάντων, Χαβίαννα, Δέρραινα, Νίβαινα, Ίμερα, Κρώμνη, Σταυρίν, Μούζενα, Δεμιρτσήκιοην, Ζύγαννα, Λωρία, Ρυάκιον, Άρδασσα, Αρδασσόπολιν, Νανάκ, Ρουσταμάντων, Νατσαρά

Άρδασσα - Τορούλ. Ο δρόμος απο την Τραπεζούντα πρός το Ερζερούμ Η Μεσοχαλδία. Πρόκειται για το σημερινό Τορούλ. Η Μεσοχαλδία αποτελούνταν από τα εξής τμήματα με 182 χωριά, χριστιανικά και τουρκικά: 

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ