Το χωριόν Μέτσιτλι ή Μιάτσιτλη του Καρακούρτ του νομού Κάρς

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Πόλεις - Περιοχές - Οικισμοί - Χωριά

σαρίκαμις,καρακούρτ,μέτσιτλι,χαλδία,αργυρούπολη,σεβάστεια,πόντου,κάρς,ελληνικό,θεοδόσια,κιλκίς,κουδούνια,δράμας,ασβεστόπετρα,ποντοκώμη,πτολεμαΐδα,κοζάνης,βέροια,λαζοχώρι,πατρίδα,ημαθίας,καλαμαριά,θεσσαλονίκης,καγισμάν,χορασάν,γαραγούρτ,προμηθέας,μπερστλιτόφσκ,νοβορωσίσκ,τουρκοχώρι,χασάνκιοϊ Το Μέτσιτλι ήταν ελληνικό χωριό στην περιοχή του Καρακούρτ με 1000 κατοίκους που συντηρούσαν τριτάξιο δημοτικό σχολείο και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Οι κάτοικοι του Μέτσιτλι, που κατάγονταν από τη Χαλδία, την Αργυρούπολη και τη Σεβάστεια, μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Ελληνικό και Θεοδόσια του Νομού Κιλκίς, Αργυρούπολη και Κουδούνια του νομού Δράμας, στα χωριά Ασβεστόπετρα, Ποντοκώμη και Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, στη Βέροια, στα χωριά Λαζοχώρι και Πατρίδα του Νομού Ημαθίας, αλλά και στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

σαρίκαμις,καρακούρτ,μέτσιτλι,χαλδία,αργυρούπολη,σεβάστεια,πόντου,κάρς,ελληνικό,θεοδόσια,κιλκίς,κουδούνια,δράμας,ασβεστόπετρα,ποντοκώμη,πτολεμαΐδα,κοζάνης,βέροια,λαζοχώρι,πατρίδα,ημαθίας,καλαμαριά,θεσσαλονίκης,καγισμάν,χορασάν,γαραγούρτ,προμηθέας,μπερστλιτόφσκ,νοβορωσίσκ,τουρκοχώρι,χασάνκιοϊ Το χωρίον Μιάτσιτλη ή Μέτσιτλη ανήκε στη Διοίκησης Καγισμάν (Kagizman) και στην Υποδιοίκηση Χορασάν. Ήταν χωριό της Επαρχίας του Σαρή Καμίς, απ’ όπου απείχε 15 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 608 κατοίκους προερχόμενους απ’ την Αργυρούπολη του Πόντου. Διατηρούσαν εκκλησία (ναό) προς τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στον οποίο ελλείψει δικού τους ιερέα, λειτουργούσε ο ιερέας του γειτονικού χωρίου Καρακούρτ ή Γαραγούρτ. Στο τριθέσιο δημοτικό σχολείο δίδασκαν : ο Ηλίας Εσπερίδης απ’ το Αλήσοφη Ελληνικά, ενώ οι Σιβετίδης και έτερος διδάσκαλος (αγνώστου επωνύμου) τα Ρωσικά.  Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας και το νικηφόρο τέλος των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, την εξέλιξιν των οποίων παρακολουθούσαν με αδιάπτωτον ενδιαφέρον όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού και βοήθησαν το αγωνιζόμενο έθνος τους, ικανός αριθμός Ελληνο-Ποντίων του Κυβερνείου Κάρς μετώκησαν το 1914 στη Μακεδονία. Μεταξύ των μετοίκων αυτών ήταν και 10 οικογένειες απ΄ το Μέτσιτλη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν έκτοτε και διαμέναν στον συνοικισμό Προμηθεύας του νομού Βέροιας. Οι υπόλοιπες οικογένειες έφυγαν κατά στις αρχές του 1918, ευθύς από της συνθήκης Μπερστ Λιτόφσκ προ της αναλήψεως της διοικήσεως της περιοχής Κάρς από τους Αρμενίους, έφθασαν οδικώς στο Νοβορωσίσκι κι από κει ατμοπλοϊκώς αναχώρησαν το 1919 για την ελεύθερη πατρίδα, την Ελλάδα των ονείρων των, για τη δόξα και το μεγαλείο της οποίας υποβάλλονταν προθύμως σε οποιαδήποτε θυσία. Ήδη, Μιάτσιτληδες είναι εγκατεστημένοι στα Κουδούνια (Μούζγα) Δράμας 20 περίπου οικογένειες, μεταξύ των οποίων και ο Θεόδωρος Ιωακειμίδης πρώην πρόεδρος κοινότητος Κουδουνίων. Στη Θεσσαλονίκη αι οικογένειες των τέκνων του Αλεξάνδρου Ελευθεριάδη, ενώ στην Πατρίδα (Τουρκοχώρι) και Ασβεστόπετραν (Χασάν Κιοϊ) Βέροιας οι οικογένειες Ιωακειμιδαίων (Ελευθερίου, Νικολάου, Βλασίου, Αριστείδου και Ανθίμου) και Ελευθεριαδαίων (Σάββα, Αλεξάνδρου, Θεοφυλάκτου) κλπ. Στην Αθήνα διαμένει η οικογένεια του Ιωάννη Στεφάνου Ιωακειμίδη, δασολόγου επιθεωρητή δασών. Για την εργατικότητα, ευσυνειδησία, ακεραιότητα του χαρακτήρα και της δημιουργικής του πρωτοβουλίας τίμησε το Ποντιακό όνομα και την υπηρεσίαν του και αναδείχθηκε αντάξιος του αειμνήστου πατρός του Στεφάνου Νικ. Ιωακειμίδη, ο οποίος ως προϊστάμενος τμήματος του Δασικού Συγκροτήματος Σαρή-Καμίς παρασημοφορήθηκε απ’ τον Τσάρο και έτυχε ειδικού προνομίου δωρεάν φοιτήσεως δύο τέκνων του στο Ρωσικό Πολυτεχνείο ή Δασική Σχολή. Και του μεν προνομίου δεν μπόρεσε λόγω της επελθούσης στη Ρωσία μεταπολιτεύσεως να κάνει χρήση, πλην όμως ευτύχησε να δει τον γιό του Ιωάννη δασολόγο, ο οποίος τίμησε και τον πατέρα και τον τόπο καταγωγής του.

Στατιστικά δημογραφικά στοιχεία έτους 1907
Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI
Αριθμός Οικογενειών: 87
Αριθμός ανδρών: 384
Αριθμός γυναικών: 395
Σύνολο : 779
Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμηση) : 1.100
Μετσιτλή Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν
Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 (Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου)
Έλληνες κάτοικοι: 795
Ελληνικοί ναοί: 1
Ιερείς: 1
Ελληνικά σχολεία: 1
Είδος σχολείου: κυβερνητικό
Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Πηγές :
1. ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣΟΝ ΡΩΣΙΑΣ, περί του Κάρς
2. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 413
3. ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 431-432
4. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285
5. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

Print