• Home

Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα Μουρούζη - Υψηλάντη η Τραπεζούντια 1644-1677

Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα Μουρούζη - Υψηλάντη η Τραπεζούντια 1644-1677Όταν άναψε η επαναστατική φωτιά του 1821 και ανοίχτηκε αιματηρά «ο κοσμογονικός κρατήρας» του εννιάχρονου πολέμου της Εθνεγερσίας, αναδείχτηκε ακατάβλητη η ψυχή των Ελληνίδων και οι προσωπικές θυσίες ήταν ατελείωτες. Τούτο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των Ελληνίδων ότι τον αγώνα του ‘21 δεν τον έκανε μία τάξη ανθρώπων, αλλ’ ολόκληρο το έθνος, ολόκληρος ο Ελληνισμός. Συμμετείχαν οι Ελληνίδες από κάθε τάξη και από κάθε στρώμα του Ελληνικού λαού.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Pin It

Print

Κορτσόπον λάλ’ ‘με. Οδοιπορικός σκοπός Ανατολικού Πόντου και Κάρς

Κομμενόχρονον,χαϊρ,χαϊρασίζκον,ορμάν,δάσος,ησύζκον,μώσε,γαμέτης,χάϊτε,σύρω,μαναχ̆ία,αφκά,χτήνον,συντζαίνω,ποντιακά,τραγούδια,ανατολικός,πόντος,μέλπω,μερλιέΚαι ν-εσύ το κομμενόχρονον κορτσόπον λάλ’ ‘με
και το χαϊρασίζκον λάλ’ ‘με κι ας λαλώ ‘σε
ν-ας είχα και ν-εφίλ’να ‘σε, κορτσόπον λάλ’ ‘με
σ’ έναν ορμάν’ ησύζκον μώ ‘σε παλαλός έν’
αούτος ο νέον λέει ‘με έλα ας φιλώ ‘σε

Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο

Pin It

Print

Κορτσόπον λάλ’ ‘μεν. Δημώδες άσμα Ανατολικού Πόντου και Κάρς

Κάρς. Δεξιά ο Κοσμάς Χαρπαντίδης (Ελληνισμός του Κάρς)Λελεύω σε λελεύω ‘σε, κορτσόπον λάλ’ ‘μεν,
κόκκινο πιπερόπον, λάλ’ ‘μεν κι άς λαλώ ‘σεν,
για έλα έμπα ‘ς σο χορόν, κορτσόπον λάλ’ ‘μεν,
και σπίξον το χ̆ερόπο μ’, λάλ’ ‘μεν κι άς λαλώ ‘σεν.

Ακούστε το δημώδες άσμα σε καταγραφή του κ Στάθη Ευσταθιάδη

Pin It

Print

Παραδόσεις Τσίτης Άρδασσας. Πως εχτίεν η Τσίτε τη Άρδασσας

Αναμνηστική Οικογενειακή φωτογραφία  Ελλήνων εκ Τσίτης Αρδάσσης Πόντου ΄Σ σα παλά̤ τα φοβόκαιρους τρεί νομάτ’ επήραν άσ’ την Άρδασσαν αφκά τη Τσίτες το ποτάμ’ και πορπατευτά-πορπατευτά έρθαν αφκά την Τσίτεν. Επεκεί εντόκαν ΄ς σο τσορίμ κιάν και έξέβαν σή πεγαδί’ το κιφάλ’. Εκεκά εκάτσαν ν΄αναπάουνταν. Εκείνον τον καιρό τα ποταμάκρα̤ τα ραχ̆ία και τα κοιλάδα̤ ούλα έταν γομάτα ορμάνα̤. Υστέρ’ κ’ υστερνά όνταν εδούλευαν τα μα̤τά̤να̤ εγριλεύταν κι’ ερημάαν. Ακομάν ο σ’χωρεμένον ο κύρ’ι-μ’ όνταν έτον μικρόν παιδίν έλεεν : «τα ποτάμα̤ και τ’ ορμία όνταν έβρεχ̆εν ‘κ̆’ εθολούνταν ούλα̤ τσ̆αϊρα̤ και στιμένα̤ έταν.

Πως εχτίεν η Τσίτε τη Άρδασσας - Παρακολουθείστε το βίντεο

Pin It

Print

Ομιλία του Οσίου πατρός ημών Αστερίου Επισκόπου Αμασείας, περί της αναφοράς του κατά Λουκάν Ευαγγελίου εις τον πλούσιον και τον Λάζαρον

Παραβολή,Κύριου,Ιησού,Χριστού,πλούσιος,φτωχός,Λάζαρος,Αστερίου,Επισκόπου,Αμάσειας,Πόντου,ομιλία,χριστιανισμός,Πόντος,Εύξεινος,ευαγγέλιον,αποστόλου,ευαγγελιστού,ΛουκάΟ Θεός και Σωτήρ ημών εκπαιδεύει τους ανθρώπους όχι μόνον με αποφατικά και δογματικά θεσπίσματα, ώστε να μισούν την κακίαν και να αγαπούν την αρετήν, αλλά χρησιμοποιώντας και διαφωτιστικά υποδείγματα, παραδίδει με σαφήνεια τα μαθήματα της αγαθής βιοτής. Μας βοηθεί έτσι με έργα και με λόγους, να προαχθούμε στην κατάληψη της αγαθής και φιλοθέου ζωής. Πράγματι, αφού επανειλημμένως μας έχει παραγγείλει με το στόμα των Προφητών και των Ευαγγελιστών, αλλά και με την φωνήν την ιδικήν του, να αποστρεφώμεθα μεν τον υπερήφανον και υπεροπτικόν πλούτον, την δε φιλάνθρωπον διάθεση και την συνδυασμένην με την αρετήν πτωχεία να την αγαπούμε, έτσι και τώρα για να κάμει ακόμη πιο αξιόπιστον την συμβουλή για το καλόν, τεκμηριώνει τον λόγον με πρακτικά υποδείγματα, και με μίαν διήγηση περιγράφει τον πλούσιον και τον πτωχόν.

Pin It

Print

Αγίου Ἀστερίου ἐπισκόπου Ἀμασείας ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον

Παραβολή,Κύριου,Ιησού,Χριστού,πλούσιος,φτωχός,Λάζαρος,Αστερίου,Επισκόπου,Αμάσειας,Πόντου,ομιλία,χριστιανισμός,Πόντος,Εύξεινος,ευαγγέλιον,αποστόλου,ευαγγελιστού,ΛουκάΟὐ τοῖς ἀποφατικοῖς καὶ δογματικοῖς μόνον θεσπίσμασιν ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σωτὴρ παιδεύει τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε μισεῖν κακίαν καὶ ἀγαπᾶν ἀρετήν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐναργέσι τῶν ὑποδειγμάτων σαφῆ παραδίδωσι τὰ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας μαθήματα, ἔργοις ὅμου καὶ λόγοις προσβιβάζων ἡμᾶς τῇ καταλήψει τῆς ἀγαθῆς καὶ φιλοθέου ζωῆς. Οὕτω τοι καὶ νῦν πολλαχοῦ προειρηκὼς ἡμῖν διά τε προφητικῶν καὶ εὐαγγελικῶν στομάτων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ οἰκείας φωνῆς, ἀποστρέφεσθαι μὲν τὸν ὑπερήφανον καὶ ὑψαύχενα πλοῦτον, ἀγαπᾶν δὲ γνώμην φιλάνθρωπον καὶ τὴν μετὰ δικαιοσύνης πενίαν, ἵνα τὴν τοῦ καλοῦ συμβουλὴν βεβαιοτέραν ἐργάσηται, τεκμηριοῖ τὸν λόγον πρακτικοῖς ὑποδείγμασι καὶ γράφει τῇ διηγήσει τὸν πλούσιον καὶ τὸν πένητα, καὶ τοῦ μὲν τὴν φιλότιμον ἀπόλαυσιν, τοῦ δὲ τὴν τεθλιμμένην ζωὴν ὑποδείκνυσι καὶ τὸ τέλος ἀμφοτέρων τοῦ βίου εἰς ὅ τι κατέληξεν, ἵνα τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιτηδεύμασι σκεψάμενοι τὴν ἀλήθειαν σώφρονες γενώμεθα τῶν ἰδίων κριταί. «Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον».

Pin It

Print

More Articles ...