• Home

Ο Πατριαρχικός Μητροπολίτης Μαρωνείας, Θάσου και Σαμοθράκης Νικόλαος Σακκόπουλος εξ' Σινώπης Πόντου 1862-1927

πατριαρχικός,μητροπολίτης,μαρωνείας,θάσου,σαμοθράκης,ιεράρχης,νικόλαος,σακκόπουλος,κροστάνδης,αυστρουγγαρία,μητροπολίτης,αμασείας,μουχταροδημογεροντία,βοδενών,μελένικο,γάγγρας,νικαίας,παράσημο,μετζηδιέ,καζάς,γκιουμουλτζίνας,τεσκερέδες,φατρίκα,φατήρ,γιακάς,βαθυρρύαξ,μαρωνίτης,ταβανιώτης,υπουργικά,ιστιλάμια,λαυριωτική,ρουμουνική,σκήτη,τιμίου,προδρόμου,βακουφικά,μουτεσαρίφη,νουφούζια,βαλή,τεσκερέ,δερέκιοϊ,πάνδροσος,μουτεσαρίφη,πολιτικό,υποδιοικητή,κομοτηνής,μητροπολίτης,διδυμοτείχου,φιλάρετος,βαφείδης,εμβέρπασά,ροδοκανακείου,ιερατική,σχολή,πρωτόθρονο,μητροπόλεως,καισαρείας,βαλουκλήΟ Πατριαρχικός Μητροπολίτης Μαρωνείας, Θάσου και Σαμοθράκης Νικόλαος Σακκόπουλος και η εποχή του (1862-1927). Ένας λησμονημένος αγωνιστής Ιεράρχης της Μακεδονίας και Θράκης. Ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Νικόλαος Σακκόπουλος, Πόντιος στην καταγωγή, εγεννήθη το έτος 1862 στην πόλη Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Εκεί έλαβε την εγκύκλια παιδεία και μόρφωση και στη συνέχεια εισήχθη στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία απεφοίτησε με βαθμό «άριστα» το έτος 1886, αφού προηγουμένως συνέγραψε και υπέβαλε αινέσιμη πτυχιακή διατριβή με θέμα: «ότι προς τη πίστει αναγκαία εισίν προς σωτηρίαν και τα αγαθά έργα».

Pin It

Print

Χορός Σαρίκουζ Παλαγίας. Ποντιακοί χοροί περιφέρειας Χαλδίας (Αργυρούπολης) Πόντου

σαρίκουζ,παλαγίας,αλεξανδρούπολης,χαλδίας,αργυρούπολης,πόντου,ποντιακοί,χοροί,λύρα,κλαρίνοΟι κάτοικοι της Παλαγίας Αλεξανδρούπολης είχαν έρθει πρόσφυγες από την Παλα(γ)ία του Πόντου (Μητρόπολη Χαλδίας) το 1924. Ενημερωτικά, κοντά στην Παλα(γ)ία και δεξιότερα, όπως μπορούμε να δούμε στον χάρτη, υπάρχει το χωριό Θέμπεδα. Εκεί υπήρξε δάσκαλος (1905-1907) ο δικός μας Γεώργιος Κανδηλάπτης - Κάνις, ενώ στην Αργυρούπολη τέλεσε τους γάμους του με την Αγγελική Λουκά στις 27 Ιουλίου 1908 (από το βιβλίο της Μαρίας Βεργέτη "Η ζωή μου, ήτοι αυτοβιογραφία του εξ Αργυρουπόλεως του Πόντου Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου - Κάνεως").

Παρακολουθείστε το βίντεο μου με καταγραφή του χορού Σαρίκουζ της Παλαγίας Χαλδίας Πόντου

Pin It

Print

Περιφέρεια Κοασίου Χαλδίας Πόντου και τα χωρία αυτής

περιφέρεια,κοασίου,μιουδιρλίκι,γιαγμούρδερέ,θεοδοσιούπολη,μονή,χουτουρά,καράκαγιά,ταντουρλούκ,λερί,καρακοτύλ,αντωνάντων,λιβερτάντων,φαργανάντων,σιαπρανάντων,θεαράντων,μουρουζάντων,παπαδάντων,γιοτουρμάζ,γιατούπ,τζογκαράντων,σουλαμής,καρμούτ,κουρί,καστρικέτα,σούτωνος,μαστροπούλΤα χωριά της περιφέρειας Κοασίου υπάγονται στον δήμο (μιουδιρλίκι) Γιαγμούρ δερέ, εκκλησιαστικώς δε ανήκαν στην δικαιοδοσία του μητροπολίτου Θεοδοσιουπόλεως, σήμερα όμως διατελούν υπό την επίβλεψη του ηγουμένου τη Μονής Χουτουρά. Τα υπαγόμενα χωρία της περιφερείας Κοασίου ήταν τα εξής :

Καρά καγιά (μαύρη πέτρα) με είκοσι σπίτια, ναό και ιερέα.

Pin It

Print

Τη σεβνταλή το καρδόπον. Διπάτ Ανατολικού Πόντου

σεβνταλής,ποντιακά,δημοτικά,τραγούδια,ανατολικός,πόντος,ευσταθιάδης,κουγιουμτζίδης,ποντιακή,λύρα,κεμεντζέ,κάρς,καρσλίδικαΤη σεβνταλή το καρδόπον
πρέπ’ ν’ έχ̆ παραθυρόπον
από μακρά να φαίνεται
τ’ ατουνού το τερτόπον

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μας βίντεο

Pin It

Print

Μάρτιος μήνας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη - Μέγας Συναξαριστής

άγιος,νικόδημος,αγιορείτης,μέγας,συναξαριστής,μήνας,μάρτιοςΟ Μάρτιος μήνας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη σύμφωνα με το έργο του : "Μέγας Συναξαριστής". Ο Μήν ούτος, αδελφοί, ονομάζεται αρχή και πρώτος των μηνών από τον προφήτην και θεσπέσιον Μωυσήν, και ούτω γράφεται περί αυτού εν τω βιβλίω της Εξόδου «Ο μήν ούτος υμίν, αρχή μηνών, πρώτος εστί υμίν εν τοις μησί του ενιαυτού» (Εξόδου ΙΒ’ 1) και εν τω βιβλίω της Γενέσεως μανθάνομεν, ότι, κατά την συμφωνίαν των ιερών ερμηνευτών, εις τον μήνα τούτον εποίησεν ο Θεός όλα τα αισθητά κτίσματα εκ του μη όντως εις το είναι. Και τούτο γίνεται φανερόν, διότι κατ΄έτος εις τον Μάρτιον μήνα η γη βλαστάνει τας βοτάνας και τα χόρτα, καθώς και τότε εβλάστησε ταύτα εις την δημιουργία του κόσμου, ότε ο Θεός επρόσταξε και είπε : «Βλαστησάτω η γή βοτάνην χόρτου» (Γεννέσεως Α’ 11) και διότι εις τον Μάρτιον γίνεται η γλυκυτάτη Άνοιξις, και η θάλασσα γαληνιά, και ο ουρανός φαίνεται διαυγέστερος και λαμπρότερος, ελευθερούμενος από την συννεφιά του προλαβόντος χειμώνος. Καθώς ταύτα έγειναν και κατά την πρώτην εκείνην δημιουργίαν του κόσμου.

Pin It

Print

Δίστιχα της ξενιτιάς Πόντου, Χορός Ομάλ' περιφέρειας Κάρς

βάϊ,ναηλίεμέν’,κύρης,ούλια,τάτ,τάτιν,εποίκες,ξενιτιά,κλώσκουνταν,γουρεύω,γουρεύκουμαι,κουρεύκουμαι,χτίγουν,εζέλεψεν,αγαπίουν,έλληνες,κάρς,καυκάσουΣα ξένα έρημον πουλίν, βάϊ ν’ αηλί εμέν’
κομμένα τα φτερόπα μ’, όϊ όϊ αμάν αμάν
μακρά ας ση μάναν κι ας σον κύρ’, βάϊ ν’ αηλί εμέν’
κι ας ούλια̤ τ’ αδερφόπα μ’, όϊ όϊ αμάν αμάν

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Στο αφιερωματικό μας βίντεο τραγουδά ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης & παίζει λύρα ο Γεωργούλης Κουγιουμτζίδης. Η μελωδία είναι τοποθετημένη πάνω στον ομαλό χορό της περιφέρειας του Γάρς (Κάρς). Η χρονική αγωγή είναι αργή.

Pin It

Print

More Articles ...