• Home

Σύμμεικτα Ροδοπόλεως Πόντου - Δοξασίες περί των μηνών του έτους.

Ροδόπολη,πόντου,δοξασίες,μηνών,ιανουάριος,καλαντάρτς,καλένδες,μωμογέρια,καπήκιοϊ,λιβερά,φεβρουάριος,κούντουρος,μάρτιος,χαμελασέας,ποταμέας,πασσαλοκάφτες,απρίλιος,μάϊος,καλομηνάς,τραχολίδια,μασούρας,ιούνιος,κερασινός,ιούλιος,θερ’νός,παρχάρια,ορμάνκεπαπί,σχίζες,αύγουστος,αεστερί,θήχης,άρδασσα,πλάτανα,θοανία,τόνγια,ματσούκα.κρώμνη,ζάβας,κοβλάκια,χαβάνας,χαβλία,χαλκωματικά,τσάλτικαν,μιλλιατζίμην,αεσερί,γροσσάκια,μετζήτι,σεπτέμβριος,σταυρίτες,στάμαν,σταυρίταν,οκτώβριος,τρυγομηνάς,νοέμβριος,αεργίτες,αβαράς,ροδόπολις,δεκέμβριος,χριστουγεννάρτς,ορτάρια,χατζάβερανΣύμμεικτα Ροδοπόλεως Πόντου - Δοξασίαι περί των μηνών.

Ιανουάριος – Καλαντάρτς
Ωνομαζόταν έτσι από τις Καλένδες. Κατ’ αυτόν τον μήνα εγίνοντο τα Μωμογέρ͜ια. Νέοι και πολλές φορές γέροντες ενεδύοντο παλαιά ρούχα, κρεμούσαν κώδωνας και εσκεπάζοντο το πρόσωπον με μουτσούνες (μάσκες) ή στορέας ή φορούσαν φουστανέλες (Καπήκιοϊ & Λιβερά) ή εγίνοντο τάχα διώκται των λαθρεμπόρων καπνού και επιδίδοντο εις ομηρικάς μάχας, πολύ διασκεδαστικάς. Κατήρχοντο εις την υποδιοίκηση και εχόρευον και εν τέλει εφιλοδωρούντο από τας αρχάς και τους καταστηματάρχας. Όταν δε ο καιρός ήτο ευνοϊκός περιήρχοντο και τα γειτονικά χωριά. Από τας εισπράξεις έν μέρος διετίθετο δια το σχολείον και τα ολιγότερα εις κοινήν διασκέδασιν εις το μοναδικόν καφενείον του χωρίου μέχρι πρωϊας και πολλάκις μέχρις εσπέρας της επομένης. Την εσπέραν της παραμονής των Φώτων κατά το δείπνον, εξάπαντος νηστήσιμον, ήναπτον κηρία δια τους αποθανόντας γονείς, τέκνα, αναδόχους, συγγενείς και κάθε σπίτι εφεγγοβολούσε. Η φωτοχυσία αύτη εγίνετο δια τους τεθνεώτας ως είδος σπονδής.

Pin It

Print

Ση Τραπεζούντας το βαλίν, Τραπεζουντέϊκον Ομάλ’, Στάθης Ευσταθιάδης

ευσταθιάδης,διπάτ,ομάλ,τραπεζούντας,βαλίν,αγκαλεμένος,φιλεμένος,απαρηγόρετος,τραγούδια,πόντου,λύρα,κεμεντζέΣηΤραπεζούντας το βαλίν
είμαι-ν’ αγκαλεμένος
με τ΄έναν έμορφον κορίτσ’
πως είμαι φιλεμένος

Στο αφιερωματικό μας βίντεο απολαύστε μια ιστορική ηχογράφηση του Φάρου Ποντίων. Μοναδική εκτέλεση του δημώδους άσματος απ’ τον κορυφαίο κ Στάθη Ευσταθιάδη. Το τραγούδι τοποθετείται πάνω στον τοπικό χορό Ομάλ’ της περιφέρειας Τραπεζούντος.   Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Pin It

Print

Μακρύν Ματσούκας & Μονόν Ματσουκάτ'κον Ευστάθιος Βενιαμίδης

μακρύν,ματσούκας,μονόν,ματσουκάτ’κον,βενιάμς,βενιαμίδης,γαλλίανα,περιστερεώτας,κρεπίν,κουρατάν,παθενία,χοροί,πόντουΑς έμ’ν και σην Γαλλίανα γιαβρί μ’
κι άς έτον γιαβρί μ’ άμον πρώτα
επέγνα και σο πανοϋρ
και σον Περιστερεώτα

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Στο συνημμένο μας βίντεο παίζει λύρα και τραγουδά ο Ευστάθιος Βενιαμίδης. Πρόκειται για ηχητικό ντοκουμέντο – ιστορική ηχογράφηση του Στάθη Ευσταθιάδη (Φάρος Ποντίων)

Pin It

Print

Ένα καράβι κρητικό. Δημώδες άσμα και χορός των Ελλήνων του Πόντου

καράβι,κρητικό,κοτσαγκέλ,πόντου,δημοτικό,τραγούδι,εγιαμόλα,τιραμόλα,καραβοκύρης,βενετικό,φλουρίΈνα καράβι κρητικό ούτε τρανό ούτε μικρό
ούτε τρανό ούτε μικρό μόνο σαράντα δυό πηχών

Εγιαμόλα τιραμόλα ήρθαν τα καράβια όλα

Στο παρόν βίντεο : Απολαύστε μια Ιστορική ηχογράφηση των εκπομπών του Φάρου Ποντίων (Στάθη Ευσταθιάδη)
Το δημοτικό αυτό άσμα είναι τοποθετημένο πάνω στο χορό Κοτσαγκέλ’

Παρακολουθείστε το σχετικό μας βίντεο

Pin It

Print

Γιουβαλάντουμ Χορός των Ελλήνων του Άκ Δάγ Μαδέν και της Πάφρας

τοπαλαμά,γιουβαλάντουμ,φόνα,αρμενίτσσας,οσμάναγάς,κωνσταντίνσάββας,ποντικά,χοροί,ακδάγμαδέν,ακντάγμαντέν,κεμανέ,βιολί,λεκάνη,καβάλας,καραμανίτες,καραμανλήδες,καππαδοκία,πάφρα,λάζαροςτσακαλίδηςΧορός των Ελλήνων της περιφέρειας του Άκ Δάγ Μαδέν (Νομός Άγκυρας) καθώς και της Πάφρας (Νομός Αμισού). Yuvarlandim (τουρκική λέξη) = περιστροφή–κατρακύλισμα. Ο ίδιος χορός με πολύ μικρές παραλλαγές στη μουσική εκτέλεση και στη ρυθμική του αγωγή χορεύεται και από τους Έλληνες της Καππαδοκίας. Σε όλη την επικράτεια του Πόντου χορευόταν απ’ τους Έλληνες σε παραλλαγές. Τα ίδια βήματα εκτελούνταν κάτω από άλλο μουσικό μέλος και άλλη ρυθμική αγωγή.

 Παρακολουθείστε το βίντεο μου για το χορό Γιουβαλάντουμ

Pin It

Print

Εσύ το κομενόχρονον - Τραγούδι του δρόμου - Κρώμνη Πόντου

μέλπω,mερλιέ,κομενόχρονον,χαϊρασίζκον,ορμάν,τέλι,τσιφτέν,ποδεδίζω,στερέα,πιδαβαίνω,παρχάρ,παρχάρι,αενζαχαρέας,κρώμνηΜουσικό Αρχείον Μέλπως Μερλιέ. Ψηφιακός δίσκος : Τραγούδια του Πόντου - Ηχογραφήσεις του 1930

Εσύ το κομενόχρονον και το χαϊρα̤σίζκον
ν-ας είχα κι ας εφίλνα σε σ΄ έναν ορμάν’ ησύζκον

Παρακολουθείστε το βίντεο μας για το ομώνυμο δημοτικό άσμα 

Pin It

Print

More Articles ...