Έτον ένας γέρος κι είχ̆εν έναν πετεινόν. Δημοτικό σατυρικό τραγούδι Πόντου

γέρος,γέρον,πετεινός,παρώρας,αλεπόν,σκύλλον,φωτία,ποταμός,χτήνον,λύκον,τσοπάνον,γουρζουλάς,ποντιακά,δημoτικά,τραγούδια,κεμεντζέ,λύραΈτον ένας γέρος κι είχ̆εν έναν πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν και ο αλεπόν κι έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον

Δείτε το σχετικό μας βίντεο

Έρθεν και ο σ̆κύλλον, έφαγεν τον αλεπόν, π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν και το ξύλον, εσκότωσεν τον σ̆κύλλον π’ έφαγεν τον αλεπόν, π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν κι’ η φωτία, έκαψεν το ξύλον , π’ εσκότωσεν τον σ̆κύλλον, π’ έφαγεν τον αλεπόν , π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν κι ο ποταμόν, έσβησεν την φωτίαν, π’ έκαψεν το ξύλον, π’ εσκότωσεν τον σ̆κύλλον, π’ έφαγεν τον αλεπόν , π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν και το χτήνον, έπιγεν τον ποταμόν, π’ έσβησεν την φωτίαν, π’ έκαψεν το ξύλον, π’ εσκότωσεν τον σ̆κύλλον, π’ έφαγεν τον αλεπόν , π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν και ο λύκον, έφαγεν το χτήνον, π’ έπιγεν τον ποταμόν, π’ έσβησεν την φωτίαν, π’ έκαψεν το ξύλον, π’ εσκότωσεν τον σ̆κύλλον, π’ έφαγεν τον αλεπόν , π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν κι ο τσ̆οπάνον, εσκότωσεν τον λύκον, π’ έφαγεν το χτήνον, π’ έπιγεν τον ποταμόν, π’ έσβησεν την φωτίαν, π’ έκαψεν το ξύλον, π’ εσκότωσεν τον σ̆κύλλον, π’ έφαγεν τον αλεπόν , π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον
Έρθεν και ο γουρζουλάς, επήρεν τον τσ̆οπάνον, π’ εσκότωσεν τον λύκον, π’ έφαγεν το χτήνον, π’ έπιγεν τον ποταμόν, π’ έσβησεν την φωτίαν, π’ έκαψεν το ξύλον, π’ εσκότωσεν τον σ̆κύλλον, π’ έφαγεν τον αλεπόν , π’ έφαγεν τον πετεινόν, π’ εκούγιζεν παρώρας παρώρας κι’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον

Λεξιλόγιον :
Παρώρας = προώρας – παράκαιρα
Εκούγιζεν = λαλούσε - φώναζε
Γνέφιζε = ξυπνούσε
Χτήνον = βόδι
Έπιγεν = έπινε
Γουρζουλάς = πανούκλα
Επήρεν = έχει την έννοια ότι τον τελείωσε η αρρώστια

Πηγή : Πάνος Λαμψίδης – Δημοτικά Τραγούδια Πόντου – Επιτροπή Ποντιακών Μελετών – Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 4ον – Αθήναι 1960

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ