Γαμήλια έθιμα στο Ορτάκιοϊ του Κάρς. Καταγραφή Λευκώνας Σερρών

Κομπανία Ελλήνων οργανοπαικτών Ποντιακής Καταγωγής στον ΚαύκασοΓαμήλια έθιμα στο Ορτάκιοϊ του Κάρς / Καταγραφή Λευκώνας Σερρών. Καταγραφή του κ. Σίμου Λιανίδη της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στο Λευκώνα (Καβακλί) Σερρών 20 με 23 Ιουλίου του 1967. 

Print

Η Γειτονία. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Ίμερα της Αργυρούπολης του Πόντου Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.
«Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία». Του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου

Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου.

Print

Η αργατεία. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου

Αργατεία - Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης Αργυρούπολης Πόντου - Τσίτε Άρδασσας Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου. «Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία». Του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου.

Print

Το Χουλέν - Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου

Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου  - Το χουλένΛαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου. «Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία». Του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου.

Print

Ο Ψαλμόν. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.

Ο Ψαλμόν. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου. «Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία». Του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου. 

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ