Το έθιμο τσ' ευδίας (ξαστεριάς) στον Πόντο. Δημώδες άσμα: Θεία - Θεία τυροθεία

Χωριό Κερασέα Χορτοθέρτς όπως φαίνεται από τα υψώματα της ΖάβεραΤο έθιμο τσ' ευδίας γεννήθηκε απ’ τις τοπικές καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού στα παρχάρια (βοσκότοπους) του όρους Παρυάδρης – Παρχάρης του ανατολικού Πόντου. Ευνόητη ήταν η δυσφορία των κτηνοτρόφων, των ανθρώπων του βουνού, στους ορεινούς εκείνους βοσκότοπους για την ενδημική καταχνιά και τη συχνά πολυήμερη προσγείωση της, το «τσούπωμαν - τσ̌όκεμαν τση δείσας» και λαχταρούσαν να χαρούν το φώς και τη θαλπωρή του ήλιου μια ώρα αρχύτερα.  Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Μύθος – Παροιμία Β΄ με τον Αϊ Γιώργην. Λαϊκές διηγήσεις Οινόης Πόντου

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος Μύθος - Παροιμία Β΄
"Αϊ Γιώργην, όσον και να ξεπέφτει, πέντ’ έξι αγίους ακόμ’ αξίζει". Ανάλογη με αυτήν είναι άλλη Νιώτικη παροιμία: “Το χοντροβόλονον, όσον και να ρίεται, πέντ’ έξι βολόν͜ια ακόμα φτάει”. O † Αρχ. π. Άνθιμος Παπαδόπουλος ερμηνεύει: «Όσον κι αν φτωχύνει ο πλούσιος, θα υποληφθεί πάντοτε κάτι από τον πλούτο του». Δε χρειάζεται να ειπωθεί πως οι παροιμίες έχουνε την ίδια σημασία.    Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Μύθος - Παροιμία Α΄με τον Αϊ Γιώργην. Λαϊκές διηγήσεις Οινόης Πόντου

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος Μύθος - Παροιμία Α΄
Μια γυναίκα εφαίνισ̆κε. Έβαλεν το πανί σο τουζάνιν ατες και εμπαίνισ̆κεν κι εβγαίνισ̆κεν και εντράντεινεν τα εικόνας και ελέϊνεν τον Αϊ Γιώργη:
Αϊ Γιώργη μου, φαίνε το πανί μου.
Έναν ημέραν πάλι Αϊ Γιώργην εθύμωσεν και είπεν ατένα:

Print

Αϊ Γιώργην κι οι κλέφτοι. Λαϊκές διηγήσεις Οινόης Πόντου

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος Μίαν, ένας τούρκος επάϊνε σ’ ένα ρωμέϊκο σπίτι. Εγνώριζεν το σααπήν ατου και πάντα επάϊνεν εκεί. Σ’ εκείνο το σπίτι είχαν και εικόνες. Ο τούρκον εθώρεινεν ατα και ερώτανε: Ατά τι είναι; Ο σααπήν του σπιτίου πάλι ελέϊνεν ατόνα : Αβούτο εν’ ο Χριστό, εκείνο έν’ η Παναϊα. Όλα ελέϊνεν ατόνα κι όλα εδείκινισ̆κεν ατόνα, Ελέϊνεν ατόν ακόμα: Ατοίνοι όλοι ντρανού τα σπίτ͜ια ‘μουνα και πλειθαίνουν τα περεκέτ͜ια ‘μουνα. Έμπρου σα εικόνες πάντα ήφτινεν και η καντήλα.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

Τ’ Αϊ Γιώργη το σφογγάτο. Λαϊκές διηγήσεις Οινόης Πόντου.

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος Επάλαιβανε κάτι παιδία τς εγκλεσίας τον αυλόϋρο κι έναν παιδί όλο ενικίουτουνε. Και είπε: Αϊ-Γιώργη μου, ας νικώ και να φτάω σ’ ένα σφογγάτο. Καθώς εδίβεν επάλαιψεν πάλιν, ενίκησε. Κι οτό̤τες, έτρεξε ση μάναν ατου, αγιαπτίρεψεν το σφογγάτο κι έφερεν ατο σην εγκλεσία, Έβαλεν ατ’ έμπρου σον Αϊ-Γιώργη κι είπεν ατόνα: Φά τ’ Αϊ-Γιώργη μου…και έφυε. Να και τρείοι καπιτα̤νέοι έβγαιναν ασ’ έναν καράβι και πάνε να προσ̆κυνούνε σην εγκλεσία.

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μου βίντεο

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ