Πρωτοχρονιάτικο δημοτικό άσμα Κοτυώρων Πόντου και Σοχούμ Καυκάσου

Πρωτοχρονιάτικο άσμα Μυτιλήνης και Κοτυώρων Πόντου 1909Πρωτοχρονιάτικο άσμα Μυτιλήνης και Κοτυώρων Πόντου 1909

Ψαλλότανε στα Κοτύωρα του Πόντου από το 1909 έως το 1917 κι έπειτα στην παροικία των Κοτυωριτών, στο Σουχούμ (Σοχούμι) του Καυκάσου και σε άλλα 37 ελληνικά χωριά της περιοχής αυτής. Το δημοτικό αυτό Πρωτοχρονιάτικο άσμα έχει τετράσημο ρυθμό ενώ η χρονική αγωγή είναι μέτρια αργή.

Print

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου

Μαθητές του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας με το δάσκαλο τους, πρίν τον ξεριζωμό.Επεξήγηση και σημασιολογία των δημωδών ασμάτων.

Πολλοί έγραψαν στα περιοδικά Αρχείον Πόντου, Ποντιακά Φύλλα & Χρονικά του Πόντου, για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούσαν σε όλες σχεδόν τις πτυχές και εκδηλώσεις της ζωής των Ελλήνων του Πόντου. Δεν έτυχε όμως ιδιαίτερης προσοχής το ζήτημα των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών τους που στα χρόνια εκείνα κυρίως ήταν αρχιμεταλλουργοί. 

Print

Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς των Ελλήνων του Πόντου

Ο Μέγας Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας στα κάλαντα και τα τραγούδια της Πρωτοχρονιάς στον Πόντο.Κουνάκας - 'Ανω Ματσούκα (Τραπεζούντας)

Άγιος  Βασίλης έρχεται απο την Καισαρεία, 
βαστά εικόνα και χαρτίν, χαρτίν και καλαμάριν, 
το καλαμάριν έγραφε και το χαρτί μιλούσε:
Βασίλη απόθεν έρχεσαι κι' απόθεν κατεβαίνεις;  

Print

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων στον Πόντο Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμισός, Σούρμενα

Η Γέννηση Του Ιησού Χριστού και τα κάλαντα και δημώδη άσματα των Ελλήνων στον Πόντο Χριστός γεννέθη - Δημώδες άσμα 

Χριστός γεννέθη χαρά σον κόσμον, 
Χα! καλή ώρα, χα καλή σ' ημέρα.
Χα! καλόν παιδίν οψέ 'γεννέθεν,
οψέ 'γεννέθεν κι αύρι 'νεστέθεν.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ