Τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου

Μαθητές του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας με το δάσκαλο τους, πρίν τον ξεριζωμό.Επεξήγηση και σημασιολογία των δημωδών ασμάτων.

Πολλοί έγραψαν στα περιοδικά Αρχείον Πόντου, Ποντιακά Φύλλα & Χρονικά του Πόντου, για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούσαν σε όλες σχεδόν τις πτυχές και εκδηλώσεις της ζωής των Ελλήνων του Πόντου. Δεν έτυχε όμως ιδιαίτερης προσοχής το ζήτημα των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών τους που στα χρόνια εκείνα κυρίως ήταν αρχιμεταλλουργοί. 

Print

Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς των Ελλήνων του Πόντου

Ο Μέγας Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας στα κάλαντα και τα τραγούδια της Πρωτοχρονιάς στον Πόντο.Κουνάκας - 'Ανω Ματσούκα (Τραπεζούντας)

Άγιος  Βασίλης έρχεται απο την Καισαρεία, 
βαστά εικόνα και χαρτίν, χαρτίν και καλαμάριν, 
το καλαμάριν έγραφε και το χαρτί μιλούσε:
Βασίλη απόθεν έρχεσαι κι' απόθεν κατεβαίνεις;  

Print

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων στον Πόντο Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμισός, Σούρμενα

Η Γέννηση Του Ιησού Χριστού και τα κάλαντα και δημώδη άσματα των Ελλήνων στον Πόντο Χριστός γεννέθη - Δημώδες άσμα 

Χριστός γεννέθη χαρά σον κόσμον, 
Χα! καλή ώρα, χα καλή σ' ημέρα.
Χα! καλόν παιδίν οψέ 'γεννέθεν,
οψέ 'γεννέθεν κι αύρι 'νεστέθεν.

Print

Ο Καζαμίας των Ελλήνων του Πόντου

O καζαμίας των Ελλήνων στον Πόντο.Με τον όρο Καζαμίας εννοούμε όλα τα λαϊκά ημερολόγια που έχουν αναφορά στις εορτές των μηνών του έτους, τις διάφορες προφητείες και προγνώσεις του καιρού που γίνονται με εύθυμο τρόπο προκαλώντας το γέλιο με ανέκδοτα, παροιμίες και συμβουλές ποικίλου περιεχομένου. Ο Καζαμίας προφανώς έχει την απαρχή του στο βιβλίο Casamia που εκδόθηκε στην Ιταλία το 1763. Ίδιας σημασίας με τον Καζαμία είναι τα διάφορα καλαντάρια, επετηρίδες και almanach's.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ