• Home
  • Λαογραφία
  • Χοροί
  • Η Εταιρεία Ελληνικών Λαϊκών Χορών και Τραγουδιού και οι Ποντιακοί Χοροί στη Δόρα Στράτου

Η Εταιρεία Ελληνικών Λαϊκών Χορών και Τραγουδιού και οι Ποντιακοί Χοροί στη Δόρα Στράτου

Φίλων Κτενίδης - Δόρα Στράτου - Αλέκος ΑκριβόπουλοςΗ Εταιρεία Ελληνικών Λαϊκών Χορών και Τραγουδιού και οι Ποντιακοί Χοροί στη Δόρα Στράτου.Η κυρία Δόρα Στράτου, κόρη του αείμνηστου πολιτικού Νικολάου Στράτου, ανέλαβε να επιτελέσει ένα άθλο, τον οποίο δεν έχει αποτολμήσει μέχρι σήμερον ούτε το Κράτος. Παρακολουθείστε το σχετικό μου βίντεο για τους Ποντιακούς χορούς και τη Δόρα Στράτου

Ίδρυσε την Εταιρείαν Ελληνικών Λαϊκών Χορών και Τραγουδιού και με εφόδια μόνο τον πατριωτισμό και τον καλλιτεχνικό της ενθουσιασμό, σε λίγο σχεδόν χρονικό διάστημα, επέτυχε ένα πραγματικό θαύμα, με τον καταρτισμό της πρώτης χορευτικής ομάδος, που θα τολμούσε να παρουσιάσει εις το Ελληνικόν Κοινόν και ευθύς κατόπιν εις το Ευρωπαϊκό, τους λαϊκούς μας χορούς, τους α υ θ ε ν τ ι κ ο ύ ς, με τας αυθεντικάς των στολάς (εννοεί ενδυμασίες / φορεσιές) και την λαϊκή τους μουσική. Η κα Στράτου παρουσίασε για πρώτη φορά τον Όμιλό της στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πέρισυ τον Άυγουστο αν δεν απατώμαι (1952). Η συγκίνηση και αι επιδοκιμασίαι του κοινού στάθηκαν πλήρεις και ενθαρυντικαί. Έκαμα τότε την πολύτιμη γνωριμία της κας Στράτου, για να της πω ένα παράπονο. Το παράπονο ότι στο πρόγραμμα της δεν περιελάμβανε τους Ποντιακούς Χορούς. Δεν βρήκε άδικο το παράπονό μου και υποσχέθηκε πως με τον καιρό και με τον εμπλουτισμό του προγράμματος του Ομίλου και με άλλους χορούς, θα κατεβάλλετο προσπάθεια να καταλάβουν και οι Ποντιακοί Χοροί την εμπρέπουσαν θέσιν ανάμεσα στους άλλους, τους λαϊκούς εθνικούς χορούς. Πέρασε ένας χρόνος. Παρακολουθούσαμε τη θριαμβευτική περιοδεία της κας Στράτου και του Ομίλου της ανά την Ευρώπην. Εφέτος (1953) τον Σεπτέμβριο, την εποχή της Εκθέσεως (Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης), η κα Στράτου ξαναεπισκέφθηκε την πόλιν μας, απ΄όπου δηλαδή είχε ξεκινήσει την πορεία της. Κατόπιν τηλεφωνήματός της, συναντηθήκαμε. Το όνειρο, (και ομολογώ πως ήταν και είναι όνειρο, και καυμός μου να δω τους Ποντιακούς Χορούς να χορεύονται παντού όπου επιδεικνύονται και οι άλλοι ελληνικοί λαϊκοί χοροί), φαίνεται πως μπήκε στο δρόμο της πραγματικότητος. Η κα Στράτου δεν ξέχασε την υπόσχεσή που μου είχε δώσει τον περασμένο χρόνο. Πρίν να ξανάρθει εδώ, άρχισε την σχετική προεργασία στην Αθήνα. Μου μίλησε για τη συνεργασία που είχε με τον φίλο κ. Λ. Λαμπριανίδη τον υπουργό, τον κ. Α. Τερζόπουλον, τον κ. Νίκο Σπανίδη, τον κ Δ. Κουτσογιαννόπουλο και άλλους που όλοι τους έκαμαν ότι μπορούσαν για να τη βοηθήσουν στο ωραίο της έργο. Ήδη έβαλε κάποιες βάσεις στην Αθήνα και ήρχετο τώρα να πάρει και την ταπεινή μου γνώμη. Επηκολούθησε για γόνιμη συνεργασία ανάμεσά μας και φεύγοντας δεν είχε μόνο τη γνώμη και τας ευχάς μου αλλά και ένα Ποντιακό παλληκάρι τον Ακριβόπουλο, ο οποίος συγκεντρώνει κατά θαυμαστόν τρόπον την ιδιότητα του καλού λυράρη, του ταλαντούχου χορευτού και του ευθύμου ποντιακού τύπου. Όσα στοιχεία είχα για τους χορούς μας, της τα έδωσα. Είμαι βέβαιος ότι η κα Στράτου με την ευσυνειδησία που διακρίνει το όλο έργο της, θα παρουσιάσει κάτι το τέλειο. Μαζί της δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο να δούμε τους χορούς μας και να μη τους γνωρίσουμε, με την αυθαίρετη διδασκαλία που δοκιμάζεται κάποτε. Σε τελευταίο της γράμμα η κα Στράτου μας γράφει μεταξύ άλλων τα εξής : “Ο κ. Ακριβόπουλος είναι εύρημα, και φαίνεται πολύ καλό παιδί. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό πρόγραμμα ποντιακών χορών και συν τω χρόνω θα καλλιτερεύσει, όπως κάνωμε με όλο το πρόγραμμά μας. Δεν είμαστε ποτέ ήσυχοι ότι φθάσαμε την τελειότητα. Πάντα προσπαθούμε να τελειοποιήσωμε και να προσθέσωμε πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλιν για την πολύτιμον συμβολήν και συνεργασίαν σας και να είσθε βέβαιος ότι θα κάνωμε το παν για να σας αρέσουν οι ποντιακοί χοροί, χορευόμενοι από Στερεοελλαδίτες! ”. Με πολλήν φιλίαν Δόρα Στράτου.

Το ευχόμεθα με όλην μας την ψυχή και δεν αμφιβάλλομεν ότι η κα Στράτου θα κρατήση τον λόγο της. Φίλων Κτενίδης.

Σημείωση Βασιλείου Β. Πολατίδη: Πουθενά δεν αναφέρονται περισσότερα στοιχεία για τον κ Ακριβόπουλο και εικάζω ότι πρόκειται για τον λυράρη Αλέκο Ακριβόπουλο απο τα Παλατίτσια Βεροίας. 

Πηγή: Ποντιακή Εστία Μηνιαίον Λαογραφικόν Περιοδικόν / Διευθυντής Φίλων Κτενίδης / Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1953

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ