Κάλαντα Χριστουγέννων - Δημοτικό τραγούδι Πόντου

Η Γέννηση Του Ιησού Χριστού και τα κάλαντα και δημώδη άσματα των Ελλήνων στον ΠόντοΧριστός γεννέθη ( δημοτικό τραγούδι )

Χριστός γεννέθη χαρά σον κόσμον,
χα! καλή ώρα, χα! καλή σ' ημέρα,
Χα! καλόν παιδίν οψέ 'γεννέθεν,
οψέ 'γεννέθεν κι αύρι 'νεστέθεν.
Τον εγέννεσεν η Παναγία, 
Τον ανέστεσεν αε-Παρθένος.

Τον επέρπαξαν οι χ̌ίλ' Εβραίοι,
ας σα 'κρόντικα κι ας σην καρδίαν,
αίμαν έσταξεν πλεγήν κ' εφάνθεν, 
ούμπ' αμ έσταξεν εμυροστάθεν,
εμυρίστεν ατ' ο κόσμος ούλον, 
για μυρίστ' ατο και συ αφέντη.
Έξω στην αυλή δένδρον εστάθεν (φύτρωσε),
δένδρον άκαυον και κυπαρέσσι,
δέρ' ατ' ο ήλον δέρ' ατ' αέρας,
ρούζ'νε τ' άθια 'θε, μυρίζ' αυλέαν.
Εκατέβ' αφκά σο σταυροστράτ',
δαβαίν' άλογα δαβαίν' μουλάρι͜α,
χρυσοκάλυβα καλυβωμένα,
'ς σο κιφάλ'ν ατουν χρυσόν τουλπάν' εν',
και σα μέσα 'τουν χρυσόν ζωστήραν. 
Χώρτσον κι έπαρεν ανεμοπόδ'κα και χρυσοκαλυβωμένα.
Δέβα σο ταρέζ' κ' έλα σην πόρταν,
χα! τσιρόπα χά μηλόπα, χα! ξερά κοκκυμελόπα,
Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρι͜α, θέλ'νε ούβας (χουρμάδες) θέλ'νε λεφτοκάρυ͜α ».

Ακούστε το δημώδες άσμα στο αφιερωματικό μου βίντεο

Θήμισμαν Χριστουγέννων ( υπό Περσεφόνης Παπαδοπούλου εκ Κερασούντος )

« Χριστός γεννέθεν χαρά σον κόσμον,
χα! καλή ώρα, χα! καλής ημέρας.
Χα! καλόν παιδίν οψές εγεννέθεν,
οψέ εγεννέθεν το βράδυ εστάθη.
Τον εγέννεσεν η Παναγία, 
Τον ανέστησεν αϊ-Παρθένος.
Εκαβάλκεψεν χρυσόν μουλάριν,
εκατήβεν σο σταυροδρόμιν,
σταυροδρόμιν και μυροδρόμιν.
Έρπαξαν ατον οι σ̌κύλ' Εβραίοι,
ας σ 'αρχρόντικα κι ας σην καρδίαν
αίμαν έσταξεν πρωϊ και βράδυ.
Μύρον έτονε και μυρωδία,
να μυρίστ' ατο και συ αφέντα.
Έξου στέκουν τα παλικάρα̤,
και θυμίζουν τον νοικοκύρην,
νοικοκύρης και βασιλέας.
Εσέναν πρέπ' αφέντη μου,
ολόχρυσον κοντύλιν,
Τρουγιούλου γιούλου μάλαμαν,
κι' όλο μαργαριτάριν.
Να ζείς κ' εσύ και τα παιδι͜ά, 
να 'ν' η βοήθειά σου.
Εισπολλάτη !!!

*Εισπολλάτη=επιφώνημα Χαλδίας  (Εις πολλά έτη) , 'σπολλάτη= επιφώνημα Οινόης και Τρίπολης.

Ποντιακή Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ