Ξενιτιά, Δημώδες άσμα Ανατολικού Πόντου και Κάρς

ξενητιά,δημοτικά,τραγούδια,δημώδη,άσματα,πόντουΣα ξένα έρημον πουλίν,
Βάϊ ν' αϊλί εμέν'
κομμένα τα φτερόπα μ'
Όϊ αμάν αμάν

Μακρά ας σήν μάναν κι ας σόν κύρ',
Βάϊ ν' αϊλί εμέν'
Κι ας' όλι̤α τ' αδερφόπα μ',
Όϊ αμάν αμάν

Αδά σα ξένα το ψωμίν,
Βάϊ ν' αϊλί εμέν'
'κ̌' έχ̌' τάτ', άμον χορτάρ' έν',
Όϊ αμάν αμάν

Μάνα εσύ εποίκες 'με
Βάϊ ν' αϊλί εμέν'
Και η ξενητειάν εχάρεν
Όϊ αμάν αμάν

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο για το δημώδες Καρσλίδικο άσμα

Print

Νύφε και πεθερά, Τραγούδι του Ανατολικού Πόντου

καρσλίδικο,τραγούδι,δημοτικό,άσμα,νύφε,πεθερά,λαογραφία,πόντοςΝύφε και πεθερά  -  Τραγούδι του Ανατολικού Πόντου

Να (γ)ίνουσουν κατακλυσμός και χάσαν οι γραιάδες
εκοίσαν κι' εκοιμούσαν-ε άφοβα οι νυφάδες

Ίνας νύφε έναν ημέραν, 'μώ τη σ̌κύλ' τη θαγατέρα
ταβίζ' με την πεθεράν ατς, ατέ χοβλαεύ' απάν' ατς

Η νύφε 'ξέγκεν το τακούν' άτς, λέει την πεθεράν ατς : τσούνα !
το κιφάλι σ' άμον τ̌άς, εθαρείς 'κ̌ι' θα ψοφάς ;

Επιάσταν 'ς σα μαλλία, εμαζεύτεν η γειτονία
έρθεν ένας γείτονας, λέει ατένεν : ντο εφτάς ;
λέει ατέν' : 'κ̌ι' εντρέπεσαι ; γιατί κρού(ει)ς την πεθερά σ' ;
λέει ατόν' : εσύ ντό θέλτς ; το σκυλίν θα γουρταρεύς ;
λέει η πεθερά ΄ς ση νύφεν : μεσημέρ' έντον 'κ̌ι' ενύφτες
ούσ' το μεσημέρ' κοιμάσαι, ας σο Θεό σ' 'κ̌ι' φογάσαι
εγώ 'φτά(γ)ω τα δουλείας, θα τερώ και τα παιδία σ' ;
'ς ση κυρού σ' 'κ̌ι' είχ̌ες νερόν, αδά θέλτς και παραγιό.

Δείτε το σχετικό βίντεο για το δημώδες Καρσλίδικο άσμα

Print

Νέον έτος σήμερον άρχεται, Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Ινέπολης, Κασταμονής Πόντου

κάλαντα,πρωτοχρονιάς,ινέπολης,κασταμονής,πόντου

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Ινέπολης & Κασταμονής Πόντου.

Νέον έτος σήμερον άρχεται και ο κόσμος όλος αγάλλεται.
Άγιος , Άγιος, Άγιος υπάρχεις και Κύριος.

Σήμερον ο Κύριος δέχεται την περιτομήν ως φιλάνθρωπος.
Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχεις και Κύριος.

Χαίρει και ο Μέγας Βασίλειος εκ της Καισαρείας ερχόμενος.

Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχεις και Κύριος.

Δείτε το σχετικό βίντεο με το δημώδες άσμα και κάλαντο της Πρωτοχρονιάς απο τις περιφέρειες Ινέπολης και Κασταμονής του Πόντου

Print

Σην Σαντά μια φορά. Δημώδες άσμα Σαντάς Πόντου πάνω στον Ίσο χορόν Τίκ

σάντα,κιλκίς,πόντου,μονός,χορός,τίκ,πιστοφάντων,ισχανάντων,ζουρνατσάντων

Και (ν) εκούσετε παιδία ντ' εποίκα τη δουλεία
Και ν' εχπάστα και-ν' επήα
Και σην καφέν σου Πιστόφ
Εκεί κάποσο εκάτσα και ν' εσ'κώθα και ν' ευχέθα
Ταή είπα : " Ο Θεός να χαρίει 'σε, τον υιό σ'"
"Ντο λές !! είπε 'με καϋμένε ;
Τραγωδείς τσ̌ουλνταρεμένε
Τα παράδας αν 'κ̌ι' δίεις, θα βάλω 'σε σο χαπίς"
Εχάλασα το τσ̌επόπο μ', εύρα έναν καπεκόπον
Έπλωσα 'τον την παράν με τ' έναν τρανόν χαράν,
" Έπες κρασί βαρελέας και ρακία πουλουλέας, και ψωμία πέντε τάϊα κι εκατόν πενήντα τσάϊα.
Κι εσύ δίεις 'με το καπέκ, τέρεν σύ και τον κεπέκ !
Έβγαλ' δώσ' 'με τον παλτό σ'
Κι εσύ δέβα 'ς σο καλό σ'
Έβγαλ' δώσ' ΄με τα τσ̌αρούχια̤ σ', αν 'κ̌' έν' θα ΄χπάνω τα νύχ̌ια σ'
Έβγαλ' δώσ' ΄με την κουκούλα σ', άν 'κ̌' έν' θα 'χπάνω τη γούλα σ'"
Εφέκε 'με τσιρτσουπλάχ, κεπαζέν κι άμον χορτλάχ
Έναν λάχτα εδέκε 'με, ΄ς σο κιφάλ' απάν' ερούξα
Το κιφάλι μ' εταράεν και –ν' εκείνος εχπαράεν

Δείτε το σχετικό βίντεο για το Χορό Μονό (Τίκ) της περιφέρειας Σαντάς του Πόντου

Print

Θάλασσα, Μαύρη θάλασσα - Δημώδες άσμα

μαύρη,θάλασσα,εύξεινος,πόντος,δημώδη,άσματα,πόντου,λαογραφίαΘάλασσα μαύρη θάλασσα μη γίνεσαι θερίο,

΄ς σην Ελλάδαν αχπάσ̌κουμες χαμέλυνον ολίγον.

Ας έξερα ποίον παπόρ' θα φέρ' 'με σην Ελλάδαν,
απάν' και στο τιρέκ' ν' αθέ' ν' άφτω χρυσόν λαμπάδαν.

Δείτε το σχετικό βίντεο για το τραγούδι της Μαύρης Θάλασσας

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ