Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Σινώπης

σινώπη,σινάπ,διογένης,σινωπεύς,μαύρη,θάλασσα,ποντιακή,γλώσσαΈπαιζαν τα βιολιά και το ούτι και καλημέριζαμεν τα Χριστούγεννα και τον Αη Βασίλη. Καλημέριζαμ' και λέαμε :

" Άρκισε, γλώσσα μ' άρκισε να γλυκοτραγουδήσεις, Να τους επείς παινέματα, να τους ευχαριστήσεις. Αρκιμηνιά κι' αρκιχρονιά κι αρκή καλός μας χρόνος, Κι' αρκή που επερπάτησε ήτον Άγιος Βασίλης.

Βασίλη, πούσουν έρκεσαι και πούσουν κατεβαίνεις ; Από την μάννα μ' έρκομαι και στο σχολειό πααίνω. Κάτσε να φάς, κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις. Εμέναν η μανούλα μου, τραγούδια δεν μου 'μάθη, Μόνον μου 'μάθη γράμματα και ψαλμουδές μεάλες. Κι αν δεν ηξεύρεις τίποτα, πές μας την πατερίτσα ".

Παρακολουθείστε το αφιερωματικό μας βίντεο για την Σινώπη του Πόντου

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Σουρμένων

κελώνσα,σουρμένων,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΤραγούδι 
Απόψε ετραγώδησε καρδιά μου, καρδιά μου. Ανάμεσα 'ς σο κάστρον, έχω καρδιά καημένον. Εξύπνησε τ' εφτά χωρία, καρδιά μου, καρδιά μου. Τ' εξήντα μαχαλάδες, έχω καρδιάν καημένον. Για κλέφτες έν', για πόρνος έν', καρδιά μου, καρδιά μου, για καστροπαραδότες.

Παρακολουθείστε το σχετικό αφιερωματικό βίντεο

 

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Φάτσας - Φαδίσανης

λαογραφικά,φάτσας,φαδίσανης,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΚαταγραφή Δέσποινας (Δεσποίνης) Παντελίδου το γένος Τοπαλίδη, ετών 67, το 1967.

Άλλ' εφόρ'ναν παπούτσια, άλλ' εφόρ'ναν τσαρούχια. Τα παπούτσια έλεγαν 'ατα γεμενία, τσάπουλας, και κουντούρας. Τα γεμενία έσανε χωρίς κότζια και τα κουντούρας είχανε κότζια. Επεκεί απάν' εφόρ'ναν ορτάρια. Από απέσ' εφόρναν σαλβάρια, έδεναν 'ατο σα γόνατα με το ραφίδ'. Και σην μέσεν πα είχεν ραφίδ', έλεγαν 'ατο βρακοζών'. Εκείνα πά γύρω-γύρω 'ς σο βρακοζών' έλεγαν άτα ζουζάκια τη βρακί. Πρώτα εφόρ'ναν από πάν' το καμίσ', και από πάν' το γελέκ', κι από πάν' εφόρ'ναν την ζουπούναν. Το ύφασμα κιαδή έλεγαμε, αλλά και χάσια (χασές), ότι καλό έτον. Ύστερα ας ση ζουπούνα απάν' εφόρ'ναν φοτάν μεταξωτόν. Επεκεί απάν' σο κιφάλ' εφόρ'ναν μαντίλ'. Από πάν' ας ση ζουπούνα εφόρ'ναν κοντέσα γούνας. Σην γούλαν ατουν εβάλ'ναν σταυρόν, 'σ σα χέρια 'τουν δαχτυλίδια. Τα κορίτσια υπάντρευαν δεκατέσσερα, δεκαπέντε χρονών. Εγώ υπάντρεψα δεκατέσσερα κι ο άντρα μ' δεκαεφτά.

Δείτε το σχετικό βίντεο για την Φαδίσανη - Φάτσα του Πόντου

 

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα χωρίου Χαπές Νικοπόλεως

χαπές,νικόπολη,κερασούντα,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΠαροιμίες :
Τέρεν την ούγιαν και πάρε το πανί, τέρεν τη μάνναν και πάρε την κόρ'

Πή 'κι νουνίζ' και κάθεται θαμάσκεται να σ'κούται (επί απερίσκεπτου ενέργειας)

Ο Θεόν τερεί το ραχίν και θέκ' το χόν' (Εξ ύψους και από θεού απόδοση σύμφωνα με τα έργα του καθενός)

Ήμπαν λαγγεύ' τ' αιγίδ', λαγγεύ' και το κορίτ' (ότι κάνει ο μεγάλος κάνει και ο μικρός)

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Ίμερας Αργυρούπολης

ποντιακή,γλώσσα,λαογραφία,φορεσιές,ενδυμασίεςΈνας γέρος κι' είνας γραία είχαν έναν παιδίν και μαναχόν, άμα εκείν' επαραγέρασαν κι' εσέβεν άνεμον 'ς σα μέσα 'τουν κι άλλο 'κ̌' επόρ'ναν να συγκλίσκουνταν. Αέτσ' πα εγυναίκ'σαν το παιδίν ατουν μικρόν μικρόν ν' ευτάει η νύφε τα δουλείας. Αρ' εποίκαν τη χαράν κι' εγλύτωσαν και τον πουρνόν αναμέν'νε να σ'κούται η νύφε ευτάει τα δουλείας, άμα η νύφε ξάϊ επεκεί 'κ̌' εδέβεν. Εκείν' πα εθάρεσαν ατζ̌αμήσα έν' και πολλά 'κ̌' εκακοφάνθεν ατ'ς. Έρθεν και τ' άλλο ο πουρνός και ξάν' η νύφε ολόερα 'κ̌' ετέρεσεν.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ