Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Κάβζας Πολίχνης

κάβζα,χάβζα,πολίχνη,πόντοςΑπό τη Δεσπότ' το Τσιφλίκ'

Το χωρίον εμουν, τη Δεσπότ' το τσιφλίκ' έτον ας σην Κάβζαν δύμπσ' χιλιόμετρα μακρά.
Έτον ας σην Πάφρας μερέαν. Είχεν ογδόντα οσπίτια. Είχεν σχολείον με έναν δάσκαλον. Τα τελευταία χρόνια δέσκαλος έτον ο δεξάμενο μ'. Απάν - αφκά τη σχολεί' τα μωρά έταν τριάντα.

Είχεν καλόν εγκλεσίαν έτον καθαρόν, Τούρκ'ς 'κ' είχεν. Ολόερα χωρία Ελλενικά έταν το Χατζη-τιατιά, Ίσ-κοϊν, Κοστρίμπ', Αρμουτλού..Τα τουρκικά έταν κι άλλο χαμελά ΄ς σον κάμπον : το Σούχταβουρτζουχ, Ορταχλάρ..

Το χωρίον εμουν είχεν παραγωγή κοκκία, κουρθάρια, τζαβτάρια, λαζούδια.Βίον είχεν πολλά. Εμείς οι Λαζάντ' είχαμε πρόγατα πεντακόσια, αιϊδια τετρακόσια, σκυλία να έραζ'ν ατα, τέσσερα πέντε..Χαϊβάνια τρανά είχαμε τρία ζευγάρια κομεσόβουδια, τ' εγόσευαμε. Και Γαράσαρια αγελάδια είχαμε δύο.

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Καρακεβεζήτ Γαράσαρης

καρακεβεζήτ,γαράσαρη,γαρέσαρη,νικόπολη,πόντουΟι Πακαταράντ'
Εμάς λέγ'νε μας Πακαταράντ'. Γιατί;
Γιατί ο παππού μ' έτον κυνηγός. Οι Τρούκ' επέ(γ)ειναν ΄ς σο κυνήγιν, επέρειναν κ' επέ(γ)ειναν και τον παππού μ'. Εείνος πα καλά 'ρίχνεν, «έΐ ατάρ'» (καλά σύρ'), από κει έμεινεν Πακατάρ', Πακαταρίδης, κουρφιμένον.

πηγή :Γιάννες Πακαρατίδης γεννηθείς το 1895 στο Καρακεβεζήτ Νικοπόλεως, κάτοικος Ελαιοχωρίου Καβάλας

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Καρακούρτ

καρακούρτ,νικόπολη,γαράσαρη,κερασούντα,πόντοςΟι Μουζιγκερλήδες πα εκαλάτζευαν αγνά και θαμαστά. Έλεγαν ζούρτια τα στύπα, χατριτζώνω το τραπεζώνω, αφκάλι μ' το κεφάλι μ', τον πετεινόν πα κοτζέαν.

Χαρίτον τη ποπα-Γιωσήφ (1909-1983)
Μαυρόβατος Δράμας

 

Θεία, έλα 'ς σον χορόν - γραία είμαι 'κ' επορώ,
Αν καλοκρατείτε με, μούνον μούνον επορώ.

Κερεκή τη Τζαμούς (1888-1980)

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Κάρς

λαογραφικά,κάρς,πόντος,καρσλήδες,ένστολοι,αντάρτες,παπάχΚλέφτω το παπάχι μ'

Ο Μαλαστρατίνον εξέβεν μίαν 'ς σο κυνήγ' και ΄ς σο κλεψίον. Αδακά επήεν, αλεικά επήεν, οτουρβαδής τιδέν ΄κ΄ εύρεν να φέρ' ΄ς σ΄οσπίτ΄. Ατώρα ντ΄α΄φτάη; Εβγάλλ΄το παπάχ'ν ατ' και βάλλ' ά αφκά ΄ς σο γολτούχ΄ν ατ'. Όντες έρθεν ΄ς σ΄οσπίτ΄, λέει ατον η γαρή ατ' : Νέπε, ντ΄εύτας ατουκά; Γιατί βάλλτς το παπάχι σ' αφκά ΄ς σο γολτούχι σ' και κρύφς ά; Λέει κ΄ εείνος: Ντ' ά ΄ποίνα, τιδέν 'κ' εύρα να 'κλεφτα, για τ'ατό πα κλέφτω το παπάχι μ'.
Χαρίτων τη ποπά - Γιωσήφ

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Βατούμ

καρσλήδες,ρωσικός,στρατός,κάρς,καυκάσιοι,πόντιοι Θ. Κουρτζίας

Γεωργίας Πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Από Βατούμ

Μύθος
Είνας 'κοδέσπαινα επήεν 'ς σην κούχνην απέσ' να παίρ' ολίγον πλιγούρ' να πάει ευτάει έναν πιλάφ' και τρώνε. Άμαν εκειαπέσ' ελάγγεψεν είνας πεντικός έμπρια 'τ'ς κ' εχπάραξεν ατεν. «Αφορισμένε», είπεν, «εχπάραξες με, εγώ εσέν 'κι θ' αφήνω σε, θ ασκοτώνω σε.». Ετέρεσεν αδά, ετέρεσεν ακεί, ηύρεν έναν στουράκ' κ' εκοβαλάεψεν ατον, να σκοτών' ατονε.
Ο πεντικόν, μικρός, αλήγορος, έτρεξεν έτρεξεν, επήεν εσέβεν απέσ' ΄ς έναν αχερών' κ' εκρύφτεν απέσ' 'ς έναν αμπάρ' γομάτον κοκκία. Η 'κοδέσπαινα ξάν, «αφορισμένε, αναθεμά σε..Εγώ τέρεν, θα ευρήκω σε», κ' εβλαστήμανεν. Ο πεντικίτσον αποπέσ' εκουζτούρευεν ετέναν κ' έλεεν : «Να είσαι καλά 'κοδέσπαινα.Εκοβαλάεψες με κ' ερούξες με απέσ' 'ς σον παράδεισον.»

Ιφιγένεια (Κική) χήρα Γ.Γεωργιάδη - Γενν, 1916 - Βατούμ - Ν. Κρώμνη Δράμας - Θεσσαλονίκη

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ