Λαογραφικά κείμενα εκ του χωρίου Μπάλτζανα Νικοπόλεως

ποντιακή,γλώσσα,λαογραφία,ήθη,έθιμα,ιδίωμα,νικόπολη,γαράσαρη,μπάλτζανα,σεμπίνκαραχισάρ,αγροτικά,βουκολικά,τραγούδια,δημώδη,άσματαΑγροτικά τραγούδια

Κατά το μάζεμα του βίκου τραγουδούσαν :
Βίκιν βίκιν πρασινίζ' κι' η καρδία μ' γαλενίζ', κι' εγώ τίναν αγαπώ βράδο πουρνόν χτουπίζ'.

Το βίκιν ας' τ' ασπρίζ' το κριθάριν κιτρινίζ', το κοκκίν σύρ' το φκάλιν τ' εμόν χορτάζ' το μάτιν.

Δείτε το σχετικό βίντεο και ακούστε μοναδικά ιστορικά ηχητικά ντοκουμέντα πρώτης γενιάς

Γαρασαρέτκον Ομάλιν παίζει λούρα ο κ.Παναγιώτης Μαυρίδης και τραγουδάει ο κ.Δανιήλ Εμμανουηλίδης στις 2.8.1967, ενώ στο χορό Τάμζαρα παίζει ζουρνά ο κ.Ελευθέριος Βοσνίδης και ταβούλ ο κ.Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Κολωνίας, Νικοπόλεως Πόντου

λαογραφία,νικόπολη,γαράσαρη,πόντου,κολωνία,γλώσσα,ποντιακή,διάλεκτοςΕμείς είχαμεν εκεί ΄ς σο ΄Σοπίν-Γαραϊσάρ, τη σ̌οχμπανάν (εργοστάσιο στύψις).

Εβγάλναμε θάρα̤.  Μίαν φοράν έκαφταμ' ατα ΄ς σο φούρνεν και ύστερα εβγάλναμε, ετσάκωναμ' ατα 'ς έναν λάκκον απέσ' και έστεκαν-ε έναν χρόνον εκεί, ελύγουτουνεν-ι και ύστερα έσκαφαμεν-ι και εκουβαλούσαμεν-ι 'ς σην σ̌οχμπανάν απέσ' και ΄ς σο χαλκόν έψεναμ' α κ' επεκεί ευκαίρωναμ' α 'ς σα χαβόζα και έστεκαν εκεί δέκα ημέρας και ίνουτουνεν-ι σ̌όμπι (στύψι).

Και επεκεί έπλυναμεν-ι μ' εκείνον το νερόν το έτον απέσ' και έβγαλναμε και υστερία έκοφταμε το σ̌όμπι και έβγαλναμε έξου, ίνουτουν χαζίρι (έτοιμη).

Δείτε το σχετικό βίντεο για τη Νικόπολη του Πόντου και το γλωσσικό της ιδίωμα.

Print

Η προκομμέντζα η νύφε - Αφήγηση απ' την Ίμερα Αργυρουπόλεως Πόντου

επιτροπή, ποντιακών, μελετών, αρχείο, πόντου, άνθιμος, παπαδόπουλος, ιστορική, γραμματική, ποντιακή, διάλεκτος, ίμερα, τραπεζούντα, αργυρούπολη, κιμισχανά, γκιουμουσχανέ,παραμύθια,δοξασίες,μύθοιΕις μνήμην των υπέρ Πίστεως και Ελευθερίας θανόντων Ελλήνων Ποντίων

Ένας γέρος κι' είνας γραία είχαν έναν παιδίν και μαναχόν, άμα εκείν' επαραγέρασαν κι' εσέβεν άνεμον 'ς σα μέσα 'τουν κι άλλο 'κ̌' επόρ'ναν να συγκλίσκουνταν.

Αέτσ' πα εγυναίκ'σαν το παιδίν ατουν μικρόν μικρόν ν' ευτάει η νύφε τα δουλείας. Αρ' εποίκαν τη χαράν κι' εγλύτωσαν και τον πουρνόν αναμέν'νε να σ'κούται η νύφε ευτάει τα δουλείας, άμα η νύφε ξάϊ επεκεί 'κ̌' εδέβεν. Εκείν' πα εθάρεσαν ατζ̌αμήσα έν' και πολλά 'κ̌' εκακοφάνθεν ατ'ς. Έρθεν και τ' άλλο ο πουρνός και ξάν' η νύφε ολόερα 'κ̌' ετέρεσεν. Αέτσ' πα εδέβαν περ'σσά ημέρας και η νύφε δεν 'κ̌' εποίν'νεν, έτρωεν κι' ελάσκουτον. Ετέρεσαν κ' εκείν' πως αέτσ' 'κ̌ι' θα 'ίνεται, ερχίνεσαν ν' ευτάν' ατα εκείν', με τον νούν ατουν θ' ελέπ' α̤τα κι εντρέπεται και θα παίρ' α̤τα ας σα χ̌έρια̤ 'τουν.

Δείτε το σχετικό βίντεο για την Ίμερα Αργυρουπόλεως Πόντου

Δείτε το σχετικό βίντεο για την Ίμερα του Πόντου

Print

Ποντιακά έτυμα, Κώστα Καραποτόσογλου B' μέρος

ποντιακός,ελληνισμός,ακδάγ,μαδέν,ποντιακή,γλώσσα,βάφτισηΠοντιακά έτυμα       

Μέρος Δεύτερο

Του Κώστα Καραποτόσογλου, Αρχείον Πόντου, Τόμος 40ος

Το παρόν μελέτημα περιλαμβάνει 27 λήμματα, αποθησαυρισμένα από τον Α.Α. Παπαδόπουλο, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αγνώστου έτυμου ή η προτεινόμενη ετυμολογία από τον ίδιο ή από άλλους γλωσσολόγους δεν βρίσκει σύμφωνο τον Κώστα Καραποτόσογλου.

Στην ποντιακή διάλεκτο εκτός από τα στοιχεία της αρχαίας Ελληνικής και των Βυζαντινών χρόνων έχουν πιθανόν ενσωματωθεί και λέξεις προερχόμενες από ένα άγνωστο σε εμάς γλωσσικό μικρασιατικό υπόστρωμα. Αυτά τα στοιχεία καθώς και ο δανεισμός της διαλέκτου, ιδιαίτερα από τα τουρκικά ιδιώματα και από τις γλώσσες με τις οποίες ήλθε σε επαφή άμεσα και έμμεσα, δημιουργούν πολλά ερωτήματα για τα οποία δεν μπορούν να δοθούν πάντοτε ικανοποιητικές απαντήσεις, λόγω ελλείψεως σχετικών μελετών οι οποίες θα έλυναν ή θα προωθούσαν κάποια από αυτά. Όπως έχει αναφερθεί και άλλοτε, εάν μία λέξη απαντά στην ποντιακή διάλεκτο, αλλά συγχρόνως ανευρίσκεται και στην αρμενική, τουρκική, και αραβική, χωρίς καμία διαφοροποίηση φωνητική ή σημασιολογική, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως ανατολικής αρχής.

 

Μουτζουρούμης επιθ. αμάρτ, μουτζουρούμ΄ς Χαλδ. Μουτζιρούμ'ς Χαλδ Θηλ. Μουτζουρούμ'σσα. Ουδ. Μουτζουρούμ'κον, μουτζιρούμ'κον. Ξένη λέξη. Ανίκανος προς πάσαν πράξιν, αδύναμος. Η λέξη ετυμολογείται από το τουρκικό mucurum = παράλυτος, κατάκοιτος, ανάπηρος.

Print

Ποντιακά έτυμα, Κώστα Καραποτόσογλου Α' μέρος

ποντιακός,ελληνισμός,ρωσία,κριμαία,οικογενειακή,φωτογραφία,κυριακίδη,τσελεπτσόπουλου,τσελεπτσίδηςΠοντιακά έτυμα

Του Κώστα Καραποτόσογλου
Αρχείον Πόντου
Τόμος 40ος

Το παρόν μελέτημα περιλαμβάνει 27 λήμματα, αποθησαυρισμένα από τον Α.Α. Παπαδόπουλο, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αγνώστου έτυμου ή η προτεινόμενη ετυμολογία από τον ίδιο ή από άλλους γλωσσολόγους δεν βρίσκει σύμφωνο τον Κώστα Καραποτόσογλου.

Στην ποντιακή διάλεκτο εκτός από τα στοιχεία της αρχαίας Ελληνικής και των Βυζαντινών χρόνων έχουν πιθανόν ενσωματωθεί και λέξεις προερχόμενες από ένα άγνωστο σε εμάς γλωσσικό μικρασιατικό υπόστρωμα. Αυτά τα στοιχεία καθώς και ο δανεισμός της διαλέκτου, ιδιαίτερα από τα τουρκικά ιδιώματα και από τις γλώσσες με τις οποίες ήλθε σε επαφή άμεσα και έμμεσα, δημιουργούν πολλά ερωτήματα για τα οποία δεν μπορούν να δοθούν πάντοτε ικανοποιητικές απαντήσεις, λόγω ελλείψεως σχετικών μελετών οι οποίες θα έλυναν ή θα προωθούσαν κάποια από αυτά. Όπως έχει αναφερθεί και άλλοτε, εάν μία λέξη απαντά στην ποντιακή διάλεκτο, αλλά συγχρόνως ανευρίσκεται και στην αρμενική, τουρκική, και αραβική, χωρίς καμία διαφοροποίηση φωνητική ή σημασιολογική, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως ανατολικής αρχής.

Απραεύω. Σάντ,. Επιτηρώ, φυλάττω, προστατεύω.

Από το τουρκικό abramak με την έννοια korumak = προστατεύω

Muhafaza etmek = διαφυλάσσω

Kollamak = προστατεύω, φροντίζω, που έχει περάσει χωρίς μεταβολή στην ποντιακή διάλεκτο.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ