Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Κοτύλια Αργυρούπολης

κοτύλια,κιμισχανά,αργυρούπολη,πόντου,ποντιακή,γλώσσαΝέγαμος πα πάγω
(αυθεντικό)

Μίαν ο κύρη μ' επέγ'νεν 'ς ση στράταν κέσ'. Έρθεν ατον ιράστα έναν παιδίν τη χωρί' 'μουν αρκιάνκον, θα 'υναικίζ' καινούρ ια.
Λέει ατό τον κύρη μ' : Ταή, Παναέτα, εγώ θα 'υναικίζω.
Ντο λές;
'Κι θα πάς κουμπάρος;
Ο κύρη μ' πα λέει ατον «νέπε, ας σο χατίρι σ' νέγαμος πα πάγω.»

Ιράστα = συγκυρία
Αρκιάνκον = ανύπαντρο

Δείτε το σχετικό βίντεο για τα Κοτύλια, έναν Κιμισχαναλίδικον χωρίον

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Όφεως


όφις,οφιούς,πόντος,ποντιακή,γλώσσαΠρώτη ιστορία - αφήγηση :
Ο πατέρα μ΄εποίν'νε ΄ς σην Ρουσία, ΄ς σην Κούμα Σοχούμ καπνά και εκεί επήρε Τούρκους εργάτες να δουλεύουν ατόνα.
Απ' ατεινούς ας σοι εργάτες, ένας, ο Χασάν, έτουνε ελίγο έθωγος. Οι-γι-άλλ' εργάτες εγέντανε ένα και όλα τα κουσούρια εσύρειναν ατα ΄ς ατόνα απάν'. Αντά εκόφκουτουνε ένα καπνόφυτο ας ση ρίζα, αμάν έλεγανε τ' εφεντικό ατουνε « Ο Χασάν έτουνε που εποίκεν ατο ». Ατουκά ένα ημέρα έκατσανε ν' απονεγκάσκουντουνε. Επουκά 'ς σο χώμα που εκάθουσανε ένας επ' ατεινούς είδε ομπροστά 'του ένα σκωλέκ' και επάτεσεν ατο με το ποδάριν ατ' και εκείνο ερχίνισε να 'υροκλώσκεται, ψοφά και στέκ'. Ατός ο Χασάν, ο Τούρκο, λέει ατο : « (Χ)άρ' ντο τραυαγτζελίεσαι.!...». Έξερε το τραυάγτζελο, ας σο έσανε ατείνοι χριστιανοί και εγέντανε Τούρκ' υστερία.

Δείτε το σχετικό βίντεο για τα λαογραφικά γλωσσικά σύμμεικτα της περιοχής του Όφεως

Δείτε επίσης το αφιερωματικό μας βίντεο για την Όφι του Πόντου

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Παζάρ Σουϊν Κερασούντας

χουτούρ,άγιος,ιωάννης,πρόδρομος,παζάρ,σουίν,καρασούντα,πόντουΧουτούρ Άϊος

'Σ σο Παζάρ'- Σουϊν τη Κερασούντας, τα ταφία τα παλαιά, τ' έλεγαν Βυζαντινά έταν, έταν θαματουργά. Εκεικά έτονε εγκλεσία τ' Ά-Γιαννί' και ήνταν χαϊβάν έδεναν απέσ' 'ς σα ταφία, κάποιος και εκοιμούτουν εκεικά, Ά-Γιάννες έρχουτουν 'ς σον ύπνον ατ' και έλεεν ατόν «σούκ έπαρ' το χαϊβάνι σ' κι οφύγον, εσέν πα 'ά χάνω και το χαϊβάνι σ' πα».
Οι Τούρκ' έλεγαν τον Άιον ατόν, «χουτούρ Άιος» και ατείν' πα εφογούνταν ατον.

Κώστας Σαγματόπουλος - Γενν 1925, Μικρόπολη Δράμας

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Παρτούζ Κάρς

κάρς,παρτούζ,παρτουζλήδες,καρσλήδες,καυκάσιοι,ποντιακή,γλώσσαΣατυρικά στιχουργήματα :
Ανάθεμα το Γιάχουσην, τη Λίανας τον Γιάνν', Εποίκεν το ποπά-Γέρ' και πάει απάν' 'ς γιάν'. Επήγα 'ς σο Βερισάν, όλ' έσανε περισάν' Επήγα και 'ς σ' Αρταχάν, το βρακίν ατ'ς ταρταγάν'. Επήγα και 'ς σο Παρτούζ', είδα γάϊδαρον κουτούζ.

Μιχ. Γιακουστίδης, γενν 1889, - Δάσκαλος, αξιωμ. Ρωσικού στρατού - Παρτούζ - Λευκώνας, Σερρών

Δείτε ένα βίντεο σχετικά με τον Ελληνισμό του Γάρς και του Καυκάσου

Print

Λαογραφικά Γλωσσικά Σύμμεικτα Πουλαντζάκης

πουλαντζάκη,πόντου,πουλαντζάκ,μαύρη θάλασσα,Το εξωπάτ'
Η μάνα μ' Πουλαντζαχλούσα έτον και έλεεν : «Ας σο στεφάνωμα κ' ύστερα οι γειτονάδες εποίν'ναν το εξωπάτ' 'ς σην νύφεν και ΄ς σόν γαμπρόν. 'Σ σην εξώπορταν κεικά της αυλής, απάν' 'ς σην στράταν, έστεναν τραπέζ' με το ούζον και τα μεζέδες κ' εκέραζαν τον κόσμον π' έρχουνταν 'ς σην χαράν. Μετ' ατό εποίν'ναν τιμήν 'ς σοί νεόνυφους.

Η μάνα
Για τη μάναν η μάνα μ' έλεεν : « Η μάνα έν' γλυκύν κρασίν και Πόλης παξιμάτιν ».

Παρασκευή Σαββίδου, γενν 1932 - Γονείς απο την Πουλαντζάκη - Κάτοικος Μικρόπολης Δράμας

Δείτε το βίντεο με την ιστορία της Πουλαντζάκης του Πόντου

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ